Futur simple (fremtid på fransk) - Bøjning, øvelser og eksempler

Futur simple kaldes normalt blot futur og er en af de tre fremtidsformer i fransk grammatik (de to andre er futur passé og futur proche).

Futur simple er en fremtidsform:

 • Futur simple = fremtid
 • Futur passé = Fortid fremtid
 • Futur proche = nær fremtid

Future simple bruges til at beskrive handlinger, der sker i fremtiden, fra talerens nutid.

 

Futur simple - en simpel tid

Ordet simple i futur simple angiver, at denne form er den enkleste af de tre futurumformer. Mange vil også betragte den futur at være den enkleste af alle de grammatiske tider på fransk af to grunde:

 1. future simple har kun ét sæt endelser for alle verber
 2. verber beholder deres initive-stamme i future simple

Der er dog (som altid) nogle undtagelser fra regel #2, og der er derfor et lille antal verber, hvor stammen er ændret - men selv i disse tilfælde bruges de samme endelser stadig. Eksempler herpå er bl.a:

 • envoyer > j’enverrai
 • déchoir > je décherrai
 • faire > je ferai

Det er også værd at bemærke, at stammerne af verber i futurum altid ender på r:

 • appeler > appeller-
 • aller > ir-
 • avoir > aur-
 • devoir > devr-

 

Konjugation

Endelserne er de samme i alle bøjninger i futurum:

Pronomen Futur-slutter
je -ai
tu -as
il/elle/on -a
nous -ons
vous -ez
ils/elles -ont

For at bøje verber i futurum skal du bruge infitive og tilføje en fremtidig afslutning:

 • infinitiv + fremtidig afslutning = futur simple

 

Eksempler:

1. bøjning (udsagnsord der ender på -er i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutter =

futur simple
aimer ai j’aimerai
manger as tu mangeras
2. bøjning (udsagnsord der ender på -ir i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutter =

futur simple
finir a il finira
bouillir ons nous bouillirons
3. bøjning (udsagnsord der ender på -re i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutter =

futur simple
vendre ez vous vendrez
conduire ont ils conduiront

 

Som det også fremgår af den sidste tabel ovenfor, er det for verber i 3. bøjning (hvor infinitivet ender på -re), skal e'et i slutningen af infitiven fjernes - som i f.eks, vendre eller conduire.

 

 

Eksempler

Verberne i 1. bøjning er dem, der ender i infitiver, der ender på -er:

Verber i 1. bøjning
Pronomen aimer manger
je aimerai mangerai
tu aimeras mangeras
il/elle/on aimera mangera
nous aimerons mangerons
vous aimerez mangerez
ils/elles aimeront mangeront

 

Verberne i 2. bøjning er dem, der ender i infitiver, der ender på -ir:

Verber i 2. bøjning
Pronomen finir bouillir
je finirai bouillirai
tu finiras bouilliras
il/elle/on finira bouillira
nous finirons bouillirons
vous finirez bouillirez
ils/elles finiront bouilliront

 

Verberne i 3. bøjning er dem, der ender i infitiver, der ender på -re:

Verber i 3. bøjning
Pronomen vendre conduire
je vendrai conduirai
tu vendras conduiras
il/elle/on vendra conduira
nous vendrons conduirons
vous vendrez conduirez
ils/elles vendront conduiront

 

Anvendelse af fremtiden

På fransk, den futur bruges på flere forskellige måder - de vigtigste er anført nedenfor:

 

1. Enkel ansøgning

Her er nogle eksempler på enkle anvendelser af futur på fransk:

 • J’irai au travail plus tard = jeg går på arbejde senere
 • Elle finira ses devoirs demain = Hun vil lave sine lektier i morgen
 • La semaine prochaine, elles vendront les marchandises = I næste uge vil de sælge varerne
 • Est-ce que tu pourras m’aider ? = Kan du hjælpe mig?

 

2. Si-klausuler

Fremtidsformen kan også bruges i sætninger, der indeholder ordet si ("hvis"). Her bruges fremtidsformen til at beskrive, hvad der vil ske, hvis noget i fremtiden bliver til virkelighed:

Si on travaille à deux, on finira plus vite = Hvis vi arbejder sammen, bliver vi hurtigere færdige

 

 • Je viendrai si j’ai congé = Jeg vil kom, hvis jeg har fri

eller

 • Si j’ai congé, je viendrai = hvis jeg har fri, vil jeg kom

Bemærk, at futur kan også bruges flere gange i sætningen, hvilket kan ændre betydningen en smule:

 • Si je serai en congé, je viendrai = hvis I vil være af, vil jeg kom

 

3. Tidsfraser

I tidsfraser, der indeholder ord som après que, aussitôt que, dès que, espérer que, lorsque, quand og une fois que, bruges fremtidsformen ofte på fransk:

 • Quand t’arriveras, nous boirons = Når du ankommer, drikker vi
 • Je l’enverrai lorsque vous êtes la = Jeg sender den, når du er der

 

4. Narrative sammenhænge

I narrative sammenhænge (f.eks. i journalistik eller historie) kan fremtidsformen anvendes, selv om de pågældende begivenheder fandt sted i fortiden:

 • En 1980 le ministre quittera sa poste = I 1980 forlod ministeren sin stilling
 • Dans la grande ville où il habitera, la vie sera gaie et chaque jour beaucoup d’étrangers arriveront = I den store by, hvor han boede, var livet lykkeligt, og hver dag ankom mange udlændinge.

 

5. Forespørgsler

Fremtidsformen kan også bruges til anmodninger eller høflige ordrer, hvor den erstatter verbets imperativ:

 • Vous sortirez de la voiture, s’il vous plaît = Stig venligst ud af bilen
 • Je vous prierai d’être prudent demain = Jeg beder jer om at være forsigtige i morgen
 • Vous fermerez la fenêtre, s’il vous plaît = Luk venligst vinduet

I de ovennævnte eksempler ville kravene have været sortez og fermez henholdsvis.

 

10 øvelser

Her er 10 øvelser til at øve den franske datid "Futur simple" (Enkel fremtid):

Øvelse 1: Konjugér verbet "parler" (at tale) i futurum simple for subjektet "je".

Øvelse 2: Fuldfør sætningen: Demain, nous ___________ (manger) au restaurant.

Øvelse 3: Konjugér verbet "aller" (at gå) i futurum simple for subjektet "tu".

Øvelse 4: Skriv en sætning med verbet "venir" (at komme) i futurum simple for subjektet "elles".

Øvelse 5: Konjugér verbet "prendre" (at tage) i futurum simple for subjektet "il".

Øvelse 6: Fuldfør sætningen: L'année prochaine, tu ___________ (voyager) en Europe.

Øvelse 7: Konjugér verbet "faire" (at gøre/lave) i futurum simple for subjektet "nous".

Øvelse 8: Skriv en sætning med verbet "écrire" (at skrive) i futurum simple for subjektet "tu".

Øvelse 9: Konjugér verbet "venir" (at komme) i futurum simple for subjektet "nous".

Øvelse 10: Fuldfør sætningen: Dans dix ans, ils ___________ (habiter) dans une grande maison.

Svar:

 1. Je parlerai.
 2. Demain, nous mangerons au restaurant.
 3. Tu iras.
 4. Elles viendront.
 5. Il prendra.
 6. L'année prochaine, tu voyageras en Europe.
 7. Nous ferons.
 8. Du skriver.
 9. Nous viendrons.
 10. Efter ti år bor de i et stort hus.