Imparfait (fortidsform på fransk)

Når det gælder det franske sprogs rige og indviklede verden, kan man ikke undgå at blive betaget af dets forskellige grammatiske tider. Blandt disse er den imparfait, en tid, der har en unik plads i fransksprogede menneskers hjerter. Den imparfait er ikke blot en grammatisk struktur; det er et vindue ind i fortiden, der giver os mulighed for at genopleve øjeblikke og male levende billeder af svundne tider. I denne artikel vil vi udforske den imparfait tid, dens dannelse, brug og betydning i det franske sprog.

 

Oprettelse af den imparfait

The imparfait tid er forholdsvis ligetil at danne på fransk. Det konstrueres ved at tage førstepersonsflertalsformen (nous) af et verbum i nutid og erstatte den -ons der slutter med den imparfait afslutninger. Her er endelserne for regular -er, -ir, og -re udsagnsord:

-er verbs

 • Je parlais (Det var mig, der talte)
 • Tu parlais (Det var dig, der talte)
 • Il/elle/on parlait (Han/hun/en talte)
 • Nous parlions (Vi talte sammen)
 • Vous parliez (Det var dig, der talte)
 • Ils/elles parlaient (De talte)

 

-ir verbs

 • Je finissais (Jeg var ved at afslutte)
 • Tu finissais (Du var ved at afslutte)
 • Il/elle/on finissait (Han/hun/en var ved at afslutte)
 • Nous finissions (Vi var ved at afslutte)
 • Vous finissiez (Du var ved at afslutte)
 • Ils/elles finissaient (De var ved at afslutte)

 

-re verbs

 • Je vendais (Jeg var ved at sælge)
 • Tu vendais (Du solgte)
 • Il/elle/on vendait (Han/hun/en solgte)
 • Nous vendions (Vi var ved at sælge)
 • Vous vendiez (Du solgte)
 • Ils/elles vendaient (De solgte)

 

Anvendelse af den imparfait

The imparfait bruges primært til at beskrive igangværende eller sædvanlige handlinger i fortiden. Det sætter scenen for hovedbegivenheden, giver baggrundsinformation og skaber en atmosfære. Imparfait kan sammenlignes med et øjebliksbillede af et øjeblik, der er frosset i tiden, og som gør det muligt for os at forstå konteksten og følelserne omkring en bestemt begivenhed.

 

Beskrivelse af baggrunden

The imparfait bruges ofte til at beskrive personer, steder og situationer i fortiden. For eksempel:

 • Il faisait beau (Det var smukt)
 • La maison était grande (Huset var stort)

 

Udtryk for vaner eller gentagne handlinger

The imparfait er ideel til at udtrykke vanemæssige eller gentagne handlinger i fortiden. Det betegner handlinger, der tidligere fandt sted regelmæssigt, men som ikke længere finder sted. For eksempel:

 • Tous les jours, il se promenait dans le parc. (Hver dag plejede han at gå i parken.)
 • Nous jouions au football tous les samedis. (Vi plejede at spille fodbold hver lørdag.)

 

Fortælling af tidligere begivenheder

The imparfait is extensively used in storytelling to set the scene and describe ongoing actions in the past. It allows the reader or listener to immerse themselves in the narrative. Consider the following example:

 • Il était une fois, dans une petite ville, un garçon nommé Pierre. Il habitait une maison près de la rivière. Chaque matin, il se réveillait tôt et allait pêcher avec son père. (Der var engang i en lille by en dreng, der hed Pierre. Han boede i et hus ved floden. Hver morgen stod han tidligt op og gik ud at fiske med sin far).

 

10 eksempler

Her er ti sætninger, hvor den franske grammatiske tidsform “imparfait” anvendes:

  (Da jeg var ung, tog jeg ofte til stranden.)
 1. Nous jouions au football tous les week-ends. (Vi plejede at spille fodbold hver weekend.)
 2. Pendant les vacances, tu lisais beaucoup de livres. (I ferierne plejede du at læse en masse bøger.)
 3. Ils regardaient la télévision chaque soir avant de dormir. (De plejede at se fjernsyn hver aften, inden de gik i seng.)
 4. À cette époque, elle habitait à Paris. (På det tidspunkt boede hun i Paris.)
 5. Nous étions en train de discuter quand il est arrivé. (Vi talte sammen, da han kom.)
 6. Lorsque j’étais enfant, je rêvais de devenir astronaute. (Da jeg var barn, drømte jeg om at blive astronaut.)
 7. Tous les étés, vous passiez vos vacances à la montagne. (Hver sommer plejede du at tilbringe din ferie i bjergene.)
 8. Quand il pleuvait, nous restions à la maison et jouions aux jeux de société. (Når det regnede, blev vi hjemme og spillede brætspil.)
 9. Les chiens aboyaient pendant la nuit. (Hundene plejede at gø om natten.)

 

5 øvelser med imparfait

Øvelse 1: Omskriv følgende sætninger i den imparfait spændt:

 1. Il étudie le français tous les jours. (Han studerer fransk hver dag.)
 2. Nous partons en vacances chaque été. (Vi tager på ferie hver sommer.)
 3. Tu joues au tennis le weekend. (Du spiller tennis i weekenden.)
 4. Ils regardent la télévision le soir. (De ser fjernsyn om aftenen.)
 5. Elle travaille dans un bureau. (Hun arbejder på et kontor.)

 

Øvelse 2: Bøj følgende udsagnsord i den imparfait spændt:

 1. Aller (for at gå) – Je _______ à l’école à pied. (Jeg plejede at gå til fods i skole.)
 2. Faire (at gøre/fremstille) – Nous _______ du vélo tous les jours. (Vi plejede at cykle hver dag.)
 3. Avoir (at have) – Vous _______ beaucoup d’amis. (Du plejede at have mange venner.)
 4. Être (at være) – Ils _______ très gentils avec moi. (De plejede at være meget venlige mod mig.)
 5. Pouvoir (at være i stand til at) – Elle _______ venir à la fête hier soir. (Hun kunne komme til festen i går aftes.)

 

Øvelse 3: Udfyld de tomme felter med den korrekte form af imparfait spændt:

 1. Quand j’étais enfant, je _______ (aimer) jouer au football.
 2. Nous _______ (habiter) dans une petite maison près de la plage.
 3. Ils _______ (parler) souvent de leurs voyages à l’étranger.
 4. Tu _______ (regarder) la télévision pendant des heures.
 5. Les fleurs _______ (embaumer) la pièce d’un doux parfum.

 

Øvelse 4: Lav sætninger ved hjælp af imparfait spændinger ud fra de givne opfordringer:

 1. (Je) Voyager – Je _______ en Europe chaque été.
 2. (Nous) Étudier – Nous _______ beaucoup pour les examens.
 3. (Tu) Chanter – Tu _______ toujours quand tu étais heureux.
 4. (Elles) Danser – Elles _______ dans la salle de bal hier soir.
 5. (Vous) Manger – Vous _______ souvent au restaurant.

 

Øvelse 5: Omskriv følgende sætninger i den imparfait spændt:

 1. Il lit un livre. (Han læser en bog.)
 2. Nous visitons Paris. (Vi er på besøg i Paris.)
 3. Tu parles français couramment. (Du taler flydende fransk.)
 4. Ils mangent une glace. (De spiser en is.)
 5. Elle écoute de la musique. (Hun lytter til musik.)