Avoir - Bøying i nåtid, fortid, fremtid, passé composé osv.

Avoir er et veldig viktig hjelpeverb på fransk. Nedenfor kan du se de forskjellige bøyningene av avoir og nederst på siden kan du lese om hvordan verbet brukes og uttales riktig.

 

Bøyning av avoir

Indicatif (indikativ)

Présent (nåtid)

 • j’ai
 • tu as
 • il a
 • nous avons
 • vous avez
 • ils ont

Eksempel: j’ai envie de manger = Jeg har lyst til å spise

Passé composé (perfektum)

 • j’ai eu
 • tu as eu
 • il a eu
 • nous avons eu
 • vous avez eu
 • ils ont eu

Eksempel: j’ai eu envie de manger = Jeg har hatt lyst til å spise


 

Imparfait (fortid)

 • j’avais
 • tu avais
 • il avait
 • nous avions
 • vous aviez
 • ils avaient

Eksempel: j’avais envie de manger = Jeg hadde lyst til å spise

Plus-que-parfait (preteritum perfektum)

 • j’avais eu
 • tu avais eu
 • il avait eu
 • nous avions eu
 • vous aviez eu
 • ils avaient eu

Eksempel: j’avais eu envie de manger = Jeg hadde lyst til å spise


 

Futur (fremtidig)

 • j’aurai
 • tu auras
 • il aura
 • nous aurons
 • vous aurez
 • ils auront

Eksempel: j’aurai envie de manger = Jeg får lyst til å spise

Futur passé (futurum perfektum)

 • j’aurai eu
 • tu auras eu
 • il aura eu
 • nous aurons eu
 • vous aurez eu
 • ils auront eu

Eksempel: j’aurai eu envie de manger = Jeg ville ha ønsket å spise


 

Passé simple (enkel fortid)

 • j’eus
 • tu eus
 • il eut
 • nous eûmes
 • vous eûtes
 • ils eurent

Eksempel: j’eus peine à trouver la maison = Det var vanskelig å finne huset

Passé antérieur (preteritum perfektum)

 • j’eus eu
 • tu eus eu
 • il eut eu
 • nous eûmes eu
 • vous eûtes eu
 • ils eurent eu

Eksempel: j’eus eu chaud = I had been hot

 


 

Conditionnel (fortidens fremtid)

Conditionnel présent

 • j’aurais
 • tu aurais
 • il aurait
 • nous aurions
 • vous auriez
 • ils auraient

Eksempel: j’aurais adoré être policier = Jeg ville ha elsket å være politibetjent.

Conditionnel passé

 • j’aurais eu
 • tu aurais eu
 • il aurait eu
 • nous aurions eu
 • vous auriez eu
 • ils auraient eu

Eksempel: si il m’avait payé des millions, j’aurais eu un autre statut = hvis han hadde betalt meg millioner, ville jeg hatt en annen status.

 


 

Subjonctif (konjunktiv)

Subjonctif présent

 • que j’aie
 • que tu aies
 • qu’il ait
 • que nous ayons
 • que vous ayez
 • qu’ils aient

Eksempel: le seul problème que j’aie dans tout ceci, c’est que l’argent n’a jamais été versé = det eneste problemet jeg har i alt dette er at pengene aldri har blitt overført.

Subjonctif passé

 • que j’aie eu
 • que tu aies eu
 • qu’il ait eu
 • que nous ayons eu
 • que vous ayez eu
 • qu’ils aient eu

Eksempel: c’est un des meilleurs restaurants que j’aie eu l’opportunité de visiter = det er en av de beste restaurantene jeg har hatt muligheten til å besøke


 

Subjonctif imparfait

 • que j’eusse
 • que tu eusses
 • qu’il eût
 • que nous eussions
 • que vous eussiez
 • qu’ils eussent

Eksempel: j’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante = Jeg ville ha elsket å bo ved siden av en ung kjempe

Subjonctif plus-que-parfait

 • que j’eusse eu
 • que tu eusses eu
 • qu’il eût eu
 • que nous eussions eu
 • que vous eussiez eu
 • qu’ils eussent eu

Eksempel: il répondit à ma question avant que j’eusse eu le temps de la formuler = han svarte på spørsmålet mitt før jeg rakk å formulere det.

 


 

Impératif (ufravikelig)

Impératif présent

 • (tu) aie
 • (nous) ayons
 • (vous) ayez

Eksempel: le personnel le plus attentionné que nous ayons rencontré = det mest oppmerksomme personalet vi har møtt

Impératif passé

 • (tu) aie eu
 • (nous) ayons eu
 • (vous) ayez eu

Eksempel: c’est qui la meilleure amie que tu aie eu ? = hvem er den beste vennen du noen gang har hatt?

 


 

Infinitif (infinitiv)

Infinitif présent

 • avoir

Oversettelse av: avoir = å ha

Infinitif passé

 • avoir eu

Oversettelse av: avoir eu = har hatt

 


 

Participe

Participe présent

 • ayant

Oversettelse av: ayant = å ha

Participe passé

 • ayant eu

Oversettelse av: ayant eu = å ha hatt

Participe antérieur

 • ayant eu

Oversettelse av: ayant eu = å ha hatt

 

Om verbet avoir

Avoir er et uregelmessig fransk verb som også er et av de to hjelpeverbene (det andre er être).

Hvis du ønsker å lære fransk, er det svært viktig at du kan bøyning avoir, siden det er et av de mest brukte verbene i det franske språket - både på grunn av dets svært sentrale rolle i språket, men også på grunn av dets funksjon som hjelpeverb.

 

Uttale av avoir

Avoir er ikke bare vanskelig å uttale riktig; bøyningene skaper ofte mye forvirring når man lærer fransk. Noen eksempler er

 • a eller à: a er en bøyning (presens, 3. person, entall) av avoirder à er en preposisjon som best kan oversettes som til eller i. Eksempler: il a mangé = han har spist og je vais à la boulangerie = Jeg går til bakeriet. Fordi de to ordene er veldig like i stavemåte og uttale, kan de lett forvirre nybegynnere.
 • Il y a: Den lille setningen il y abetyr vanligvis "det er" eller "er der". Ved første øyekast virker denne delen av setningen merkelig for de fleste, men den er mye brukt på fransk, og det er derfor nyttig å lære den. I daglig tale uttales det iya.
 • Il n’y a pas: Dette er den samme delen av setningen som ovenfor, med tillegg av en negasjon. (ne + pas) for å gi setningen den motsatte betydningen: "det er ikke" eller "det er ikke". Il n’y a pas uttales iyapa.
 • Eu, eus, eut: Bøyningene eu, (som er en del av partisipp i fortid) eus og eut (som er en del av passé simple) er alle uttalt ysom i tu ("du"). Det samme gjelder for eûmes, eûtes og eurent, som uttales y-m, y-t og y-r henholdsvis.

 

Sammentrekninger

Det er en rekke sammentrekninger knyttet til bøyningene av avoir. Her er noen eksempler:

 • Z-lyd: Når et ord slutter på s og står ved siden av et ord som begynner med en vokal, er det s må uttrykkes med en z lyd. I forhold til avoirgjelder dette i følgende tilfeller: nous avons, vous avez, ils ont og elles ont.
 • Ils/elles ont: Som nevnt ovenfor, må s'en stemmes mellom ils/elles og ont slik at du uttaler en z lyd. Hvis du ikke gjør dette, sier du ils/elles sont i stedet (med en s lyd), som er en bøyning av être! Dette er en veldig vanlig nybegynnerfeil.
 • Tu as: Tu as betyr "du har" eller "har du" og er kontraktfestet til t’a, og uttales derfor ta. Det er imidlertid ikke noe i veien for å uttale ordene hver for seg. (ty a) og denne uttalen høres noen ganger i frankofone land.
 • Tu n’as pas: Dette er den samme delen av setningen som ovenfor, men med tillegg av en negasjon. (ne + pas), slik at setningen får motsatt betydning: "du har ikke" eller "du har ikke". Denne delen av setningen kan uttales på begge måter ta pa (t’as pas) og ty na pa (tu n’as pas).