Tyske uregelmessige verb: En komplett guide

Uregelmessige verb kan være en utfordring for tyskelever på grunn av deres uforutsigbare bøyningsmønster. I denne guiden ser vi nærmere på de ulike typene uregelmessige verb på tysk og gir eksempler for å hjelpe deg med å forstå dem.

 

Sterke verb

Sterke verb på tysk gjennomgår vokalendringer i stammen når de bøyes. Disse endringene kan være uregelmessige og følger ikke et bestemt mønster. Her er noen eksempler:

 

 • gehen (til å gå):

  • ich gehe (jeg går)
  • du gehst (du går)
  • er/sie/es geht (han/hun/det går)
  • wir gehen (vi går)
  • ihr geht (du går)
  • sie gehen (de går)

 

 • trinken (til å drikke):

  • ich trinke (Jeg drikker)
  • du trinkst (du drikker)
  • er/sie/es trinkt (han/hun/det drikker)
  • wir trinken (vi drikker)
  • ihr trinkt (du drikker)
  • sie trinken (de drikker)

 

Svake verb

Svake verb i tysk følger regelmessige bøyningsmønstre med forutsigbare endelser. Noen svake verb kan imidlertid ha uregelmessigheter i stammen. Her er eksempler på svake verb:

 

 • arbeiten (til arbeid):

  • ich arbeite (Jeg jobber)
  • du arbeitest (du jobber)
  • er/sie/es arbeitet (han/hun/det fungerer)
  • wir arbeiten (vi jobber)
  • ihr arbeitet (du jobber)
  • sie arbeiten (de fungerer)

 

 • spielen (for å spille):

  • ich spiele (Jeg spiller)
  • du spielst (du spiller)
  • er/sie/es spielt (han/hun/det spiller)
  • wir spielen (vi spiller)
  • ihr spielt (du spiller)
  • sie spielen (de spiller)

 

Blandede verb

Blandingsverb har egenskaper fra både sterke og svake verb. De kan ha uregelmessig stamme, men bøyes med regelmessige endelser. Her er eksempler på blandingsverb:

 

 • finden (for å finne):

  • ich finde (Jeg finner)
  • du findest (du finner)
  • er/sie/es findet (han/hun/det finner)
  • wir finden (vi finner)
  • ihr findet (du finner)
  • sie finden (de finner)

 

 • denken (å tenke):

  • ich denke (tror jeg)
  • du denkst (tror du)
  • er/sie/es denkt (han/hun/det tror)
  • wir denken (tror vi)
  • ihr denkt (tror du)
  • sie denken (tror de)