Vanlige tyske grammatikkfeil for engelskspråklige

Tysk grammatikk kan være en utfordring for engelsktalende som lærer seg språket. Selv om de to språkene har noen likheter, er det også viktige forskjeller som kan føre til feil. I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen vanlige tyske grammatikkfeil som engelsktalende gjør, sammen med eksempler som kan bidra til å oppklare disse problemene.

 

Feil i ordstilling

På tysk kan ordstillingen avvike betydelig fra engelsk. En vanlig feil er å plassere verbet i slutten av en setning i stedet for i andre posisjon i hovedsetninger.

Eksempel:

 • Engelsk: “I go tomorrow to the cinema.”
 • Feilaktig tysk: “Ich gehe morgen ins Kino.”
 • Korrekt tysk: “Morgen gehe ich ins Kino.”

 

Negasjonsfeil

Negasjon på tysk innebærer å bruke ordet “nicht” (ikke) eller andre negasjonsord som “kein” (ingen) riktig. Engelsktalende sliter ofte med hvor disse ordene skal plasseres i en setning.

Eksempel:

 • Engelsk: “I don’t speak German.”
 • Feilaktig tysk: “Ich spreche nicht Deutsch.”
 • Korrekt tysk: “Ich spreche kein Deutsch.”

 

Kjønn og artikler

Tyske substantiv har grammatisk kjønn (masculine, feminine, neuter), som bestemmer hvilke artikler som brukes (der, die, das). Engelsktalende synes ofte det er utfordrende å huske hvilket kjønn substantivet har.

Eksempel:

 • Engelsk: “The book is interesting.”
 • Feilaktig tysk: “Der Buch ist interessant.”
 • Korrekt tysk: “Das Buch ist interessant.”

 

Plassering av modalverb

Modalverb på tysk, for eksempel “können” (boks) eller “müssen” (må), plasseres annerledes i setninger enn på engelsk. De kommer ofte før hovedverbet.

Eksempel:

 • Engelsk: “I can speak German.”
 • Feilaktig tysk: “Ich sprechen kann Deutsch.”
 • Korrekt tysk: “Ich kann Deutsch sprechen.”