Futur simple (futur simple på fransk)

Futur simple kalles vanligvis bare futur og er en av de tre fremtidsformene i fransk grammatikk (de to andre er futur passé og futur proche).

Futur simple er en fremtidsform:

 • Futur simple = Fremtiden
 • Futur passé = Fortid fremtid
 • Futur proche = Nær fremtid

Future simple brukes for å beskrive handlinger som skjer i fremtiden ut fra talerens nåtid.

 

Futur simple - en enkel tid

Ordet simple i futur simple indikerer at denne formen er den enkleste av de tre fremtidsformene. Mange vil også vurdere futur å være den enkleste av alle grammatiske tider på fransk, av to grunner:

 1. future simple har bare ett sett med endelser for alle verbene.
 2. verb beholder sin initiativstamme i future simple

Det er imidlertid (som alltid) noen unntak fra regel #2, og det er derfor et lite antall verb der stammen er endret - men selv i disse tilfellene brukes fortsatt de samme endelsene. Eksempler inkluderer:

 • envoyer > j’enverrai
 • déchoir > je décherrai
 • faire > je ferai

Det er også verdt å merke seg at stammen til verb i futurum alltid ender på r:

 • appeler > appeller-
 • aller > ir-
 • avoir > aur-
 • devoir > devr-

 

Konjugasjon

Endelsene er de samme i alle bøyninger av futurum:

Pronomen Futur-slutt
je -ai
tu -as
il/elle/on -a
nous -ons
vous -ez
ils/elles -ont

For å bøye verb i futurum, ta den infitiv og legge til en fremtidig slutt:

 • infinitiv + fremtidig slutt = futur simple

 

Eksempler:

1. Bøyning (verb som ender på -er i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutt =

futur simple
aimer ai j’aimerai
manger as tu mangeras
2. Bøyning (verb som ender på -ir i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutt =

futur simple
finir a il finira
bouillir ons nous bouillirons
3. Bøyning (verb som ender på -re i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutt =

futur simple
vendre ez vous vendrez
conduire ont ils conduiront

 

Som man også kan se i den siste tabellen ovenfor, for verb i 3. bøyning (der infinitiv ender på -re), må e-en på slutten av infitiven fjernes - som i f.eks, vendre eller conduire.

 

 

Eksempler

Verbene i 1. bøyning er de som ender på infitiv ending på -er:

Verb i 1. bøyning
Pronomen aimer manger
je aimerai mangerai
tu aimeras mangeras
il/elle/on aimera mangera
nous aimerons mangerons
vous aimerez mangerez
ils/elles aimeront mangeront

 

Verbene i 2. bøyning er de verbene som ender på infitiv endelse i -ir:

Verb i 2. bøyning
Pronomen finir bouillir
je finirai bouillirai
tu finiras bouilliras
il/elle/on finira bouillira
nous finirons bouillirons
vous finirez bouillirez
ils/elles finiront bouilliront

 

Verbene i 3. bøyning er de verbene som ender på infitiv endelse i -re:

Verb i 3. bøyning
Pronomen vendre conduire
je vendrai conduirai
tu vendras conduiras
il/elle/on vendra conduira
nous vendrons conduirons
vous vendrez conduirez
ils/elles vendront conduiront

 

Bruk av fremtiden

På fransk er futur brukes på flere måter - de viktigste er oppført nedenfor:

 

1. Enkel anvendelse

Her er noen eksempler på enkel bruk av futur på fransk:

 • J’irai au travail plus tard = Jeg går på jobb senere
 • Elle finira ses devoirs demain = Hun blir ferdig med leksene sine i morgen
 • La semaine prochaine, elles vendront les marchandises = Neste uke vil de selge varene
 • Est-ce que tu pourras m’aider ? = Kan du hjelpe meg?

 

2. Si-klausuler

Fremtidsformen kan også brukes i setninger som inneholder ordet si ("hvis"). Her brukes futurum for å beskrive hva som vil skje hvis noe i fremtiden blir virkelighet:

Si on travaille à deux, on finira plus vite = Hvis vi samarbeider, blir vi raskere ferdig.

 

 • Je viendrai si j’ai congé = Jeg skal komme, hvis jeg har fri

eller

 • Si j’ai congé, je viendrai = hvis jeg har fri, vil jeg komme

Legg merke til at futur kan også brukes flere ganger i setningen, noe som kan endre betydningen noe:

 • Si je serai en congé, je viendrai = hvis jeg vil være av, vil jeg komme

 

3. Tidsfraser

I tidssetninger som inneholder ord som après que, aussitôt que, dès que, espérer que, lorsque, quand og une fois quebrukes ofte futurum på fransk:

 • Quand t’arriveras, nous boirons = Når du kommer, drikker vi
 • Je l’enverrai lorsque vous êtes la = Jeg sender det når du er der

 

4. Narrative sammenhenger

I fortellende sammenhenger (f.eks. i journalistikk eller historie) kan futurum brukes selv om de aktuelle hendelsene fant sted i fortiden:

 • En 1980 le ministre quittera sa poste = I 1980 forlot ministeren sin stilling
 • Dans la grande ville où il habitera, la vie sera gaie et chaque jour beaucoup d’étrangers arriveront = I den store byen der han bodde, var livet lykkelig, og hver dag kom det mange utlendinger.

 

5. Forespørsler

Fremtidsformen kan også brukes for forespørsler eller høflige ordrer, der den erstatter verbets imperativ:

 • Vous sortirez de la voiture, s’il vous plaît = Vennligst gå ut av bilen
 • Je vous prierai d’être prudent demain = Jeg ber deg være forsiktig i morgen
 • Vous fermerez la fenêtre, s’il vous plaît = Vennligst lukk vinduet

Imperativene i eksemplene ovenfor ville ha vært sortez og fermez henholdsvis.