Betydningen av artikler (bestemt og ubestemt) i tysk grammatikk

Artikler spiller en avgjørende rolle i tysk grammatikk, ettersom de angir substantivets kjønn, tall og kasus. Det finnes to hovedtyper av artikler i tysk: bestemt og ubestemt. I denne artikkelen skal vi se nærmere på betydningen og bruken av både bestemt og ubestemt artikkel, og vi skal gi eksempler som illustrerer bruken av dem.

 

Definitte artikler

Definitiv artikkel på tysk tilsvarer det engelske ordet “the”. De angir spesifikke substantiv og brukes når man refererer til noe bestemt.

 

Eksempler på bestemte artikler:

 • Maskulin: der (den)
  • Eksempel: der Mann (mannen)
 • Feminin: die (den)
  • Eksempel: die Frau (kvinnen)
 • Kastrat: das (den)
  • Eksempel: das Kind (barnet)
 • Flertall: die (den)
  • Eksempel: die Bücher (bøkene)

 

Ubestemte artikler

Ubestemt artikkel på tysk tilsvarer de engelske ordene “a” og “an”. De brukes når man refererer til uspesifikke substantiv.

 

Eksempler på ubestemte artikler:

 • Maskulin: ein (a/an)
  • Eksempel: ein Mann (en mann)
 • Feminin: eine (a/an)
  • Eksempel: eine Frau (en kvinne)
 • Kastrat: ein (a/an)
  • Eksempel: ein Kind (et barn)
 • Flertall: keine (ingen)
  • Eksempel: keine Bücher (ingen bøker)

 

Definitt vs. ubestemt artikkel

Valget mellom bestemt og ubestemt artikkel avhenger av om taleren refererer til noe spesifikt eller uspesifikt.

 • Bruk bestemt artikkel når du refererer til et bestemt substantiv: "huset", "bilen".
 • Bruk ubestemt artikkel når du refererer til et ikke-spesifikt substantiv: "et hus", "en bil".