Bøyning av det franske verbet "Devenir"

Det franske språket er kjent for sin rike og varierte bøyning, og et av de viktigste verbene å beherske er "devenir". I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av dette allsidige verbet, som betyr "å bli" på engelsk. Enten du er nybegynner eller ønsker å friske opp kunnskapen din, vil det å forstå hvordan du bøyer "devenir" være uvurderlig på veien mot å bli dyktig i fransk.

 

Nåtid (Présent)

I presens bøyes "devenir" på følgende måte:

- Je deviens (jeg blir)
- Tu deviens (Du blir)
- Il/elle/on devient (Han/hun/man blir)
- Nous devenons (Vi blir)
- Vous devenez (Du blir)
- Ils/elles deviennent (De blir)

 

Imperfektum (imperfektum)

Imperfektum brukes for å beskrive pågående eller gjentatte handlinger i fortiden. For å bøye "devenir" i imperfektum, bruk følgende endelser:

- Je devenais (jeg ble)
- Tu devenais (Du ble)
- Il/elle/on devenait (Han/hun/den/den ene ble)
- Nous devenions (Vi ble)
- Vous deveniez (Du ble)
- Ils/elles devenaient (De ble)

 

Framtid (Futur Simple)

For å uttrykke handlinger som vil skje i fremtiden, bruker du futurum av "devenir" med følgende endelser:

- Je deviendrai (Jeg vil bli)
- Tu deviendras (Du vil bli)
- Il/elle/on deviendra (Han/hun/man vil bli)
- Nous deviendrons (Vi vil bli)
- Vous deviendrez (Du kommer til å bli)
- Ils/elles deviendront (De kommer til å bli)

 

Betinget tid (Conditionnel Présent)

Betinget form brukes til å snakke om hypotetiske situasjoner eller høflige forespørsler. For å bøye "devenir" i betinget tid, bruk følgende endelser:

- Je deviendrais (jeg ville bli)
- Tu deviendrais (Du vil bli)
- Il/elle/on deviendrait (Han/hun/man ville bli)
- Nous deviendrions (Vi ville bli)
- Vous deviendriez (Du vil bli)
- Ils/elles deviendraient (De ville bli)

 

Konjunktiv (Subjonctif Présent)

Konjunktiv brukes i situasjoner med tvil, ønske eller nødvendighet. For å bøye "devenir" i konjunktiv, bruk følgende endelser:

- Que je devienne (At jeg blir)
- Que tu deviennes (At du blir)
- Qu'il/elle/on devienne (at han/hun/man blir)
- Que nous devenions (At vi blir)
- Que vous deveniez (At du blir)
- Qu'ils/elles deviennent (at de blir)

 

10 eksempler på setninger med ordet "devenir"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "devenir" i ulike grammatiske tider:

  1. Je deviens un meilleur cuisinier chaque jour. (Jeg blir en bedre kokk hver dag.) - Nåtid
  2. Elle est devenue médecin après de longues années d'études. (Hun ble lege etter mange års studier.) - Partisipp fortid
  3. Si tu le veux vraiment, tu deviendras un champion. (Hvis du virkelig vil det, blir du en mester.) - futurum
  4. Il aurait pu devenir un acteur célèbre s'il avait persévéré. (Han kunne ha blitt en berømt skuespiller hvis han hadde holdt ut.) - Betinget tid
  5. Nous espérons qu'il devienne un leader inspirant. (Vi håper at han blir en inspirerende leder.) - Konjunktiv
  6. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite su que je deviendrais amoureux de cette ville. (Da jeg kom til Paris, visste jeg med en gang at jeg kom til å forelske meg i denne byen). - Fortid
  7. Les plantes peuvent devenir plus fortes grâce à la lumière du soleil. (Planter kan bli sterkere takket være sollyset.) - Nåtid
  8. Elles sont surprises de voir à quel point il est devenu intelligent. (De er overrasket over å se hvor intelligent han har blitt.) - Partisipp preteritum
  9. Si nous travaillons dur, nous deviendrons des experts dans notre domaine. (Hvis vi jobber hardt, blir vi eksperter på vårt område.) - futurum.
  10. Il est essentiel que tu deviennes plus confiant en toi-même. (Det er viktig at du blir mer selvsikker på deg selv.) - Konjunktiv

 

Sammendrag

Å bøye verbet "devenir" riktig er avgjørende for å uttrykke handlinger knyttet til å bli eller transformasjon på fransk. Enten du beskriver en nåværende tilstand, snakker om fortiden eller diskuterer fremtidige muligheter, vil det å mestre disse bøyningene hjelpe deg med å kommunisere effektivt i ulike sammenhenger. Fortsett å øve for å bli tryggere på å bruke "devenir" og andre franske verb i samtaler og skriving.