Tyske regler for substantivets kjønn

Tysk grammatikk kan være en utfordring for elever, spesielt når det gjelder å bestemme kjønnet på substantiv. I motsetning til engelsk, der substantiv vanligvis ikke har noe bestemt kjønn, har tysk tre kjønn: maskulinum, femininum og neutrum. Å lære seg disse reglene er avgjørende for å mestre språket. La oss ta en titt på reglene som gjelder for tyske substantivs kjønn, sammen med eksempler for å tydeliggjøre hvert enkelt begrep.

 

1. Der, Die, Das: Maskulinum, femininum og nøytrum

På tysk tilordnes hvert substantiv ett av tre kjønn: maskulinum (der), feminin (die), eller kastrert (das). Det kan virke skremmende å huske kjønnet på hvert substantiv, men det finnes mønstre og regler som kan være til hjelp. Her er en oversikt:

Maskulin (Der)

 • De fleste substantiv som betegner mannlige vesener, er maskulinum.
 • Substantiver som ender på -er, -en, -el, -ig, og -ling er typisk maskuline.
 • Ukedager, måneder og årstider er maskuline.

Eksempler:

 • der Mann (mannen)
 • der Tisch (tabellen)
 • der Stift (pennen)
 • der Montag (mandag)
 • der Winter (vinteren)

Feminin (Die)

 • De fleste substantiv som betegner kvinnelige vesener, er femininum.
 • Substantiver som ender på -ung, -heit, -keit, -schaft, -ion, -tät, og -ie er vanligvis feminine.
 • Navn på biler, motorsykler og skip er ofte feminine.

Eksempler:

 • die Frau (kvinnen)
 • die Straße (gaten)
 • die Freiheit (frihet)
 • die Universität (universitetet)
 • die Oper (operaen)

 

Kastrat (Das)

 • Substantiver som ender på -chen, -lein, -ment, og -um er vanligvis kastrerte.
 • Infinitiv brukt som substantiv er intetkjønn.
 • Kardinaltall brukt som substantiv er intetkjønn.

Eksempler:

 • das Kind (barnet)
 • das Mädchen (jenta)
 • das Instrument (instrumentet)
 • das Museum (museet)
 • das Eins (den ene)

 

2. Unntak og uregelmessigheter

Selv om mange substantiv følger mønstrene beskrevet ovenfor, finnes det unntak og uregelmessigheter som elevene bør være oppmerksomme på. Noen substantiv kan skifte kjønn avhengig av betydning eller bruk.

 • Substantiv med variabelt kjønn: Noen substantiv kan ha ulike kjønn avhengig av region eller kontekst. For eksempel, “der Nutella” brukes i Tyskland, mens “die Nutella” foretrekkes i Østerrike.

 • Utenlandske lån: Substantiv som er lånt fra andre språk, følger kanskje ikke de typiske kjønnsmønstrene. For eksempel, “das Handy” (mobiltelefonen) er intetkjønnsord, selv om det ender på -ysom vanligvis er femininum på tysk.

 

3. Strategier for memorering

For å lære deg tyske substantivs kjønn på en effektiv måte, bør du vurdere disse strategiene:

 • Øvelse med artikler: Øv deg på å bruke bestemt artikkel (der, die, das) med substantiv for å forsterke kjønnet.
 • Lær substantiver med tilhørende artikler: I stedet for å pugge substantiver alene, bør du lære dem med tilhørende artikler for å styrke kjønnsassosiasjonene.
 • Bruk hukommelseshjelpemidler: Mnemoteknikker, flashcards og visuelle hjelpemidler kan bidra til å forsterke kjønnsassosiasjoner.