Être - Bøyning i nåtid, fortid, fremtid, passé composé osv.

Être er et veldig viktig hjelpeverb på fransk. Nedenfor kan du se de forskjellige bøyningene av être og nederst på siden kan du lese om riktig bruk og uttale av verbet.

 

Bøyning av être

Indicatif (indikativ)

Présent (nåtid)

 • je suis
 • tu es
 • il est
 • nous sommes
 • vous êtes
 • ils sont

Eksempel: je suis la = Jeg er der

Passé composé (pluskvamperfektum)

 • j’ai été
 • tu as été
 • il a été
 • nous avons été
 • vous avez été
 • ils ont été

Eksempel: j’ai été la = Jeg har vært der


 

Imparfait (pluskvamperfektum)

 • j’étais
 • tu étais
 • il était
 • nous étions
 • vous étiez
 • ils étaient

Eksempel: j’étais la = jeg var der

Plus-que-parfait (pluskvamperfektum)

 • j’avais été
 • tu avais été
 • il avait été
 • nous avions été
 • vous aviez été
 • ils avaient été

Eksempel: j’avais été la = Jeg hadde vært der


 

Futur (fremtidig)

 • je serai
 • tu seras
 • il sera
 • nous serons
 • vous serez
 • ils seront

Eksempel: je serai un peu en retard = Jeg er litt sent ute

Futur passé (før fremtiden)

 • j’aurai été
 • tu auras été
 • il aura été
 • nous aurons été
 • vous aurez été
 • ils auront été

Eksempel: j’aurai été la = Jeg ville ha vært der


 

Passé simple (enkel fortid)

 • je fus
 • tu fus
 • il fut
 • nous fûmes
 • vous fûtes
 • ils furent

Eksempel: pendant un an je fus ta femme = i ett år var jeg din kvinne (merk at passé simple er en fortidsform som utelukkende brukes i litteraturen).

Passé antérieur (pluskvamperfektum)

 • j’eus été
 • tu eus été
 • il eut été
 • nous eûmes été
 • vous eûtes été
 • ils eurent été

Eksempel: après que j’eus été ruiné, je gagnai au loto = etter at jeg hadde blitt ruinert, vant jeg i lotto.

 


 

Conditionnel (fortidens fremtid)

Conditionnel présent

 • je serais
 • tu serais
 • il serait
 • nous serions
 • vous seriez
 • ils seraient

Eksempel: si j’avais su, je serais heureux = hvis jeg hadde visst, ville jeg ha vært lykkelig

Conditionnel passé

 • j’aurais été
 • tu aurais été
 • il aurait été
 • nous aurions été
 • vous auriez été
 • ils auraient été

Eksempel: si j’avais su, j’aurais été heureux = hvis jeg hadde visst, ville jeg ha vært lykkelig

 


 

Subjonctif (konjunktiv)

Subjonctif présent

 • que je sois
 • que tu sois
 • qu’il soit
 • que nous soyons
 • que vous soyez
 • qu’ils soient

Eksempel: elle veut que je sois la = hun vil at jeg skal være der

Subjonctif passé

 • que j’aie été
 • que tu aies été
 • qu’il ait été
 • que nous ayons été
 • que vous ayez été
 • qu’ils aient été

Eksempel: c’était là son principal souci, et le mien, bien que j’aie été beaucoup plus jeune = det var hans hovedbekymring, og min, selv om jeg var mye yngre.


 

Subjonctif imparfait

 • que je fusse
 • que tu fusses
 • qu’il fût
 • que nous fussions
 • que vous fussiez
 • qu’ils fussent

Eksempel: bien que je fusse épuisé, je continuais à travailler = selv om jeg var sliten, fortsatte jeg å jobbe.

Subjonctif plus-que-parfait

 • que j’eusse été
 • que tu eusses été
 • qu’il eût été
 • que nous eussions été
 • que vous eussiez été
 • qu’ils eussent été

Eksempel: je me répétais stupidement que j’eusse été plus heureux si je m’étais cassé un membre = Jeg gjentok dumt for meg selv at jeg ville vært lykkeligere hvis jeg hadde brukket et lem.

 


 

Impératif (imperativ)

Impératif présent

 • (tu) sois
 • (nous) soyons
 • (vous) soyez

Eksempel: j’amerais bien que tu sois là demain = Jeg vil gjerne at du skal være der i morgen

Impératif passé

 • (tu) aie été
 • (nous) ayons été
 • (vous) ayez été

Eksempel: et quel est le meilleur joueur auquel vous ayez été confronté ? = og hvem er den beste spilleren du har spilt mot? (NB: Vær oppmerksom på at denne tiden er vanskelig å oversette på de fleste språk).

 


 

Infinitif (infinitiv)

Infinitif présent

 • être

Oversettelse av: être = å være

Infinitif passé

 • avoir été

Oversettelse av: avoir été = har vært

 


 

Participe

Participe présent

 • étant

Oversettelse av: étant = å være

Participe passé

 • été

Oversettelse av: été = vært

Participe antérieur

 • Ayant été

Oversettelse av: ayant été = å ha vært

 

Om ordet être

Être er et uregelmessig fransk verb og også et av de to franske hjelpeverbene (det andre er avoir).

å lære fransk er être et av de viktigste verbene å kunne, siden det brukes i mange forskjellige sammenhenger - delvis på grunn av dets sentrale rolle i språket og delvis på grunn av dets funksjon som hjelpeverb.

Det er verdt å merke seg at être kan brukes både som verb og som substantiv. Det er spesielt i filosofiske sammenhenger at être brukes som substantiv, der det for eksempel brukes til å beskrive eksistens (f.eks. le fait d’être), substans (f.eks. ce qui est réellement), mentalt vesen (f.eks. être de raison) og lignende.

 

Praktiske råd

For mange mennesker er det lettere å lære seg og bruke visse former for être enn andre. Spesifikt er det vanligvis enklest å lære seg følgende former i indikativ:

 • Présent (nåtid)
 • Passé composé (pluskvamperfektum)
 • Futur proche (nær fremtid)

Hvis du lærer deg de grammatiske tidene ovenfor, vil du kunne uttrykke deg i alle de viktigste tidene (selv om den passé composé er en fortidsform, kan du i praksis bruke den som en fortidsform - det samme gjelder futur proche, som egentlig er en fortidsform, men i realiteten kan brukes som en fremtidsform).

Tidene présent og passé composé er vist i tabellene ovenfor, mens futur proche er vist her:

 

Futur proche

 • je vais être
 • tu vas être
 • il va être
 • nous allons être
 • vous allez être
 • ils vont être

For ordens skyld bør det også nevnes at i conditionnel det finnes en alternativ form for passé, som vist her:

 

Passé – forme alternative

 • j’eusse été
 • tu eusses été
 • il eût été
 • nous eussions été
 • vous eussiez été
 • ils eussent été

 

Uttale av être

Ordet être i seg selv uttales som “ay-tr”, med en myk ‘r’ på slutten. I tillegg bør det bemerkes at det er to typer sammentrekninger som påvirker noen bøyninger av être:

 

Uoffisielle sammentrekninger

Selv om begrepet "uoffisielle sammentrekninger" ikke er den korrekte betegnelsen på dette språkfenomenet, bruker vi det for forståelsens skyld. Uoffisielle sammentrekninger finnes i nesten alle språk og oppstår når vi trekker sammen ord av "latskap" - dvs. når det er lettere å uttale to ord i ett.

På fransk og i forbindelse med êtreDette gjelder særlig ordene:

 • Je suis
 • Tu es

Ordene je suis er ofte sammentrukket i dagligtale og uttales derfor som chyi. I praksis sier du derfor chyi danois og ikke je suis danois.

På samme måte, tu es uttales vanligvis ikke som separate ord, men som ett ord: t’es (det kan også skrives slik).

Merk at disse reglene i prinsippet ikke gjelder når negasjoner brukes, for eksempel i setningen: je ne suis pas danois (her je, ne og suis uttales som separate ord). I praksis er det imidlertid mange som utelater ordet ne og i stedet bare si: je suis pas danois (uttales: chyi pas danois), selv om dette ikke er grammatisk korrekt.

Det er viktig å være oppmerksom på disse sammentrekningene, da de gjør det lettere for nybegynnere å forstå hva som blir sagt på fransk. Når du har mestret disse sammentrekningene, vil noe av "nybegynneraksenten" som vi alle har når vi lærer fransk, forsvinne.

 

Offisielle sammentrekninger

Følgende type sammentrekninger kalles ikke offisielt "offisielle sammentrekninger", men vi har - som ovenfor - valgt å bruke denne betegnelsen for klarhetens skyld. Offisielle sammentrekninger oppstår når konsonanter og vokaler kolliderer mellom visse ord. I forhold til êtreDette er for eksempel tilfelle i følgende tilfeller:

 • Je suis allemand = her er s mellom suis og allemand skal uttales med en lett stemmeføring. z lyd (je suis-allemand)
 • Ils sont allemandes = her er t mellom sont og allemandes bør uttales (il sont-allemandes)

Merk at s-en i setningen ils sont la skal ikke uttales, siden det ikke er noen sammentrekning. Legg også merke til at sammentrekninger som nevnt ikke alltid sammentrekkes; i setningen nous sommes à l’école, for eksempel s mellom sommes og à bør ikke inngås.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hvilke ord bøyes med être?

På fransk bruker de fleste verb "avoir" (å ha) som hjelpeverb i sammensatte tider, for eksempel passé composé. Det finnes imidlertid en bestemt gruppe verb som bruker "être" (å være) i stedet for "avoir" som hjelpeverb. Disse verbene beskriver ofte bevegelse, forandring eller tilstand. De huskes ofte med akronymet “DR MRS VANDERTRAMP”, som står for:

 1. Devenir (å bli)
 2. Revenir (for å komme tilbake)
 3. Monter (for å gå opp)
 4. Rester (for å bli)
 5. Sortir (for å gå ut)
 6. Venir (kommer)
 7. Aller (til å ta med)
 8. Naître (å bli født)
 9. Descendre (for å stige ned)
 10. Entrer (for å komme inn)
 11. Rentrer (for å vende hjem)
 12. Tomber (for å falle)
 13. Retourner (for å returnere)
 14. Arriver (for å ankomme)
 15. Mourir (å dø)
 16. Partir (for å dra)

Når disse verbene brukes i sammensatte tider, som passé composé, er de enige i kjønn og tall med subjektet. For eksempel “Je suis allé(e)” (jeg gikk), hvor partisipp i fortid “allé” samsvarer med subjektet i kjønn og tall.

 

Når bruker du être?

På fransk brukes verbet "être" i flere sammenhenger:

1. Beskrivelse av identitet og egenskaper:
Je suis étudiant. (Jeg er student.)
Elle est intelligente. (Hun er intelligent.)

2. Uttrykke plassering:
Le livre est sur la table. (Boken ligger på bordet.)
Nous sommes à la plage. (Vi er på stranden.)

3. Å snakke om yrke eller profesjon:
Il est médecin. (Han er lege.)
Elle est professeure. (Hun er lærer.)

4. Uttrykk for tid og datoer:
Il est huit heures. (Klokken er åtte.)
Aujourd’hui, c’est le sept février. (I dag er det sjuende februar.)

5. Forming av passiv stemme:
La porte est fermée. (Døren er lukket.)
Les décisions sont prises par le conseil. (Beslutninger fattes av rådet).

6. I visse verbkonstruksjoner:
Je suis en train de manger. (Jeg er i ferd med å spise.)
Il est en train de lire un livre. (Han er i ferd med å lese en bok).

7. Sammensatte tider med visse verb:
Elle est partie. (Hun har gått.)
Nous sommes arrivés. (Vi er fremme.)

8. I Visse idiomatiske uttrykk og ordtak:
Être à l’aise (for å være komfortabel)
Être en train de (å være i ferd med)
Être malade comme un chien (å være veldig syk)

Husk at “être” er et uregelmessig verb, og bøyningene må læres utenat da de ikke følger et regelmessig mønster.