Futur proche (nära framtid på franska)

I fransk grammatik används “futur proche” tense är ett sätt att uttrycka den närmaste framtiden. Det bildas genom att använda presens av verbet “aller” (att gå) följt av infinitiv av huvudverbet. Till exempel, “Je vais manger” betyder "Jag ska äta".

The futur proche är en relativt enkel tempus att använda, och den används ofta i vardagliga konversationer. Det kan användas för att tala om handlingar som planeras eller förväntas ske inom en snar framtid, till exempel “Je vais aller au cinéma ce soir” (Jag ska gå på bio i kväll) eller “Elle va étudier demain matin” (Hon ska studera i morgon bitti).

En av fördelarna med futur proche är att den gör det möjligt för talare att uttrycka framtida handlingar med en känsla av omedelbarhet. Det förmedlar idén att handlingen kommer att ske snart, snarare än vid en ospecificerad tidpunkt i framtiden.

The futur proche är också användbar för att uttrycka avsikter eller framtida planer, t.ex. “Nous allons déménager en été” (Vi ska flytta i sommar) eller “Il va essayer de trouver un nouvel emploi” (Han ska försöka hitta ett nytt jobb).

Det är viktigt att notera att futur proche används endast för åtgärder som kommer att äga rum inom en nära framtid, vanligtvis inom de närmaste timmarna, dagarna eller veckorna. För åtgärder som kommer att ske längre fram i tiden används futur simple används i stället.

The futur proche är en relativt informell tempus och används ofta i talad franska. I skriven franska används futur simple används vanligare för att tala om framtida händelser. Det är dock fortfarande viktigt att förstå och använda futur proche i vardagliga samtal.

Sammanfattningsvis kan man säga att futur proche är ett enkelt och användbart sätt att uttrycka den närmaste framtiden på franska. Genom att kombinera presens av verbet “aller” med infinitiv till huvudverbet kan talaren förmedla sina planer, avsikter och förväntningar på handlingar som kommer att äga rum inom en snar framtid.

 

10 exempel på meningar med future proche

Här är tio exempel på franska fraser där man använder futur proche spänd:

  • Je vais aller à la plage demain (Jag ska åka till stranden i morgon)
  • Nous allons manger au restaurant ce soir (vi ska äta på restaurangen i kväll)
  • Elle va acheter une nouvelle voiture la semaine prochaine (hon ska köpa en ny bil nästa vecka)
  • Ils vont partir en vacances en août (de ska åka på semester i augusti)
  • Tu vas réussir ton examen, j’en suis sûr (Du kommer att klara din examen, det är jag säker på)
  • Vous allez apprendre beaucoup de choses en étudiant à l’étranger (du kommer att lära dig mycket genom att studera utomlands)
  • Le professeur va donner une leçon sur la grammaire demain matin (läraren kommer att ge en lektion i grammatik i morgon bitti).
  • Mon ami va déménager dans un nouvel appartement le mois prochain (min vän ska flytta till en ny lägenhet nästa månad)
  • Nous allons visiter le Louvre pendant notre séjour à Paris (vi ska besöka Louvren under vår vistelse i Paris)
  • Les enfants vont regarder un film d’animation ce soir (barnen ska titta på en animerad film ikväll)

 

10 övningar med future proche

1. Böj verbet “aller” i den futur proche tempus för ämnet “je”.

Klicka för att se svaret

Je vais

 

2. Skriv en mening med hjälp av futur proche med verbet “manger” för ämnet “tu”.

Klicka för att se svaret

Tu vas manger des frites ce soir

 

3. Böj verbet “finir” i den futur proche tempus för ämnet “nous”.

Klicka för att se svaret

Nous allons finir nos devoirs ce soir

 

4. Skriv en mening med hjälp av futur proche med verbet “lire” för ämnet “elle”.

Klicka för att se svaret

Elle va lire un livre intéressant demain

 

5. Böj verbet “prendre” i den futur proche tempus för ämnet “ils”.

Klicka för att se svaret

Ils vont prendre le train à midi

 

6. Skriv en mening med hjälp av futur proche med verbet “écouter” för ämnet “nous”.

Klicka för att se svaret

Nous allons écouter de la musique toute la soirée

 

7. Böj verbet “venir” i den futur proche tempus för ämnet “vous”.

Klicka för att se svaret

Vous allez venir me voir demain.

 

8. Skriv en mening med hjälp av futur proche med verbet “regarder” för ämnet “je”.

Klicka för att se svaret

Je vais regarder un film ce soir

 

9. Böj verbet “parler” i den futur proche tempus för ämnet “elle”.

Klicka för att se svaret

Elle va parler à son professeur demain matin

 

10. Skriv en mening med hjälp av futur proche med verbet “boire” för ämnet “ils”.

Klicka för att se svaret

Ils vont boire un verre de vin ce soir