Plus-que-parfait (fortidsform på fransk)

Det franske sprog er kendt for sin rige og komplekse grammatik, og en af de tider, der tilføjer dybde og nuancer til sproget, er den “plus-que-parfait” spændt. plus-que-parfait tid gør det muligt for talere at udtrykke handlinger eller begivenheder, der fandt sted før en anden tidligere handling, og tilføjer et lag af tidsmæssig præcision til deres historiefortælling eller beskrivelser. I denne artikel vil vi undersøge den plus-que-parfait tid, dens dannelse og anvendelse i det franske sprog.

 

Oprettelse

The plus-que-parfait dannes ved hjælp af hjælpeverbet “avoir” eller “être” i imparfait-tid, efterfulgt af fortidspartiklen af hovedverbet. Valget mellem “avoir” og “être” som hjælpeverbum afhænger af hovedverbet og dets transitivitet. De fleste verber bruger “avoir” som hjælpeverbum i Plus-que-parfaitplus-que-parfaitplus-que-parfait mens en mindre gruppe verber, der primært er relateret til bevægelse og refleksive handlinger, bruger “être.”

Her er et eksempel på dannelsen af den plus-que-parfait med udsagnsordet “parler” (at tale) med hjælpeverbet “avoir”:

 • J’avais parlé (Jeg havde talt)
 • Tu avais parlé (Du havde talt)
 • Il/elle avait parlé (Han/hun havde talt)
 • Nous avions parlé (Vi havde talt)
 • Vous aviez parlé (Du havde talt)
 • Ils/elles avaient parlé (De havde talt)

Og her er et eksempel med udsagnsordet “aller” (at gå) med hjælpeverbet “être”:

 • J’étais allé(e) (Jeg var gået)
 • Tu étais allé(e) (Du var gået)
 • Il/elle était allé(e) (Han/hun var gået)
 • Nous étions allé(e)s (Vi var gået)
 • Vous étiez allé(e)(s) (Du var gået)
 • Ils/elles étaient allé(e)s (De var gået)

 

Anvendelse

The plus-que-parfait bruges til at beskrive en handling, der allerede er sket i fortiden, før en anden handling eller begivenhed i fortiden. Det understreger handlingens afslutning eller forudgående karakter. Ofte bruges den i kombination med passé composé tid eller en anden tid i fortiden for at give en dybere forståelse af hændelsesforløbet.

For eksempel:

 • “Quand je suis arrivé à la gare, le train était déjà parti.” (Da jeg ankom til stationen, var toget allerede kørt.)

I denne sætning er det plus-que-parfait spændinger (était parti) bruges til at indikere, at toget allerede var kørt, før fortælleren ankom, hvilket understreger rækkefølgen af begivenhederne.

The plus-que-parfait bruges også i rapporteret tale, når selve den rapporterede tale er i fortiden. For eksempel:

 • “Il m’a dit qu’il avait déjà vu ce film.” (Han fortalte mig, at han allerede havde set denne film.)

I dette eksempel er den plus-que-parfait spændinger (avait déjà vu) bruges til at formidle, at handlingen med at se filmen har fundet sted før det øjeblik, hvor der rapporteres.

Desuden er det plus-que-parfait kan bruges i betingede sætninger (si sætninger) til at udtrykke en hypotetisk situation i fortiden:

 • “Si j’avais étudié plus, j’aurais réussi l’examen.” (Hvis jeg havde studeret mere, ville jeg have bestået eksamen.)

I denne sætning er det plus-que-parfait spændinger (avais étudié) bruges i konditionalsætningen til at angive en tidligere tilstand, som ikke har fundet sted, og dens konsekvens udtrykkes med konditionalformen (aurais réussi).

 

10 eksempler

Her er 10 sætninger, hvor den franske grammatiske tidsform “plus-que-parfait” anvendes:

 1. J’avais déjà mangé quand ils sont arrivés. (Jeg havde allerede spist, da de kom.)
 2. Elle avait étudié avant l’examen. (Hun havde studeret før eksamen.)
 3. Nous avions vu ce film auparavant. (Vi havde set denne film før.)
 4. Tu avais déjà fini ton travail quand je suis rentré. (Du var allerede færdig med dit arbejde, da jeg kom hjem.)
 5. Ils avaient déjà réservé leurs billets d’avion. (De havde allerede bestilt deres flybilletter.)
 6. Avant de partir, j’avais préparé mes bagages. (Inden jeg tog af sted, havde jeg pakket mine tasker.)
 7. Vous aviez déjà rencontré ce professeur auparavant. (Du havde allerede mødt denne lærer før.)
 8. Le train était déjà parti quand nous sommes arrivés à la gare. (Toget var allerede kørt, da vi ankom til stationen.)
 9. Avant de prendre ma décision, j’avais réfléchi longuement. (Inden jeg traf min beslutning, havde jeg tænkt over det i lang tid.)
 10. Elle avait déjà lu ce livre plusieurs fois. (Hun havde allerede læst denne bog flere gange.)

 

10 øvelser med plus-que-parfait

Her er 10 øvelser med fokus på den franske grammatiske tid “plus-que-parfait”. Husk at bøje de verber, der står i parentes, i overensstemmelse hermed:

 1. Complétez la phrase avec la forme correcte du plus-que-parfait : Avant de partir, ils (préparer) déjà leurs valises.
 2. Transformez la phrase au plus-que-parfait : Elle m’a dit qu’elle (finir) le travail avant midi.
 3. Choisissez la forme correcte du plus-que-parfait : Quand je suis arrivé, ils (déjà partir).
 4. Mettez le verbe entre parenthèses au plus-que-parfait : Nous (visiter) déjà plusieurs musées avant de rentrer chez nous.
 5. Réécrivez la phrase au plus-que-parfait : Il est rentré à la maison après qu’il (faire) ses courses.
 6. Complétez la phrase avec la forme correcte du plus-que-parfait : Quand nous sommes arrivés, la fête (déjà commencer).
 7. Transformez la phrase au plus-que-parfait : J’étais épuisé parce que je (travailler) toute la nuit.
 8. Choisissez la forme correcte du plus-que-parfait : Quand j’ai trouvé mes clés, je (les chercher) pendant une heure.
 9. Mettez le verbe entre parenthèses au plus-que-parfait : Tu (déjà finir) ton repas quand j’ai appelé.
 10. Réécrivez la phrase au plus-que-parfait : Avant de tomber malade, il (manger) un repas copieux.