Imparfait (datid på fransk) - Bøjning med øvelser og eksempler

The imparfait er datid på fransk. Den er nemt at bruge, da det kun kræver, at man ændrer endelsen på verberne i nutid.

Présent   Imparfait
Je parle > Je parlais
Jeg taler > Jeg talte

 

Dannelse af imparfait

Imparfait er relativt ligetil at danne på fransk. Det konstrueres ved at tage førstepersons flertal (nous) af et verbum i nutid og erstatte ordets endelse med -ons med endelser i imparfait. Her er endelserne for almindelige -er, -ir, og -re udsagnsord:

-er verber

 • Je parlais (Jeg talte)
 • Tu parlais (De talte)
 • Il/elle/on parlait (Han/hun/man talte)
 • Nous parlions (Vi talte)
 • Vous parliez (De talte)
 • Ils/elles parlaient (De talte)

 

-ir verber

 • Je finissais (Jeg afsluttede)
 • Tu finissais (De afsluttede)
 • Il/elle/on finissait (Han/hun/man afsluttede)
 • Nous finissions (Vi afsluttede)
 • Vous finissiez (De afsluttede)
 • Ils/elles finissaient (De afsluttede)

 

-re verber

 • Je vendais (Jeg solgte)
 • Tu vendais (De solgte)
 • Il/elle/on vendait (Han/hun/man solgte)
 • Nous vendions (Vi solgte)
 • Vous vendiez (De solgte)
 • Ils/elles vendaient (De solgte)

 

Anvendelse af imparfait

Imparfait bruges primært til at beskrive igangværende eller sædvanlige handlinger i fortiden. Det sætter scenen for hovedbegivenheden, giver baggrundsinformation og skaber en følelse af atmosfære. Imparfait kan sammenlignes med et øjebliksbillede, der er frosset fast i tiden, og som gør det muligt for os at forstå konteksten og følelserne omkring en bestemt begivenhed.

 

Beskrivelse af baggrunden

Imparfait bruges ofte til at beskrive personer, steder og situationer i fortiden. For eksempel:

 • Il faisait beau (Det var smukt)
 • La maison était grande (Huset var stort)

 

Udtryk for vaner eller gentagne handlinger

Imparfait er ideel til at udtrykke vanemæssige eller gentagne handlinger i fortiden. Det betegner handlinger, der tidligere fandt sted regelmæssigt, men som ikke længere finder sted. For eksempel:

 • Tous les jours, il se promenait dans le parc. (Hver dag plejede han at gå i parken.)
 • Nous jouions au football tous les samedis. (Vi plejede at spille fodbold hver lørdag.)

 

Fortælling af tidligere begivenheder

Imparfait is extensively used in storytelling to set the scene and describe ongoing actions in the past. It allows the reader or listener to immerse themselves in the narrative. Consider the following example:

 • Il était une fois, dans une petite ville, un garçon nommé Pierre. Il habitait une maison près de la rivière. Chaque matin, il se réveillait tôt et allait pêcher avec son père. (Der var engang i en lille by en dreng, der hed Pierre. Han boede i et hus ved floden. Hver morgen stod han tidligt op og gik ud at fiske med sin far).

 

10 eksempler

Her er ti sætninger, hvor den franske grammatiske tidsform “imparfait” anvendes:

 1. Quand j'étais jeune, j'allais souvent à la plage. (Da jeg var ung, plejede jeg ofte at gå til stranden).
 2. Nous jouions au football tous les week-ends. (Vi plejede at spille fodbold hver weekend.)
 3. Pendant les vacances, tu lisais beaucoup de livres. (I ferierne plejede du at læse en masse bøger.)
 4. Ils regardaient la télévision chaque soir avant de dormir. (De plejede at se fjernsyn hver aften, inden de gik i seng.)
 5. À cette époque, elle habitait à Paris. (På det tidspunkt boede hun i Paris.)
 6. Nous étions en train de discuter quand il est arrivé. (Vi talte sammen, da han kom.)
 7. Lorsque j’étais enfant, je rêvais de devenir astronaute. (Da jeg var barn, drømte jeg om at blive astronaut.)
 8. Tous les étés, vous passiez vos vacances à la montagne. (Hver sommer plejede du at tilbringe din ferie i bjergene.)
 9. Quand il pleuvait, nous restions à la maison et jouions aux jeux de société. (Når det regnede, blev vi hjemme og spillede brætspil.)
 10. Les chiens aboyaient pendant la nuit. (Hundene plejede at gø om natten.)

 

5 øvelser med imparfait

Øvelse 1: Skriv følgende sætninger om i imparfait:

 1. Il étudie le français tous les jours. (Han studerer fransk hver dag.)
 2. Nous partons en vacances chaque été. (Vi tager på ferie hver sommer.)
 3. Tu joues au tennis le weekend. (Du spiller tennis i weekenden.)
 4. Ils regardent la télévision le soir. (De ser fjernsyn om aftenen.)
 5. Elle travaille dans un bureau. (Hun arbejder på et kontor.)

 

Øvelse 2: Bøj følgende verber med imparfait:

 1. Aller (for at gå) – Je _______ à l’école à pied. (Jeg plejede at gå til fods i skole.)
 2. Faire (at gøre/fremstille) – Nous _______ du vélo tous les jours. (Vi plejede at cykle hver dag.)
 3. Avoir (at have) – Vous _______ beaucoup d’amis. (Du plejede at have mange venner.)
 4. Être (at være) – Ils _______ très gentils avec moi. (De plejede at være meget venlige mod mig.)
 5. Pouvoir (at være i stand til at) – Elle _______ venir à la fête hier soir. (Hun kunne komme til festen i går aftes.)

 

Øvelse 3: Udfyld de tomme felter med den korrekte form af imparfait:

 1. Quand j’étais enfant, je _______ (aimer) jouer au football.
 2. Nous _______ (habiter) dans une petite maison près de la plage.
 3. Ils _______ (parler) souvent de leurs voyages à l’étranger.
 4. Tu _______ (regarder) la télévision pendant des heures.
 5. Les fleurs _______ (embaumer) la pièce d’un doux parfum.

 

Øvelse 4: Lav sætninger ved hjælp af imparfait baseret på de givne instruktioner:

 1. (Je) Voyager – Je _______ en Europe chaque été.
 2. (Nous) Étudier – Nous _______ beaucoup pour les examens.
 3. (Tu) Chanter – Tu _______ toujours quand tu étais heureux.
 4. (Elles) Danser – Elles _______ dans la salle de bal hier soir.
 5. (Vous) Manger – Vous _______ souvent au restaurant.

 

Øvelse 5: Omskriv følgende sætninger i imparfait:

 1. Il lit un livre. (Han læser en bog.)
 2. Nous visitons Paris. (Vi er på besøg i Paris.)
 3. Tu parles français couramment. (Du taler flydende fransk.)
 4. Ils mangent une glace. (De spiser en is.)
 5. Elle écoute de la musique. (Hun lytter til musik.)