“Lassen” – Conjugation of the German Verb

På tysk spiller verbene en avgjørende rolle i oppbyggingen av setninger, og det er viktig å forstå hvordan de bøyes for å kunne kommunisere effektivt. Et av disse viktige verbene er “lassen”, som kan ha ulike betydninger avhengig av konteksten. Her skal vi se nærmere på bøyningen av “lassen” på tvers av ulike grammatiske tider.

 

Nåtid

I presens, “lassen” konjugeres på følgende måte:

ich lasse (Jeg lar)
du lässt (du lar)
er/sie/es lässt (han/hun/den lar)
wir lassen (vi lar)
ihr lasst (dere [flertall] lar)
sie lassen (de lar)

 

Fortid (enkel fortid)

I enkel fortid, “lassen” bøyes uregelmessig:

ich ließ (Jeg lar)
du ließt (du lar)
er/sie/es ließ (han/hun/det lot)
wir ließen (vi lar)
ihr ließt (dere [flertall] lar)
sie ließen (de lar)

 

Perfektum

Perfektum av “lassen” dannes ved hjelp av hjelpeverbet “haben” (å ha) og partisipp fortid “gelassen”:

ich habe gelassen (Jeg har latt)
du hast gelassen (du har tillatt)
er/sie/es hat gelassen (han/hun/den har leid)
wir haben gelassen (vi har leid ut)
ihr habt gelassen (dere [flertall] har latt)
sie haben gelassen (de har latt)

 

Perfektum i fortid

Perfektum, også kjent som pluperfektum, dannes på samme måte som perfektum, men med hjelpeverbet “haben” bøyes i fortid:

ich hatte gelassen (Jeg hadde latt)
du hattest gelassen (du hadde latt)
er/sie/es hatte gelassen (han/hun/den hadde leid)
wir hatten gelassen (vi hadde leid)
ihr hattet gelassen (dere [flertall] hadde latt)
sie hatten gelassen (de hadde latt)

 

Framtidsformer

Fremtid I (enkel fremtid)

I enkel futurum, “lassen” bøyes med hjelpeverbet “werden” (å bli) etterfulgt av infinitivsformen av “lassen”:

ich werde lassen (Jeg vil la)
du wirst lassen (du vil la)
er/sie/es wird lassen (han/hun/den vil la)
wir werden lassen (vi vil la)
ihr werdet lassen (du [flertall] vil la)
sie werden lassen (de vil la)

 

Future II (Perfekt fremtid)

I perfektum futurum, “lassen” kombineres med hjelpeverbet “werden” konjugert i presens og infinitivsformen av “lassen”:

ich werde gelassen haben (Jeg vil ha lov)
du wirst gelassen haben (du vil ha la)
er/sie/es wird gelassen haben (han/hun/den vil ha latt)
wir werden gelassen haben (vi vil ha utleie)
ihr werdet gelassen haben (dere [flertall] vil ha latt)
sie werden gelassen haben (de vil ha la)