Videregående tysk grammatikk: Konjunktiv (Konjunktiv)

Konjunktivformen, også kjent som “Konjunktiv” på tysk, er et viktig aspekt av avansert tysk grammatikk. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de ulike formene av konjunktiv, bruken av dem og gi eksempler som illustrerer hvordan de brukes.

 

Hva er konjunktiv?

Konjunktiv uttrykker hypotetiske situasjoner, ønsker, begjær, muligheter eller usikkerhet. Den brukes ofte i rapportert tale, formelt språk og høflige forespørsler. På tysk finnes det to hovedformer av konjunktiv: Konjunktiv I og Konjunktiv II.

 

Konjunktiv I

Konjunktiv I brukes hovedsakelig i indirekte tale, rapportert tale og formelle sammenhenger. Det dannes ved å endre verbets endelser. Her er de grunnleggende reglene for å danne Konjunktiv I:

 1. For vanlige verb dannes Konjunktiv I ved å legge til bestemte endelser i infinitivstammen.

  • Eksempel:
   • Infinitiv: spielen (for å spille)
   • Konjunktiv I: ich spiele, du spielest, er/sie/es spiele, wir spielen, ihr spielt, sie spielen
 2. For uregelmessige verb er Konjunktiv I-formene ofte avledet av tredje person entall (er/sie/es) i presens.

  • Eksempel:
   • Infinitiv: sein (skal være)
   • Konjunktiv I: ich sei, du seist, er/sie/es sei, wir seien, ihr seiet, sie seien

 

Konjunktiv II

Konjunktiv II brukes om hypotetiske situasjoner, uvirkelige forhold og høflige forespørsler. Det brukes også i rapporterte ytringer når det rapporterte utsagnet er i strid med virkeligheten. Her er de grunnleggende reglene for å danne Konjunktiv II:

 1. For svake verb dannes Konjunktiv II ved å legge til bestemte endelser i infinitivstammen.

  • Eksempel:
   • Infinitiv: machen (å lage/gjennomføre)
   • Konjunktiv II: ich machte, du machtest, er/sie/es machte, wir machten, ihr machtet, sie machten
 2. For sterke verb er Konjunktiv II-formene ofte avledet av preteritum (enkel fortid).

  • Eksempel:
   • Infinitiv: gehen (til å ta med)
   • Konjunktiv II: ich ginge, du gingest, er/sie/es ginge, wir gingen, ihr ginget, sie gingen

 

Bruk av konjunktiv

Konjunktiv brukes ofte i ulike sammenhenger:

 • Høflige forespørsler og forslag.
 • Hypotetiske eller imaginære situasjoner.
 • Uttrykker tvil, usikkerhet eller vantro.
 • Rapporterer hva noen andre har sagt.
 • I visse faste fraser og idiomatiske uttrykk.

Eksempler

 1. Høflig forespørsel:

  • Können Sie mir bitte helfen? (Kan du hjelpe meg?)
 2. Hypotetisk situasjon:

  • Wenn ich reich wäre, würde ich um die Welt reisen. (Hvis jeg var rik, ville jeg reist verden rundt).
 3. Å uttrykke tvil:

  • Er behauptet, er habe das Buch gelesen. (Han hevder at han har lest boken.)
 4. Rapportering av tale:

  • Er sagte, er sei krank. (Han sa at han var syk.)
 5. Fast frase:

  • Es lebe die Freundschaft! (Lenge leve vennskapet!)