Futur proche (nærmeste fremtid på fransk)

I fransk grammatik er det “futur proche” er en måde at udtrykke den nærmeste fremtid på. Det dannes ved at bruge nutid af verbet “aller” (at gå) efterfulgt af infinitiv af hovedverbet. F.eks, “Je vais manger” betyder "Jeg skal spise".

The futur proche er en forholdsvis enkel tid at bruge, og den bruges ofte i daglig tale. Det kan bruges til at tale om handlinger, der er planlagt eller forventes at ske i den nærmeste fremtid, som f.eks. “Je vais aller au cinéma ce soir” (Jeg skal i biografen i aften) eller “Elle va étudier demain matin” (Hun skal studere i morgen tidlig).

En af fordelene ved den futur proche er, at den giver talerne mulighed for at udtrykke fremtidige handlinger med en følelse af umiddelbarhed. Det giver en idé om, at handlingen vil ske snart, snarere end på et uspecificeret tidspunkt i fremtiden.

The futur proche er også nyttig til at udtrykke hensigter eller fremtidige planer, f.eks. “Nous allons déménager en été” (Vi skal flytte til sommer) eller “Il va essayer de trouver un nouvel emploi” (Han vil forsøge at finde et nyt job).

Det er vigtigt at bemærke, at den futur proche bruges kun til handlinger, der vil finde sted i den nærmeste fremtid, typisk inden for de næste par timer, dage eller uger. For handlinger, der vil ske længere ude i fremtiden, anvendes futur simple anvendes i stedet.

The futur proche er en relativt uformel tid og bruges ofte i talt fransk. I skriftlig fransk anvendes futur simple bruges mere almindeligt til at tale om fremtidige begivenheder. Det er dog stadig vigtigt at forstå og bruge futur proche i daglig tale.

Sammenfattende kan man sige, at futur proche er en enkel og nyttig måde at udtrykke den nærmeste fremtid på fransk. Ved at kombinere nutidsformen af verbet “aller” med infinitiv af hovedverbet kan taleren formidle sine planer, hensigter og forventninger til handlinger, der vil finde sted i den nærmeste fremtid.

 

10 eksempler på sætninger med futur proche

Her er ti eksempler på franske sætninger, hvor man bruger den futur proche spændt:

  • Je vais aller à la plage demain (Jeg tager til stranden i morgen)
  • Nous allons manger au restaurant ce soir (vi skal spise på restauranten i aften)
  • Elle va acheter une nouvelle voiture la semaine prochaine (hun skal købe en ny bil i næste uge)
  • Ils vont partir en vacances en août (de skal på ferie i august)
  • Tu vas réussir ton examen, j’en suis sûr (du vil bestå din eksamen, det er jeg sikker på)
  • Vous allez apprendre beaucoup de choses en étudiant à l’étranger (du vil lære en masse ved at studere i udlandet)
  • Le professeur va donner une leçon sur la grammaire demain matin (læreren skal give en lektion om grammatik i morgen formiddag)
  • Mon ami va déménager dans un nouvel appartement le mois prochain (min veninde skal flytte til en ny lejlighed i næste måned)
  • Nous allons visiter le Louvre pendant notre séjour à Paris (vi skal besøge Louvre under vores ophold i Paris)
  • Les enfants vont regarder un film d’animation ce soir (børnene skal se en tegnefilm i aften)

 

10 øvelser med future proche

1. Bøj udsagnsordet “aller” i den futur proche tid for emnet “je”.

Klik for at se svaret

Je vais

 

2. Skriv en sætning, hvor du bruger futur proche tid med verbet “manger” for emnet “tu”.

Klik for at se svaret

Tu vas manger des frites ce soir

 

3. Bøj udsagnsordet “finir” i den futur proche tid for emnet “nous”.

Klik for at se svaret

Nous allons finir nos devoirs ce soir

 

4. Skriv en sætning, hvor du bruger futur proche tid med verbet “lire” for emnet “elle”.

Klik for at se svaret

Elle va lire un livre intéressant demain

 

5. Bøj udsagnsordet “prendre” i den futur proche tid for emnet “ils”.

Klik for at se svaret

Ils vont prendre le train à midi

 

6. Skriv en sætning, hvor du bruger futur proche tid med verbet “écouter” for emnet “nous”.

Klik for at se svaret

Nous allons écouter de la musique toute la soirée

 

7. Bøj udsagnsordet “venir” i den futur proche tid for emnet “vous”.

Klik for at se svaret

Vous allez venir me voir demain.

 

8. Skriv en sætning, hvor du bruger futur proche tid med verbet “regarder” for emnet “je”.

Klik for at se svaret

Je vais regarder un film ce soir

 

9. Bøj udsagnsordet “parler” i den futur proche tid for emnet “elle”.

Klik for at se svaret

Elle va parler à son professeur demain matin

 

10. Skriv en sætning, hvor du bruger futur proche tid med verbet “boire” for emnet “ils”.

Klik for at se svaret

Ils vont boire un verre de vin ce soir