Futur passé (fortid på fransk) - Bøying med øvelser og eksempler

I fransk grammatikk er tempus futur passé tilsvarer fortid på engelsk. Noen ganger kalles tempus også futur antérieur.

Framtidig fortid brukes særlig for å beskrive:

 1. en fremtidig handling som inntreffer før en annen fremtidig handling
 2. et tiltak som fullføres i fremtiden
 3. antakelser eller formodninger

Det er imidlertid futur passé er bare én av de tre franske fremtidsformene; de to andre er futur simple og futur proche.

 

Sammensetning

Futurum preteritum er en sammensatt tid (i likhet med passé composé, for eksempel) som består av to deler: futurumformen av et hjelpeverb + partisipp av hovedverbet. Med andre ord

 • être eller avoir i futur + hovedverbets participe passé

Dette vises også i tabellene nedenfor:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je serai
Tu seras
Il/elle/on sera
Nous serons
Vous serez
Ils/elles seront

eller

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je aurai
Tu auras
Il/elle/on aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/elles auront

Merk at valget mellom être og avoir bestemmes av hovedverbet, dvs. at hjelpeverbet må stemme overens med hovedverbet. Eksempler:

 • “Je sera parti à midi”
  • Riktig: I vilje være borte til middag
  • Feil: I er borte til middag
 • “Je te prêterai ma voiture quand je l’aurai lavé”
  • Riktig: Jeg låner deg bilen når jeg er tilbake. har vasket den
  • Feil: Jeg låner deg bilen når det er er vasket

 

Bruk

Fremtidig preteritum brukes på tre hovedmåter:

1. å beskrive en fremtidig handling som skjer før en annen fremtidig handling (her futur passé brukes sammen med futur simple):

 • Quand je serai parti, ils fermeront l’usine = Når jeg har dratt, vil de stenge fabrikken.
 • Vous le ferez aussitôt qu’elle sera arrivée = Du vil gjøre det så snart hun ankommer.

I setningene ovenfor er ordene fermeront og ferez står i futurum og er dermed de siste fremtidige handlingene i sine respektive setninger.

Merk at ovennevnte bruk vanligvis forekommer i tidssetninger der tidssetningen innledes med en av følgende underordnende konnektiver: aussitôt que, dès que, lorsque, quand, une fois que og après que.

 

2. For å beskrive et tiltak som vil bli gjennomført i fremtiden (her brukes bare futurum fortid):

 • Dans trois semaines, l’usine sera fermé = Om 3 uker vil fabrikken være stengt
 • Je l’aurai terminé à 15h00 = Jeg har fullført den kl. 15.00

 

3. For å uttrykke antagelser eller formodninger (her brukes ofte futurum sammen med presens):

 • J’ai perdu mes clés! T’es sûr? Je pense que tu l’auras oublié chez toi. = Jeg glemte nøklene mine! Er du sikker? Jeg tror du glemte dem hjemme. Jeg tror du glemte dem hjemme.
 • Jerôme est malheureux ; il aura perdu = Jerôme er ulykkelig; han må ha tapt...

 

Det finnes en fjerde bruk, selv om den ikke er like vanlig som de tre ovennevnte, i historiske fortellinger der hendelser i en persons liv kan beskrives med futur passéselv om disse hendelsene fant sted for lenge siden:

 • L’esclave aura tué son maître = Slaven drepte / ønsket å drepe sin herre
 • Il aura écrit le livre en trois semaines = Han skrev / endte opp med å skrive boken på tre uker.

Som eksemplene ovenfor viser, kan det være vanskelig å oversette disse formene for futur passé direkte.

 

20 øvelser

Her er ti øvelser der du skal fylle ut de tomme feltene med riktig form av "Futur Passé" (fortidens fremtid) på fransk:

 1. Hier, il ________ (manger) une délicieuse pizza.

 2. Nous ________ (aller) au cinéma la semaine dernière.

 3. Elle ________ (venir) me voir la semaine passée.

 4. Vous ________ (finir) vos devoirs hier soir.

 5. Ils ________ (partir) en vacances l'été dernier.

 6. Demain, tu ________ (prendre) le train pour Paris.

 7. Nous ________ (acheter) une nouvelle voiture le mois dernier.

 8. Elle ________ (regarder) un film passionnant hier.

 9. Ils ________ (être) très fatigués après la fête d'hier soir.

 10. L'année prochaine, je ________ (visiter) l'Espagne.

10 andre øvelser

 1. Konjuger verbet "manger" (å spise) i "Futur Passé" for pronomenet "tu".

 2. Endre følgende setning til "Futur Passé": "Il regardera le film ce soir."

 3. Skriv om følgende setning i "Futur Passé": "Elle parlera à sa mère demain matin."

 4. Konjuger verbet "partir" (å forlate) i "Futur Passé" for pronomenet "nous".

 5. Forvandle setningen "Ils finiront leurs devoirs ce weekend" til "Futur Passé".

 6. Lag en setning i "Futur Passé" med verbet "aller" (å gå) og pronomenet "je".

 7. Konverter setningen "Nous verrons nos amis samedi prochain" til "Futur Passé".

 8. Lag en setning i "Futur Passé" med verbet "acheter" (å kjøpe) og pronomenet "vous".

 9. Skriv om setningen "Tu reviendras à Paris l'année prochaine" i "Futur Passé".

 10. Lag en setning i "Futur Passé" med verbet "prendre" (å ta) og pronomenet "elle".