Konjugasjon av det franske verbet "Attendre"

"Attendre" er et vanlig fransk verb som betyr "å vente" eller "å forvente". Det er et vanlig -re-verb, noe som betyr at det følger et forutsigbart bøyningsmønster. I denne artikkelen vil vi utforske bøyningen av "attendre" i forskjellige tider og stemninger.

 

Indikativ presens

Indikativ presens brukes til å beskrive handlinger som skjer i nåtid. Slik bøyes "attendre" i presens indikativ for ulike subjektspronomen:

- Je attends (jeg venter)
- Tu attends (Du venter, uformell entall)
- Il/elle/on attend (Han/hun/den/den ene venter)
- Nous attendons (Vi venter)
- Vous attendez (Du venter, formell eller flertall)
- Ils/elles attendent (De venter)

 

Imperfektum indikativ

Imperfektum indikativ brukes til å beskrive pågående eller vanlige handlinger i fortiden. Her er bøyningen av "attendre" i imperfektum:

- J'attendais (jeg ventet)
- Tu attendais (Du ventet, uformell entall)
- Il/elle/on attendait (Han/hun/den/den ene ventet)
- Nous attendions (Vi ventet)
- Vous attendiez (Du ventet, formell eller flertall)
- Ils/elles attendaient (De ventet)

 

Enkel fremtid

Enkel fremtid brukes for å uttrykke handlinger som vil skje i fremtiden. For å bøye "attendre" i enkel fremtid legger du følgende endelser til infinitivstammen "attendr-":

- J'attendrai (Jeg venter)
- Tu attendras (Du vil vente, uformell entall)
- Il/elle/on attendra (Han/hun/man vil vente)
- Nous attendrons (Vi venter)
- Vous attendrez (Du vil vente, formell eller flertall)
- Ils/elles attendront (De vil vente)

 

Betinget

Betingelsesformen brukes til å uttrykke handlinger som er avhengig av en betingelse. Slik bøyes "attendre" i kondisjonalis:

- Je attendrais (jeg vil vente)
- Tu attendrais (Du vil vente, uformell entall)
- Il/elle/on attendrait (Han/hun/man ville vente)
- Nous attendrions (Vi vil vente)
- Vous attendriez (Du vil vente, formell eller flertall)
- Ils/elles attendraient (De ville vente)

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes for å uttrykke tvil, usikkerhet eller subjektivitet. Her er bøyningen av "attendre" i konjunktiv:

- Que je attende (At jeg venter)
- Que tu attendes (At du venter)
- Qu'il/elle/on attende (at han/hun/man venter)
- Que nous attendions (At vi venter)
- Que vous attendiez (At du venter)
- Qu'ils/elles attendent (at de venter)

 

10 eksempler på setninger med ordet "attendre"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "attendre" i ulike grammatiske tider:

  1. Je t'attends à la gare. (Jeg venter på deg på togstasjonen.) - presens indikativ
  2. Nous attendions le bus quand il est arrivé en retard. (Vi ventet på bussen da den kom for sent.) - Imperfektum indikativ
  3. Demain, j'attendrai mon ami à l'aéroport. (I morgen skal jeg vente på vennen min på flyplassen.) - Enkel fremtid
  4. Si tu venais, j'attendrais avec impatience. (Hvis du kom, ville jeg vente med utålmodighet.) - Betinget
  5. Il faut que nous attendions notre tour. (Vi må vente på vår tur.) - Konjunktiv
  6. Quand j'étais jeune, j'attendais le Père Noël avec excitation. (Da jeg var ung, pleide jeg å vente på julenissen med spenning.) - Imperfektum indikativ
  7. Elle attendait patiemment son tour chez le médecin. (Hun ventet tålmodig på sin tur på legekontoret.) - Imperfektum indikativ
  8. Si vous veniez demain, nous vous attendrions avec plaisir. (Hvis du kom i morgen, ville vi vente på deg med glede.) - Betinget
  9. Il est important que nous n'attendions personne d'autre. (Det er viktig at vi ikke venter på noen andre.) - Konjunktiv
  10. Les enfants attendent avec impatience les vacances d'été. (Barna venter med spenning på sommerferien.) - presens indikativ

Disse eksempelsetningene viser hvordan "attendre" kan brukes i ulike tider og stemninger for å uttrykke ulike aspekter ved det å vente eller forvente på fransk.

 

Sammendrag

I denne artikkelen har vi utforsket bøyningen av det franske verbet "attendre" i ulike tider og stemninger. Ved å mestre disse bøyningene vil du kunne bruke "attendre" effektivt i ulike sammenhenger, enten du snakker om å vente på noen eller noe, eller om å forvente et bestemt resultat. Øvelse og repetisjon er nøkkelen til å bli dyktig i å bruke "attendre" og andre franske verb riktig.