Futur simple (toekomstig eenvoudig in het Frans)

Futur simple wordt gewoonlijk eenvoudigweg futur en is een van de drie toekomende tijden in de Franse grammatica (de andere twee zijn futur passé en futur proche).

Futur simple is een toekomstige tijd:

 • Futur simple = Toekomst
 • Futur passé = Verleden toekomst
 • Futur proche = nabije toekomst

Future simple wordt gebruikt om handelingen te beschrijven die in de toekomst plaatsvinden vanuit de tegenwoordige tijd van de spreker.

 

Futur simple - een eenvoudige tijd

Het woord simple in futur simple geeft aan dat deze vorm de eenvoudigste is van de drie toekomende tijden. Velen zouden ook de futur de eenvoudigste van alle grammaticale tijden in het Frans, om twee redenen:

 1. future simple heeft slechts één reeks uitgangen voor alle werkwoorden
 2. werkwoorden behouden hun initieve stam in future simple

Er zijn echter (zoals altijd) enkele uitzonderingen op regel #2 en er is dus een klein aantal werkwoorden waarvan de stam is veranderd - maar zelfs in die gevallen worden nog steeds dezelfde uitgangen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • envoyer > j’enverrai
 • déchoir > je décherrai
 • faire > je ferai

Het is ook vermeldenswaard dat de stammen van werkwoorden in de toekomende tijd altijd eindigen op r:

 • appeler > appeller-
 • aller > ir-
 • avoir > aur-
 • devoir > devr-

 

Conjugatie

De uitgangen zijn hetzelfde in alle vervoegingen van de toekomende tijd:

Voornaamwoord Futur-einde
je -ai
tu -as
il/elle/on -a
nous -ons
vous -ez
ils/elles -ont

Om werkwoorden in de toekomstige tijd te vervoegen, neem je de infitief en voeg een toekomstig einde:

 • infinitiv + toekomstig einde = futur simple

 

Voorbeelden:

1. vervoeging (werkwoorden die eindigen op -er in infinitief)
Infinitief +

futur-einde =

futur simple
aimer ai j’aimerai
manger as tu mangeras
2. vervoeging (werkwoorden die eindigen op -ir in infinitief)
Infinitiv +

futur-einde =

futur simple
finir a il finira
bouillir ons nous bouillirons
3. vervoeging (werkwoorden die eindigen op -re in infinitief)
Infinitiv +

futur-einde =

futur simple
vendre ez vous vendrez
conduire ont ils conduiront

 

Zoals ook te zien is in de laatste tabel hierboven, voor werkwoorden in de 3e vervoeging (waar de infinitief eindigt op -re), moet de e aan het eind van de infitief worden verwijderd - zoals in, bijvoorbeeld, vendre of conduire.

 

 

Voorbeelden

De werkwoorden in de 1e vervoeging zijn die welke eindigen op de infitief eindigend op -er:

Werkwoorden in de 1e vervoeging
Voornaamwoord aimer manger
je aimerai mangerai
tu aimeras mangeras
il/elle/on aimera mangera
nous aimerons mangerons
vous aimerez mangerez
ils/elles aimeront mangeront

 

De werkwoorden in de 2e vervoeging zijn die welke eindigen op de infitief eindigend op -ir:

Werkwoorden in de 2e vervoeging
Voornaamwoord finir bouillir
je finirai bouillirai
tu finiras bouilliras
il/elle/on finira bouillira
nous finirons bouillirons
vous finirez bouillirez
ils/elles finiront bouilliront

 

De werkwoorden in de 3e vervoeging zijn die welke eindigen op de infitief eindigend op -re:

Werkwoorden in de 3e vervoeging
Pronomen vendre conduire
je vendrai conduirai
tu vendras conduiras
il/elle/on vendra conduira
nous vendrons conduirons
vous vendrez conduirez
ils/elles vendront conduiront

 

Gebruik van de toekomst

In het Frans, de futur wordt op verschillende manieren gebruikt - de belangrijkste zijn hieronder opgesomd:

 

1. Eenvoudige toepassing

Hier volgen enkele voorbeelden van eenvoudig gebruik van futur in het Frans:

 • J’irai au travail plus tard = Ik ga later naar mijn werk
 • Elle finira ses devoirs demain = Ze zal haar huiswerk morgen afmaken
 • La semaine prochaine, elles vendront les marchandises = Volgende week zullen ze de goederen verkopen
 • Est-ce que tu pourras m’aider ? = Kun je me helpen?

 

2. Si-clausules

De toekomstige tijd kan ook worden gebruikt in zinnen met het woord si ('als'). Hier wordt de toekomende tijd gebruikt om te beschrijven wat er zal gebeuren als iets in de toekomst uitkomt:

Si on travaille à deux, on finira plus vite = Als we samenwerken, zullen we sneller klaar zijn...

 

 • Je viendrai si j’ai congé = Ik zal komals ik weg ben

of

 • Si j’ai congé, je viendrai = als ik weg ben, zal ik kom

Merk op dat futur kan ook meerdere keren in de zin worden gebruikt, waardoor de betekenis enigszins kan veranderen:

 • Si je serai en congé, je viendrai = als I zal uit, zal ik kom

 

3. Tijdzinnen

In tijdzinnen met woorden als après que, aussitôt que, dès que, espérer que, lorsque, quand en une fois queDe toekomstige tijd wordt vaak gebruikt in het Frans:

 • Quand t’arriveras, nous boirons = Als je aankomt, drinken we
 • Je l’enverrai lorsque vous êtes la = Ik stuur het als je er bent

 

4. Verhalende contexten

In verhalende contexten (bv. in de journalistiek of de geschiedenis) kan de toekomstige tijd worden gebruikt, ook al hebben de gebeurtenissen in kwestie in het verleden plaatsgevonden:

 • En 1980 le ministre quittera sa poste = In 1980 verliet de minister zijn post
 • Dans la grande ville où il habitera, la vie sera gaie et chaque jour beaucoup d’étrangers arriveront = In de grote stad waar hij woonde, was het leven gelukkig en elke dag kwamen er veel buitenlanders...

 

5. Vragen

De toekomende tijd kan ook worden gebruikt voor verzoeken of beleefde bevelen, waarbij hij de gebiedende wijs van het werkwoord vervangt:

 • Vous sortirez de la voiture, s’il vous plaît = Stap alsjeblieft uit de auto
 • Je vous prierai d’être prudent demain = Ik vraag je om morgen voorzichtig te zijn
 • Vous fermerez la fenêtre, s’il vous plaît = Sluit het venster

De imperatieven in bovenstaande voorbeelden zouden zijn geweest sortez en fermez respectievelijk.