Être - Vervoeging in heden, verleden, toekomst, passé composé, etc.

Être is een zeer belangrijk hulpwerkwoord in het Frans. Hieronder zie je de verschillende vervoegingen van être en onderaan de pagina kunt u lezen over het juiste gebruik en de juiste uitspraak van het werkwoord.

 

Vervoeging van être

Indicatif (indicatief)

Présent (tegenwoordige tijd)

 • je suis
 • tu es
 • il est
 • nous sommes
 • vous êtes
 • ils sont

Voorbeeld: je suis la = Ik ben er

Passé composé (voltooid verleden tijd)

 • j’ai été
 • tu as été
 • il a été
 • nous avons été
 • vous avez été
 • ils ont été

Voorbeeld: j’ai été la = Ik ben er geweest


 

Imparfait (voltooid verleden tijd)

 • j’étais
 • tu étais
 • il était
 • nous étions
 • vous étiez
 • ils étaient

Voorbeeld: j’étais la = jeg var der

Plus-que-parfait (voltooid verleden tijd)

 • j’avais été
 • tu avais été
 • il avait été
 • nous avions été
 • vous aviez été
 • ils avaient été

Voorbeeld: j’avais été la = Ik was er geweest


 

Futur (toekomst)

 • je serai
 • tu seras
 • il sera
 • nous serons
 • vous serez
 • ils seront

Voorbeeld: je serai un peu en retard = Ik ben een beetje laat

Futur passé (voor de toekomst)

 • j’aurai été
 • tu auras été
 • il aura été
 • nous aurons été
 • vous aurez été
 • ils auront été

Voorbeeld: j’aurai été la = Ik zou er geweest zijn


 

Passé simple (eenvoudige verleden tijd)

 • je fus
 • tu fus
 • il fut
 • nous fûmes
 • vous fûtes
 • ils furent

Voorbeeld: pendant un an je fus ta femme = voor een jaar was ik je vrouw (merk op dat passé simple een verleden tijd vorm is die uitsluitend in de literatuur wordt gebruikt)

Passé antérieur (voltooid verleden tijd)

 • j’eus été
 • tu eus été
 • il eut été
 • nous eûmes été
 • vous eûtes été
 • ils eurent été

Voorbeeld: après que j’eus été ruiné, je gagnai au loto = nadat ik geruïneerd was, won ik de loterij

 


 

Conditionnel (de toekomst van het verleden)

Conditionnel présent

 • je serais
 • tu serais
 • il serait
 • nous serions
 • vous seriez
 • ils seraient

Voorbeeld: si j’avais su, je serais heureux = als ik het had geweten, zou ik blij zijn geweest

Conditionnel passé

 • j’aurais été
 • tu aurais été
 • il aurait été
 • nous aurions été
 • vous auriez été
 • ils auraient été

Voorbeeld: si j’avais su, j’aurais été heureux = als ik het had geweten, zou ik blij zijn geweest

 


 

Subjonctif (aanvoegende wijs)

Subjonctif présent

 • que je sois
 • que tu sois
 • qu’il soit
 • que nous soyons
 • que vous soyez
 • qu’ils soient

Voorbeeld: elle veut que je sois la = ze wil dat ik er ben

Subjonctif passé

 • que j’aie été
 • que tu aies été
 • qu’il ait été
 • que nous ayons été
 • que vous ayez été
 • qu’ils aient été

Voorbeeld: c’était là son principal souci, et le mien, bien que j’aie été beaucoup plus jeune = dat was zijn voornaamste zorg, en de mijne, ook al was ik veel jonger


 

Subjonctif imparfait

 • que je fusse
 • que tu fusses
 • qu’il fût
 • que nous fussions
 • que vous fussiez
 • qu’ils fussent

Voorbeeld: bien que je fusse épuisé, je continuais à travailler = ook al was ik moe, ik bleef werken

Subjonctif plus-que-parfait

 • que j’eusse été
 • que tu eusses été
 • qu’il eût été
 • que nous eussions été
 • que vous eussiez été
 • qu’ils eussent été

Voorbeeld: je me répétais stupidement que j’eusse été plus heureux si je m’étais cassé un membre = Ik herhaalde domweg tegen mezelf dat ik gelukkiger zou zijn als ik een ledemaat had gebroken...

 


 

Impératif (imperativ)

Impératif présent

 • (tu) sois
 • (nous) soyons
 • (vous) soyez

Voorbeeld: j’amerais bien que tu sois là demain = Ik wil graag dat je er morgen bent

Impératif passé

 • (tu) aie été
 • (nous) ayons été
 • (vous) ayez été

Voorbeeld: et quel est le meilleur joueur auquel vous ayez été confronté ? = en wie is de beste speler waartegen je hebt gespeeld? (NB: Houd er rekening mee dat deze keer moeilijk te vertalen is in de meeste talen)

 


 

Infinitif (infinitief)

Infinitif présent

 • être

Vertaling van: être = te zijn

Infinitif passé

 • avoir été

Vertaling van: avoir été = zijn geweest

 


 

Participe

Participe présent

 • étant

Vertaling van: étant = wezen

Participe passé

 • été

Vertaling van: été = geweest

Participe antérieur

 • Ayant été

Vertaling van: ayant été = geweest

 

Over het woord être

Être is een onregelmatig Frans werkwoord en ook een van de twee Franse hulpwerkwoorden (het andere is avoir).

Bij het leren van Frans is être een van de belangrijkste werkwoorden om te kennen, omdat het in veel verschillende contexten wordt gebruikt - deels vanwege zijn centrale rol in de taal en deels vanwege zijn functie als hulpwerkwoord.

Er zij op gewezen dat être kan zowel als werkwoord en als zelfstandig naamwoord worden gebruikt. Het is vooral in filosofische contexten dat être wordt gebruikt als zelfstandig naamwoord, waar het bijvoorbeeld wordt gebruikt om het bestaan te beschrijven (bijv. le fait d’être), stof (bijv. ce qui est réellement), geestelijk wezen (bijv. être de raison) en dergelijke.

 

Praktisch advies

Voor veel mensen is het gemakkelijker om bepaalde vormen van être dan andere. Met name de volgende vormen in de aanwijzende wijs zijn doorgaans het gemakkelijkst aan te leren:

 • Présent (tegenwoordige tijd)
 • Passé composé (voltooid verleden tijd)
 • Futur proche (nabije toekomst)

Als je bovenstaande grammaticale tijden leert, kun je je in alle hoofdtijden uitdrukken (hoewel de passé composé een verleden tijd is, kun je het in de praktijk als verleden tijd gebruiken - hetzelfde geldt voor het futur proche, dat eigenlijk een verleden tijd is, maar in werkelijkheid als toekomstige tijd kan worden gebruikt).

De tijden présent en passé composé staan in de tabellen hierboven, terwijl futur proche hier staat:

 

Futur proche

 • je vais être
 • tu vas être
 • il va être
 • nous allons être
 • vous allez être
 • ils vont être

Voor de goede orde moet ook worden vermeld dat in conditionnel is er een alternatieve vorm van passézoals hier te zien is:

 

Passé – forme alternative

 • j’eusse été
 • tu eusses été
 • il eût été
 • nous eussions été
 • vous eussiez été
 • ils eussent été

 

Uitspraak van être

Het woord être zelf wordt uitgesproken als “ay-tr”met een zachte ‘r’ aan het einde. Bovendien moet worden opgemerkt dat er twee soorten contracties zijn die sommige verbuigingen van être:

 

Onofficiële weeën

Hoewel de term "onofficiële samentrekkingen" niet de juiste term is voor dit taalverschijnsel, gebruiken we hem voor het begrip. Onofficiële samentrekkingen komen in bijna alle talen voor en komen voor wanneer we woorden samentrekken uit "luiheid" - d.w.z. wanneer het gemakkelijker is om twee woorden in één uit te spreken.

In het Frans en in de context van êtreDit geldt vooral voor de woorden:

 • Je suis
 • Tu es

De woorden je suis worden in het dagelijks spraakgebruik vaak samengetrokken en daarom uitgesproken als chyi. In de praktijk zeg je dus chyi danois en niet je suis danois.

Insgelijks, tu es wordt meestal niet als afzonderlijke woorden uitgesproken, maar als één woord: t’es (het kan ook zo geschreven worden).

Merk op dat deze regels in principe niet van toepassing zijn wanneer negaties worden gebruikt, zoals in de zin: je ne suis pas danois (hier je, ne en suis als afzonderlijke woorden worden uitgesproken). In de praktijk zullen veel mensen echter het woord ne en in plaats daarvan gewoon zeggen: je suis pas danois (uitgesproken: chyi pas danois), ook al is dit grammaticaal niet correct.

Het is belangrijk om op deze samentrekkingen te letten, omdat ze het voor beginners gemakkelijker maken om te begrijpen wat er in het Frans gezegd wordt. Zodra u deze samentrekkingen onder de knie hebt, zal een deel van het "beginnersaccent" dat we allemaal hebben als we Frans leren, verdwijnen.

 

Officiële contracties

De volgende soorten samentrekkingen worden officieel geen "officiële samentrekkingen" genoemd, maar wij hebben er - zoals hierboven - voor gekozen deze term te gebruiken omwille van de duidelijkheid. Officiële samentrekkingen komen voor wanneer medeklinkers en klinkers tussen bepaalde woorden botsen. Met betrekking tot êtreDit is bijvoorbeeld het geval in de volgende gevallen:

 • Je suis allemand = hier de s tussen suis en allemand moet worden uitgesproken met een licht gestemde z geluid (je suis-allemand)
 • Ils sont allemandes = hier de t tussen sont en allemandes moet worden uitgesproken (il sont-allemandes)

Merk op dat de s in de zin ils sont la moet niet stemhebbend zijn, omdat er geen samentrekking is. Merk ook op dat, zoals gezegd, samentrekkingen niet altijd samentrekken; in de zin nous sommes à l’écolebijvoorbeeld de s tussen sommes en à mag niet gecontracteerd worden.

 

Veelgestelde vragen

 

Welke woorden worden vervoegd met être?

In het Frans gebruiken de meeste werkwoorden "avoir" (hebben) als hulpwerkwoord in samengestelde tijden, zoals de passé composé. Er is echter een specifieke groep werkwoorden die "être" (zijn) gebruiken in plaats van "avoir" als hulpwerkwoord. Deze werkwoorden beschrijven vaak beweging, verandering of staat van zijn. Ze worden vaak onthouden met het acroniem “DR MRS VANDERTRAMP”wat staat voor:

 1. Devenir (worden)
 2. Revenir (om terug te komen)
 3. Monter (om omhoog te gaan)
 4. Rester (blijven)
 5. Sortir (om uit te gaan)
 6. Venir (komt nog)
 7. Aller (om te gaan)
 8. Naître (geboren worden)
 9. Descendre (afdalen)
 10. Entrer (om binnen te gaan)
 11. Rentrer (om naar huis terug te keren)
 12. Tomber (vallen)
 13. Retourner (om terug te keren)
 14. Arriver (om aan te komen)
 15. Mourir (sterven)
 16. Partir (weggaan)

Deze werkwoorden, wanneer ze gebruikt worden in samengestelde tijden zoals de passé composé, zijn het in geslacht en getal eens met het onderwerp. Bijvoorbeeld, “Je suis allé(e)” (Ik ging), waar het voltooid deelwoord “allé” is het eens met het onderwerp in geslacht en getal.

 

Wanneer gebruik je être?

In het Frans wordt het werkwoord "être" in verschillende contexten gebruikt:

1. Identiteit en kenmerken beschrijven:
Je suis étudiant. (Ik ben een student.)
Elle est intelligente. (Ze is intelligent.)

2. Locatie uitdrukken:
Le livre est sur la table. (Het boek ligt op tafel.)
Nous sommes à la plage. (We zijn op het strand.)

3. Praten over beroep:
Il est médecin. (Hij is arts.)
Elle est professeure. (Ze is lerares.)

4. Tijd en datums uitdrukken:
Il est huit heures. (Het is acht uur.)
Aujourd’hui, c’est le sept février. (Vandaag is het 7 februari.)

5. De passieve stem vormen:
La porte est fermée. (De deur is gesloten.)
Les décisions sont prises par le conseil. (Beslissingen worden genomen door de raad).

6. In bepaalde werkwoordsconstructies:
Je suis en train de manger. (Ik ben aan het eten.)
Il est en train de lire un livre. (Hij is een boek aan het lezen).

7. Samengestelde tijden met bepaalde werkwoorden:
Elle est partie. (Ze is vertrokken.)
Nous sommes arrivés. (We zijn aangekomen.)

8. In bepaalde idiomatische uitdrukkingen en spreekwoorden:
Être à l’aise (comfortabel zijn)
Être en train de (bezig zijn met)
Être malade comme un chien (erg ziek zijn)

Onthoud dat “être” is een onregelmatig werkwoord en de vervoegingen moeten uit het hoofd geleerd worden omdat ze geen regelmatig patroon volgen.