Présent (nutid på fransk)

Præsens kaldes présent - eller présent de l’indicatif - på fransk. Det bruges i syv forskellige sammenhænge:

 

1. Talerens nutid

På fransk, présent bruges til at henvise til handlinger eller tilstande, der foregår i talerens nutid. Eksempler herpå er:

 • Je mange une pomme = Jeg spiser et æble
 • Tu vas à l’école = Du er i skole
 • Il regarde la mer = Han ser på havet
 • Elle peigne ses cheveux = Hun kæmmer sit hår
 • Nous sommes à la maison = Vi er hjemme
 • Vous faites un gâteau ? = Laver du en kage?
 • Ils jouent le tennis = De spiller tennis
 • Elles sont nombreux = De er mange

 

2. Erklæringer uden tidsbegrænsninger

I sætninger uden nogen form for tidsbegrænsning anvendes nutid:

 • Un et un font deux = En og en er to
 • Je n’aime pas la concurrence = Jeg kan ikke lide konkurrence
 • Entre amis, on ne fait pas ça = Det gør man ikke mellem venner
 • Il adore le tennis = Han elsker tennis

Denne regel gælder også for universelle sandheder, generelle regler osv. Her er nogle eksempler:

 • L’univers est éternel = Universet er uendeligt
 • La terre est ronde = Jorden er rund
 • La vie est belle = Livet er smukt
 • Dieu est partout = Gud er allestedsnærværende

Dette gælder også for nogle ordsprog og citater:

 • L’amour a besoin des yeux, comme la pensée a besoin de la mémoire = Kærlighed har brug for øjne, ligesom tanker har brug for hukommelse
 • Les proverbes ressemblent aux papillons: on en attrape quelques-uns, les autres s’envolent = Ordsprogene er som sommerfugle; nogle fanger man, mens andre flyver væk...

 

3. Umiddelbare foranstaltninger

Umiddelbare eller øjeblikkelige foranstaltninger er også angivet i présent:

 • J’arrive tout de suite ! = Jeg er straks tilbage
 • Tu sors maintenant ? = Går du ud nu?
 • Il part déjà ? = Er han allerede på vej væk?

 

4. Regelmæssigt gentagne handlinger

 • Je mange ça tout le temps = Jeg spiser det hele tiden
 • Il vient chaque dimanche = Han kommer hver søndag
 • Elles passent toujours leurs vacances dans les Alpes = De holder altid ferie i Alperne
 • Tu travailles tous les jours ? = Arbejder du hver dag?

 

5. Historisk nutid

I narrative sammenhænge - f.eks. i fortællinger eller tekster - kan nutid bruges til at gøre tidligere handlinger mere nærværende:

 • Elle se baladait dans la forêt. Soudain un loup apparaît et la fait peur. = Hun gik en tur i skoven. Pludselig dukker der en ulv op og skræmmer hende.

 

6. “Si”-klausuler

Sætninger, der begynder med ordet si ("hvis") er konstrueret i nutid:

 • Si j’ai envie, je parlerai avec toi = Hvis jeg har lyst, vil jeg tale med dig
 • Si vous le préférez = Hvis du foretrækker det
 • Si tu viens demain, je sera la = Hvis du kommer i morgen, vil jeg være der

 

7. Perfektive verber

De perfektive verber kaldes også for handlingsverber og er kendetegnet ved, at de indebærer en ændring af en tilstand - f.eks: Han åbner vinduet (her beskriver det perfektive verbum den handling, der bringer vinduet i en ny tilstand).

Eksempler på perfektive verber er bl.a: entrer, arriver, sortir, partier, quitter, rentrer, trouver, naître, atteindre, mourir, etc.

Verberne i perfektum kan bruges i to sammenhænge:

a) Nær fortid

Når en fortidig situation kan forbindes med den nuværende:

 • Ma fille était malade la semaine passé. Elle sort de la maison aujourd’hui pour aller chez le médicin. = Min datter var syg i sidste uge. Hun tager hjemmefra i dag for at gå til lægen.
 • J’arrive au travail maintenant et je vais appeler le client dans 1 heure = Jeg kommer på arbejde nu og ringer til kunden om 1 time

Bemærk dog, at nutidsformen af verbet venir + de + infinitiv bruges ofte (dette gælder også for perfektive verber):

 • Je viens de parler avec elle = Jeg har lige talt med hende
 • Il vient de me tromper = Han har lige været mig utro
 • Elles viennent de chercher leurs enfants = De har lige hentet deres børn

b) nær fremtid

Når du henviser til noget, der vil ske i den nærmeste fremtid, kan du bruge nutid:

 • Attendez ici s’il vous plaît, Monsieur Hansen arrive dans un instant = Vent venligst her, hr. Hansen vil være hos dig om et øjeblik
 • Tu viens demain ? = Vil du komme i morgen?

Her kan du dog også bruge nutidsformen af udsagnsord aller + infinitiv:

 • Qu’est-ce que tu vas faire demain ? Je vais manger avec mes amis = Hvad skal du lave i morgen? Jeg skal spise middag med mine venner
 • Est-ce que vous allez venir ce soir ? Non, nous allons dormir = Kommer du i aften? Nej, vi skal sove
 • Il va te chercher cet après-midi ? Oui, il va me chercher = Henter han dig i eftermiddag? Ja, han henter mig

NB: De to konstruktioner for den nærmeste fortid (venir + de + infinitiv) og nær fremtid (aller + infinitiv) er meget effektive for begyndere, da de er lettere at lære og huske end de mange uregelmæssige bøjninger af verber i fortid og fremtid!

 

Bemærk, at den Den franske nutid og den engelske nutid er meget ens i brugen - dette fremgår klart af ovenstående eksempler!