Passé composé (verleden tijd in het Frans)

Passé composé in het Frans is het equivalent van de verleden tijd - maar beginners kunnen gebruik passé composé als verleden tijd.

De reden voor deze aanbeveling is dat het veel gemakkelijker is om de passé composé dan om alle onregelmatige vervoegingen van de verleden tijd vorm imparfait te onthouden (hoewel, natuurlijk, zodra u meer geoefend bent, moet u zich inspannen om imparfait en andere verleden tijden te leren).

 

Samenstelling

Passé composé betekent "samengestelde verleden tijd", wat heel goed past bij het feit dat de passé composé is letterlijk een samengestelde tijd. Hij wordt gevormd met behulp van de tegenwoordige tijd vorm (tegenwoordige tijd) van één van de twee hulpwerkwoorden être of avoir + voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord - d.w.z:

 • être of avoir in tegenwoordige tijd + het hoofdwerkwoord participe passé = passé composé

Dit blijkt ook uit onderstaande tabellen:

Voornaamwoord

+

être

+

Participe passé
Je suis
Tu es
Il/elle/on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont

eller

Voornaamwoord

+

avoir

+

Participe passé
Je ai
Tu as
Il/elle/on a
Nous avons
Vous avez
Ils/elles ont

 

Uitgangen van hoofdwerkwoorden

In het voltooid deelwoord krijgen de hoofdwerkwoorden hun uitgang op basis van hun vervoeging:

  Einde
Conjugatie infinitief Participe passé
1e vervoeging -er ‑é
2e vervoeging -ir ‑i
3e vervoeging -re ‑u

Wanneer werkwoorden worden vervoegd in de passé composéworden hun infinitieve uitgangen vervangen door de uitgangen van het voltooid deelwoord. Voorbeelden:

 • arriver → kom aané
 • sortir → Sorteeri
 • vendre → Leenu

 

Voorbeelden van passé composé

Être

In de volgende voorbeelden, être is een hulpwerkwoord:

 • Je suis arrivé = Ik ben aangekomen
 • Tu es tombé amoureux = Je bent verliefd geworden
 • Il est noyé dans le lac = Hij is verdronken in het meer
 • Elle est sorti = Ze is uitgegaan
 • Nous sommes convaincus = We zijn ervan overtuigd
 • Vous êtes parti(s) ? = Ben je vertrokken?
 • Ils sont vaporisés = Ze zijn verdampt
 • Elles sont descendus de la falaise = Ze zijn de klif ingegaan

Merk op dat er een meervoud s is in drie van de voorbeelden hierboven (convaincus, finis en descendus) omdat ze tot meerdere personen zijn gericht (Nous, Ils en Elles). In theorie zou dit ook het geval kunnen zijn in de zin Vous êtes partis ?naargelang u zich richt tot één persoon ("Zij") of tot meerdere personen:

 • Vous êtes parti ? = Ben je vertrokken? (één persoon)
 • Vous êtes partis ? = Zijn ze vertrokken? (verschillende personen

 

Avoir

In de volgende voorbeelden, avoir is een hulpwerkwoord:

 • J’ai trop mangé = Ik heb te veel gegeten
 • Tu as couru une bonne distance = Je hebt een goede (lange) afstand gelopen
 • Il a sauté = Hij heeft gehoopt
 • Elle a regretté ses decisions = Ze heeft spijt van haar beslissingen
 • Nous avons convaincu les enfants = We hebben overtuigd
 • Vous avez trop bu = Ze hebben te veel gedronken
 • Ils ont terminés la tâche = Je hebt de taak volbracht
 • Elles ont enoyées les lettres = Ze hebben de brieven verstuurd

Merk op dat er geen meervoud s is in de zin Nous avons convaincu les enfants - er zou zijn geweest als het vonnis was geweest: Nous les avons convaincus.

 

Uitzonderingen

In veel gevallen lijken de Franse hulpwerkwoorden op die van andere talen - maar niet altijd:

 • Ils ont disparues = Zij zijn verdwenen (directe vertaling)
 • Ils ont disparues = Zij hebben verdwenen (correct vertaald)

In het bovenstaande voorbeeld, avoir wordt gebruikt in het Frans (ont) en om (être) in het Engels en de hulpwerkwoorden zijn dus verschillend in de twee talen.

 

Être en avoir samen

Être en avoir kunnen ook samen worden gebruikt om de passé composé:

 • J’ai été la en avril = Ik ben er in april geweest
 • J’ai été en prison jusqu’à maintenant = Ik heb tot nu toe in de gevangenis gezeten