Passé composé (fortid på fransk) - Bøying, øvelser og eksempler

Passé composé på fransk tilsvarer preteritum - men nybegynnere kan bruk passé composé som fortid.

Begrunnelsen for denne anbefalingen er at det er mye enklere å konstruere en passé composé enn å huske alle de uregelmessige bøyningene av fortidsformen imparfait (selv om du selvfølgelig bør gjøre en innsats for å lære imparfait og andre fortidsformer når du er mer øvet).

 

Sammensetning

Passé composé betyr "sammensatt datid", noe som passer godt med det faktum at passé composé er en sammensatt tid. Den dannes ved hjelp av presensformen (nåtid) av ett av de to hjelpeverbene être eller avoir + partisipp av hovedverbet - dvs:

 • être eller avoir i nåtid + hovedverbets participe passé = passé composé

Dette illustreres også i tabellene nedenfor:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je suis
Tu es
Il/elle/on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont

eller

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je ai
Tu as
Il/elle/on a
Nous avons
Vous avez
Ils/elles ont

 

Endelser av hovedverb

I partisipp får de viktigste verbene sine endelser basert på bøyingen:

  Avslutning
Bøying infinitiv Participe passé
1. bøying -er ‑é
2. bøying -ir ‑i
3. bøying -re ‑u

Når verbene bøyes i passé composéer deres infinitivsendelser erstattet med endelsene til partisipp. Eksempler:

 • arriver → arrivé
 • sortir → sorterei
 • vendre → vendu

 

Eksempler på passé composé

Être

I de følgende eksemplene, être er et hjelpeverb:

 • Je suis arrivé = Jeg har ankommet
 • Tu es tombé amoureux = Du har forelsket deg
 • Il est noyé dans le lac = Han har druknet i sjøen
 • Elle est sorti = Hun har gått ut
 • Nous sommes convaincus = Vi er overbevist om at
 • Vous êtes parti(s) ? = Har du dratt?
 • Ils sont vaporisés = De er fordampet
 • Elles sont descendus de la falaise = De har gått utfor stupet

Legg merke til at det er flertall i tre av eksemplene ovenfor. (convaincus, finis og descendus) fordi de er adressert til flere personer (Nous, Ils og Elles). I teorien kan dette også være tilfelle i setningen Vous êtes partis ?, avhengig av om du henvender deg til en enkelt person ("De") eller flere personer:

 • Vous êtes parti ? = Har du dratt? (en person)
 • Vous êtes partis ? = Har de dratt? (flere personer

 

Avoir

I de følgende eksemplene, avoir er et hjelpeverb:

 • J’ai trop mangé = Jeg har spist for mye
 • Tu as couru une bonne distance = Du har løpt en god (lang) distanse.
 • Il a sauté = Han har håpet
 • Elle a regretté ses decisions = Hun har angret på sine beslutninger
 • Nous avons convaincu les enfants = Vi har overbevist
 • Vous avez trop bu = De har drukket for mye
 • Ils ont terminés la tâche = Du har fullført oppgaven
 • Elles ont enoyées les lettres = De har sendt brevene

Legg merke til at det ikke er noen flertall s i setningen Nous avons convaincu les enfants - det ville ha vært hvis dommen hadde vært det: Nous les avons convaincus.

 

Unntak

I mange tilfeller ligner de franske hjelpeverbene på andre språk - men ikke alltid:

 • Ils ont disparues = De er forsvunnet (direkte oversettelse)
 • Ils ont disparues = De har forsvunnet (korrekt oversatt)

I eksemplet ovenfor, avoir brukes på fransk (ont) og å være (être) på engelsk, og hjelpeverbene er derfor forskjellige på de to språkene.

 

Être og avoir sammen

Être og avoir kan også brukes sammen for å konstruere passé composé:

 • J’ai été la en avril = Jeg har vært der i april
 • J’ai été en prison jusqu’à maintenant = Jeg har vært i fengsel til nå

 

10 øvelser

Her er ti øvelser for å øve på den franske tidsformen "Passé composé", som brukes for å snakke om avsluttede handlinger i fortiden. I hver øvelse skal du velge riktig form av verbet i "Passé composé".

 1. (Manger) Hier soir, nous _____ une pizza délicieuse.
 2. (Aller) Elle _____ au cinéma la semaine dernière.
 3. (Écrire) Tu _____ une lettre à ton ami hier.
 4. (Avoir) Ils _____ un chien quand ils étaient enfants.
 5. (Faire) Vous _____ du shopping samedi dernier.
 6. (Vendre) Le magasin _____ toutes ses robes en une journée.
 7. (Prendre) Il _____ le train pour Paris hier matin.
 8. (Parler) Elles _____ français lors de leur voyage en France.
 9. (Vivre) J'_____ dans cette ville pendant cinq ans.
 10. (Boire) Tu _____ un verre de jus d'orange ce matin.

Svar:

 1. avons mangé
 2. est allée
 3. som skrevet
 4. ont eu
 5. avez fait
 6. a vendu
 7. et pris
 8. ont parlé
 9. ai vécu
 10. som bu