Passé composé (fortidsform på fransk)

Passé composé på fransk er det samme som fortid - men begyndere kan bruge passé composé i fortid.

Årsagen til denne anbefaling er, at det er meget lettere at konstruere den passé composé end at huske alle de uregelmæssige bøjninger af fortidsformen imparfait (selv om du naturligvis bør gøre en indsats for at lære imparfait og andre fortidsformer, når du er mere øvet).

 

Sammensætning

Passé composé betyder "sammensat datid", hvilket passer meget godt med det faktum, at den passé composé er bogstaveligt talt en sammensat tid. Det dannes ved hjælp af nutidsformen (nutid) af et af de to hjælpeverber être eller avoir + fortidsdeltag af hovedverbet - dvs:

 • être eller avoir i nutid + hovedverbets participe passé = passé composé

Dette fremgår også af nedenstående tabeller:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je suis
Tu es
Il/elle/on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont

eller

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je ai
Tu as
Il/elle/on a
Nous avons
Vous avez
Ils/elles ont

 

Endelser af hovedverber

I fortidsparticiple får hovedverberne deres endelser baseret på deres bøjning:

  Afslutning
Konjugation infinitiv Participe passé
1. konjugation -er ‑é
2. konjugation -ir ‑i
3. konjugation -re ‑u

Når verber bøjes i den passé composéderes infinitivendelser erstattes af endelserne i fortidspartiklen. Eksempler:

 • arriver → ankommeré
 • sortir → sorteringi
 • vendre → sælgeu

 

Eksempler på passé composé

Être

I de følgende eksempler, être er et hjælpeverbum:

 • Je suis arrivé = Jeg er ankommet
 • Tu es tombé amoureux = Du er blevet forelsket
 • Il est noyé dans le lac = Han er druknet i søen
 • Elle est sorti = Hun er gået ud
 • Nous sommes convaincus = Vi er overbevist
 • Vous êtes parti(s) ? = Er du gået?
 • Ils sont vaporisés = De er fordampet
 • Elles sont descendus de la falaise = De er gået ned ad klippen

Bemærk, at der er et s i flertal i tre af eksemplerne ovenfor (convaincus, finis og descendus), fordi de er rettet til flere personer (Nous, Ils og Elles). I teorien kunne dette også være tilfældet i sætningen Vous êtes partis ?, alt efter om du henvender dig til en enkelt person ("De") eller til flere personer:

 • Vous êtes parti ? = Er du gået? (en person)
 • Vous êtes partis ? = Er de gået? (flere personer

 

Avoir

I de følgende eksempler, avoir er et hjælpeverbum:

 • J’ai trop mangé = Jeg har spist for meget
 • Tu as couru une bonne distance = Du har løbet en god (lang) distance
 • Il a sauté = Han har håbet
 • Elle a regretté ses decisions = Hun har fortrudt sine beslutninger
 • Nous avons convaincu les enfants = Vi har overbevist
 • Vous avez trop bu = De har drukket for meget
 • Ils ont terminés la tâche = Du har fuldført opgaven
 • Elles ont enoyées les lettres = De har sendt brevene

Bemærk, at der ikke er noget flertal s i sætningen Nous avons convaincu les enfants - der ville have været, hvis dommen havde været: Nous les avons convaincus.

 

Undtagelser

I mange tilfælde ligner de franske hjælpeverber andre sprog - men ikke altid:

 • Ils ont disparues = De er forsvandt (direkte oversættelse)
 • Ils ont disparues = De har forsvandt (korrekt oversat)

I eksemplet ovenfor, avoir anvendes på fransk (ont) og at være (être) på engelsk, og hjælpeverberne er derfor forskellige på de to sprog.

 

Être og avoir sammen

Être og avoir kan også bruges sammen til at konstruere passé composé:

 • J’ai été la en avril = Jeg har været der i april
 • J’ai été en prison jusqu’à maintenant = Jeg har siddet i fængsel indtil nu