Tyske tider: Nåtid, fortid, fremtid og perfektum

Tysk grammatikk kan være utfordrende, spesielt når det gjelder å mestre verbbøyning og forstå de ulike tidsformene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de fire hovedtidene i tysk: presens, preteritum, futurum og perfektum. Hver tid har sin egen rolle når det gjelder å formidle handlinger og hendelser i tid.

 

Nåtid

På tysk brukes presens (Präsens) brukes til å beskrive handlinger eller tilstander som skjer for øyeblikket eller som er vanemessige.

Eksempler:

 • Ich spiele Fußball. (Jeg spiller fotball.)
 • Sie liest ein Buch. (Hun leser en bok.)
 • Wir essen Pizza. (Vi spiser pizza.)

 

Datid

Fortidsformen (Präteritum eller Imperfekt) brukes på tysk til å fortelle om handlinger eller hendelser som har skjedd i fortiden.

Eksempler:

 • Ich spielte gestern Fußball. (Jeg spilte fotball i går.)
 • Sie las das Buch letzte Woche. (Hun leste boken i forrige uke.)
 • Wir aßen gestern Pizza. (Vi spiste pizza i går.)

 

Fremtidig tid

Fremtidsformen (Futur) på tysk brukes til å uttrykke handlinger eller hendelser som vil skje i fremtiden.

Eksempler:

 • Ich werde morgen Fußball spielen. (Jeg skal spille fotball i morgen.)
 • Sie wird das Buch nächste Woche lesen. (Hun skal lese boken neste uke.)
 • Wir werden morgen Pizza essen. (Vi skal spise pizza i morgen.)

 

Perfektum

Perfektum (Perfekt) på tysk dannes med hjelpeverbet “haben” (å ha) eller “sein” (å være) og partisipp av hovedverbet. Det brukes ofte til å beskrive handlinger eller hendelser som har blitt fullført i fortiden.

Eksempler:

 • Ich habe Fußball gespielt. (Jeg har spilt fotball.)
 • Sie hat das Buch gelesen. (Hun har lest boken.)
 • Wir haben Pizza gegessen. (Vi har spist pizza.)