Passé simple (enkel fortid på fransk)

Passé simple er en av de tre franske fortidsformene som tilsvarer preteritum (de to andre er Passé passé composé og Passé imparfait). Forskjellene mellom de tre fortidsformene forklares nærmere på slutten av denne artikkelen.

Den passé simple brukes ikke i muntlig språk, men mer i skriftlig språk (f.eks. historier og fortellinger) og i svært formelle taler. Derfor vil du sannsynligvis aldri bruke passé simple i praksis, men det er likevel nyttig å kunne gjenkjenne det når du støter på det.

 

Verbendelser på passé simple

I passé simpleer verbets inifinitive endelse erstattet med verbet passé simple slutt. Det finnes to sett med endelser i passé simple:

 • ett sett for regelmessige verb i 1. bøyning (dvs. de som ender på -er) og
 • ett sett for 2. og 3. bøyning (dvs. de som ender på -ir og -re)

 

1. konjugasjon

Alle verb i 1. konjugasjon får disse endelsene i passé simple:

1. Konjugasjon Eksempler
pronomen slutt parler trouver
je -ai parlai trouvai
tu -as parlas trouvas
il/elle/on -a parla trouva
nous -âmes parlâmes trouvâmes
vous -âtes parlâtes trouvâtes
ils/elles -èrent parlèrent trouvèrent

 

2. og 3. konjugasjon

Alle verb i 2. og 3. konjugasjon får disse endelsene i passé simple:

2. og 3. konjugasjon Eksempler
pronomen slutt finir vendre
je -is finis vendis
tu -is finis vendis
il/elle/on -it finit vendit
nous -îmes finîmes vendîmes
vous -îtes finîtes vendîtes
ils/elles -irent finirent vendirent

 

Uregelmessige verb

Uregelmessige verb endrer stamme når de bøyes i den passé simple. De har omtrent de samme endelsene som verb i 2. og 3. bøyning.

Her er noen eksempler på uregelmessige verb på engelsk. passé simple:

 

Uregelmessige verb som slutter på -ir

s’assoir
je m’assis
tu t’assis
il/elle/on s’assit
nous nous assîmes
vous vous assîtes
ils/elles s’assirent
fuir
je fuis
tu fuis
il/elle/on fuit
nous fuîmes
vous fuîtes
ils/elles fuirent

 

Uregelmessige verb som slutter på -re

conduire
je conduisis
tu conduisis
il/elle/on conduisit
nous nous conduisîmes
vous vous conduisîtes
ils/elles conduisirent
mettre
je mis
tu mis
il/elle/on mit
nous miîmes
vous miîtes
ils/elles miirent

I tillegg, for uregelmessige verb, er flertallet av verbene som ender på -u i preteritum partisipp (tidsformen som brukes til å konstruere passé composé) bruker deres partisipp i fortid som stammen i passé simple. Her er noen eksempler:

avoir (eu-)
je eus
tu eus
il/elle/on eut
nous eûmes
vous eûtes
ils/elles eurent
courir (couru-)
je courus
tu courus
il/elle/on courut
nous courûmes
vous courûtes
ils/elles coururent
boire (bu-)
je bus
tu bus
il/elle/on but
nous bûmes
vous bûtes
ils/elles burent
connaître (connu -)
je connus
tu connus
il/elle/on connut
nous connûmes
vous connûtes
ils/elles connurent

 

Forskjellene mellom de tre datoene

Som nevnt i innledningen til denne artikkelen finnes det tre former for preteritum på fransk, som til sammen tilsvarer fortid. De tre tidene er:

 • Imparfait
 • Passé simple
 • Passé composé

 

Imparfait

Imparfait indikerer eksistensen av en ubestemt handling:

 • Si je buvais moins, je serai un autre homme = Hvis du drakk mindre, ville du vært en annen mann.
 • Tu buvais tout le temps = Du drakk hele tiden
 • Il buvait seule, pour oublier le boulot = Han drakk alene for å glemme arbeidet

Imparfait indikerer at en tidligere tiltak er pågående.

 

Passé simple og passé composé

Passé simple og passé composé indikerer at tiltak er begrenset:

 • Je bus une troisième tasse, puis une quatrième = Jeg drakk en tredje kopp og deretter en fjerde. (passé simple)
 • Je ne suis pas malheureux, mais quand j’ai bu, je pleure = Jeg er ikke ulykkelig, men når jeg har drukket, gråter jeg (passé composé)

Passé simple og passé composé angir at en tidligere handling er fullført.

Det bør også nevnes at:

 • Passé simple brukes utelukkende i ryddig eller fortellende skriving og i svært formelle taler.
 • Passé composé brukes både i tale og skrift

I tillegg bør du være oppmerksom på at du ikke kan veksle mellom de to tidene i samme passasje.