"Commencer" - Bøying av det franske verbet

Det franske språket er kjent for sine komplekse verbbøyninger, og et av de verbene som ofte byr på utfordringer er "commencer". I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av verbet "commencer" i ulike tider og stemninger, slik at du får en omfattende guide til hvordan du bruker dette viktige franske verbet.

 

Nåtid (Présent)

- Je commence - jeg begynner
- Tu commences - Du begynner (uformell)
- Il/elle/on commence - Han/hun/den/den ene begynner
- Nous commençons - Vi begynner
- Vous commencez - Du begynner (formell/flertall)
- Ils/elles commencent - De begynner

 

Imperfektum (imperfektum)

- Je commençais - Jeg begynte
- Tu commençais - Du begynte (uformell)
- Il/elle/on commençait - Han/hun/den/den andre begynte
- Nous commencions - Vi begynte
- Vous commenciez - Du begynte (formell/flertall)
- Ils/elles commençaient - De var i ferd med å begynne

 

Enkel fortid (Passé Simple)

- Je commençai - Jeg begynte
- Tu commenças - Du begynte (uformell)
- Il/elle/on commença - Han/hun/den/den ene begynte
- Nous commençâmes - Vi begynte
- Vous commençâtes - Du begynte (formell/flertall)
- Ils/elles commencèrent - De begynte

 

Framtid (Futur Simple)

- Je commencerai - Jeg begynner
- Tu commenceras - Du begynner (uformell)
- Il/elle/on commencera - Han/hun/den/den ene vil starte
- Nous commencerons - Vi begynner
- Vous commencerez - Du begynner (formell/flertall)
- Ils/elles commenceront - De vil starte

 

Betinget stemmeleie (Conditionnel Présent)

- Je commencerais - Jeg ville begynne
- Tu commencerais - Du ville begynne (uformell)
- Il/elle/on commencerait - Han/hun/den/den ene ville begynne
- Nous commencerions - Vi ville begynne
- Vous commenceriez - Du ville begynne (formell/flertall)
- Ils/elles commenceraient - De ville begynne

 

Konjunktiv (Subjonctif Présent)

- Que je commence - At jeg begynner
- Que tu commences - At du begynner (uformell)
- Qu'il/elle/on commence - at han/hun/man starter
- Que nous commencions - At vi begynner
- Que vous commenciez - At du begynner (formell/flertall)
- Qu'ils/elles commencent - At de begynner

 

Imperativ form (Impératif)

- Start! - Start! (uformell entall)
- Commençons! - La oss sette i gang!
- Commencez! - Start! (formell/flertall)

 

10 eksempelsetninger med ordet "begynner"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "commencer" i ulike grammatiske tider:

  1. J'ai commencé mes devoirs. (Jeg har begynt på leksene mine.) - fortid enkel form
  2. Il commence à pleuvoir. (Det begynner å regne.) - nåtid
  3. Nous commencerons bientôt notre voyage. (Vi begynner snart vår reise.) - Framtid
  4. Elle commençait à se sentir mieux. (Hun begynte å føle seg bedre.) - Imperfektum
  5. Vous commencerez le projet demain. (Du starter prosjektet i morgen.) - Framtid
  6. Ils ont commencé la réunion sans moi. (De har begynt møtet uten meg.) - fortid enkel form
  7. Tu commencerais un nouveau livre si tu avais le temps. (Du ville begynne på en ny bok hvis du hadde tid.) - Betinget modus
  8. Que nous commencions à travailler ensemble. (At vi begynner å arbeide sammen.) - Konjunktiv
  9. Commencez à préparer le dîner. (Begynn å forberede middagen.) - Imperativform
  10. Le film commencera à 20 heures. (Filmen begynner kl. 20.00) - Framtid

Disse eksemplene viser allsidigheten til verbet "commencer" på tvers av ulike tider og stemninger på fransk.