Passé composé (førnutid på fransk)

Passé composé på fransk svarer til førnutid på dansk – men som nybegynder kan man med fordel bruge passé composé som datid. 

Baggrunden for denne anbefaling er, at det er væsentligt nemmere at konstruere passé composé, end at skulle huske på alle de uregelmæssige bøjninger i datidsformen imparfait (men når man er blevet mere øvet, bør man naturligvis bestræbe sig på at lære imparfait og andre datidsformer).

 

Sammensætning

Passé composé betyder “sammensat fortid”, hvilket passer meget godt med, at passé composé bogstaveligt talt er en sammensat tid. Den dannes vha. nutidsformen (præsens) af et af de to hjælpeverber être eller avoir + participe passé af hovedverbet – dvs.:

 • être eller avoir i præsens + hovedverbets participe passé = passé composé

Dette er også illustreret i skemaerne nedenfor:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je suis
Tu es
Il/elle/on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont

eller

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je ai
Tu as
Il/elle/on a
Nous avons
Vous avez
Ils/elles ont

 

Hovedverbernes endelser

I participe passé får hovedverberne deres endelser på baggrund af deres bøjning:

  Endelser
Bøjning Infinitiv Participe passé
1. bøjning -er ‑é
2. bøjning -ir ‑i
3. bøjning -re ‑u

Når verber bøjes i passé composé erstattes deres infinitive endelser med endelserne i participe passé. Eksempler:

 • arriver →  arrivé
 • sortir →  sorti
 • vendre →  vendu

 

 

Eksempler på passé composé

Être

I følgende eksempler er être hjælpeverbum:

 • Je suis arrivé = Jeg er ankommet
 • Tu es tombé amoureux = Du er blevet forelsket
 • Il est noyé dans le lac = Han er druknet i søen
 • Elle est sorti = Hun er gået ud
 • Nous sommes convaincus = Vi er overbeviste
 • Vous êtes parti(s) ? = Er I taget afsted?
 • Ils sont vaporisés = De er fordampede
 • Elles sont descendus de la falaise = De er gået ned af klinten

Bemærk at der er flertals-s på i tre af eksemplerne ovenfor (convaincusfiniog descendus), fordi der er tale om flere personer (NousIls og Elles). Dette kan der i teorien også være i sætningen Vous êtes partis ?, afhængigt af om man adresserer sig dis til en enkeltperson (“De”) eller til flere personer:

 • Vous êtes parti ? = Er De taget afsted? (en person)
 • Vous êtes partis ? = Er de taget afsted? (flere personer)

 

Avoir

I følgende eksempler er avoir hjælpeverbum:

 • J’ai trop mangé = Jeg har spist for meget
 • Tu as couru une bonne distance = Du har løbet en god (lang) distance
 • Il a sauté = Han har hoppet 
 • Elle a regretté ses decisions = Hun har fortrudt sine beslutninger
 • Nous avons convaincu les enfants = Vi har overbevist
 • Vous avez trop bu = De har drukket for meget
 • Ils ont terminés la tâche = De har afsluttet opgaven
 • Elles ont enoyées les lettres = De har sendt brevene

Bemærk at der ikke er flertals-s i sætningen Nous avons convaincu les enfants – det ville der derimod have været, hvis sætningen havde været følgende: Nous les avons convaincus.

 

Undtagelser

I mange tilfælde svarer de franske hjælpeverber til de danske – men ikke altid:

 • Ils ont disparues = De har forsvundet (direkte oversat)
 • Ils ont disparues = De er forsvundet (korrekt oversat)

I eksemplet ovenfor bruges avoir på fransk (ont) og at være (er) på dansk og hjælpeverberne er dermed forskellige på de to sprog.

 

Être og avoir sammen

Être og avoir kan også bruges sammen til at konstruere passé composé:

 • J’ai été la en avril = Jeg har været der i april
 • J’ai été en prison jusqu’à maintenant = Jeg har været i fængsel indtil nu

I den første sætning ovenfor kunne man passende oversætte ai été til var i stedet for har været, da det giver bedre mening på dansk (jeg var der i april lyder mere korrekt end jeg har været der i april). Dette eksempel illustrerer meget fint, at man på fransk meget ofte kan bruge passé composé som erstatning for de lidt vanskeligere datidsbøjninger.

I den anden sætning ville det derimod være forkert at oversætte ai été til var, da sætningen så ville blive: Jeg var i fængsel indtil nu, hvilket er ukorrekt dansk.