Plus-que-parfait (preteritum på fransk)

Det franske språket er kjent for sin rike og komplekse grammatikk, og en av tidene som tilfører språket dybde og nyanser er presens. “plus-que-parfait” anspent. Den plus-que-parfait gjør det mulig for talere å uttrykke handlinger eller hendelser som skjedde før en annen tidligere handling, og legger til et lag med tidsmessig presisjon i historiefortellingen eller beskrivelsene. I denne artikkelen vil vi utforske plus-que-parfait tid, dens dannelse og bruk i det franske språket.

 

Dannelse

Den plus-que-parfait tempus dannes ved hjelp av hjelpeverbet “avoir” eller “être” i imparfait etterfulgt av partisipp av hovedverbet. Valget mellom “avoir” og “être” ettersom hjelpeverbet avhenger av hovedverbet og dets transitivitet. De fleste verb bruker “avoir” som hjelpeverbet i Plus-que-parfaitplus-que-parfait tid, mens en mindre gruppe verb, først og fremst knyttet til bevegelse og refleksive handlinger, bruker “être.”

Her er et eksempel på dannelsen av plus-que-parfait tid ved hjelp av verbet “parler” (å snakke) med hjelpeverbet “avoir”:

 • J’avais parlé (Jeg hadde snakket)
 • Tu avais parlé (Du hadde snakket)
 • Il/elle avait parlé (Han/hun hadde snakket)
 • Nous avions parlé (Vi hadde snakket)
 • Vous aviez parlé (Du hadde snakket)
 • Ils/elles avaient parlé (De hadde snakket)

Og her er et eksempel med verbet “aller” (å gå) med hjelpeverbet (å gå) “être”:

 • J’étais allé(e) (Jeg hadde gått)
 • Tu étais allé(e) (Du hadde gått)
 • Il/elle était allé(e) (Han/hun hadde gått)
 • Nous étions allé(e)s (Vi hadde gått)
 • Vous étiez allé(e)(s) (Du hadde gått)
 • Ils/elles étaient allé(e)s (De hadde gått)

 

Bruk

Den plus-que-parfait tempus brukes for å beskrive en handling som allerede har skjedd før en annen tidligere handling eller hendelse. Det understreker handlingens avslutning eller fortid. Ofte brukes den i kombinasjon med presens. passé composé datid eller en annen fortidsform for å gi en dypere forståelse av hendelsesforløpet.

For eksempel:

 • “Quand je suis arrivé à la gare, le train était déjà parti.” (Da jeg ankom stasjonen, hadde toget allerede gått).

I denne setningen er plus-que-parfait anspent (était parti) brukes for å indikere at toget allerede hadde gått før fortellerens ankomst, og fremhever hendelsesforløpet.

Den plus-que-parfait tense brukes også i rapportert tale når selve den rapporterte talen er i fortiden. For eksempel

 • “Il m’a dit qu’il avait déjà vu ce film.” (Han fortalte meg at han allerede hadde sett denne filmen).

I dette eksemplet er plus-que-parfait anspent (avait déjà vu) brukes for å formidle at handlingen med å se filmen hadde funnet sted før rapporteringsøyeblikket.

Videre har plus-que-parfait kan brukes i betingede setninger (si klausuler) for å uttrykke en hypotetisk situasjon i fortiden:

 • “Si j’avais étudié plus, j’aurais réussi l’examen.” (Hvis jeg hadde studert mer, ville jeg ha bestått eksamen).

I denne setningen er plus-que-parfait anspent (avais étudié) brukes i den betingede setningen for å angi en fortidig tilstand som ikke inntraff, og konsekvensen av den uttrykkes med betinget tid (aurais réussi).

 

10 eksempler

Her er 10 setninger der den franske grammatikken er anspent “plus-que-parfait” brukes:

 1. J’avais déjà mangé quand ils sont arrivés. (Jeg hadde allerede spist da de kom.)
 2. Elle avait étudié avant l’examen. (Hun hadde studert før eksamen.)
 3. Nous avions vu ce film auparavant. (Vi hadde sett denne filmen før.)
 4. Tu avais déjà fini ton travail quand je suis rentré. (Du var allerede ferdig med arbeidet da jeg kom hjem.)
 5. Ils avaient déjà réservé leurs billets d’avion. (De hadde allerede bestilt flybilletter).
 6. Avant de partir, j’avais préparé mes bagages. (Før jeg dro, hadde jeg pakket sakene mine.)
 7. Vous aviez déjà rencontré ce professeur auparavant. (Du hadde allerede møtt denne læreren tidligere).
 8. Le train était déjà parti quand nous sommes arrivés à la gare. (Toget hadde allerede gått da vi ankom stasjonen).
 9. Avant de prendre ma décision, j’avais réfléchi longuement. (Før jeg bestemte meg, hadde jeg tenkt lenge på det).
 10. Elle avait déjà lu ce livre plusieurs fois. (Hun hadde allerede lest denne boken flere ganger).

 

10 øvelser med plus-que-parfait

Her er 10 øvelser med fokus på fransk grammatikk i tid “plus-que-parfait”. Husk å bøye verbene i parentes tilsvarende:

 1. Complétez la phrase avec la forme correcte du plus-que-parfait : Avant de partir, ils (préparer) déjà leurs valises.
 2. Transformez la phrase au plus-que-parfait : Elle m’a dit qu’elle (finir) le travail avant midi.
 3. Choisissez la forme correcte du plus-que-parfait : Quand je suis arrivé, ils (déjà partir).
 4. Mettez le verbe entre parenthèses au plus-que-parfait : Nous (visiter) déjà plusieurs musées avant de rentrer chez nous.
 5. Réécrivez la phrase au plus-que-parfait : Il est rentré à la maison après qu’il (faire) ses courses.
 6. Complétez la phrase avec la forme correcte du plus-que-parfait : Quand nous sommes arrivés, la fête (déjà commencer).
 7. Transformez la phrase au plus-que-parfait : J’étais épuisé parce que je (travailler) toute la nuit.
 8. Choisissez la forme correcte du plus-que-parfait : Quand j’ai trouvé mes clés, je (les chercher) pendant une heure.
 9. Mettez le verbe entre parenthèses au plus-que-parfait : Tu (déjà finir) ton repas quand j’ai appelé.
 10. Réécrivez la phrase au plus-que-parfait : Avant de tomber malade, il (manger) un repas copieux.