Futur simple (framtid på franska) - konjugation, övningar & exempel

Futur simple kallas vanligtvis helt enkelt för futur och är en av de tre futuriska tiderna i fransk grammatik (de andra två är futur passé och futur proche).

Futur simple är ett futurum:

 • Futur simple = Framtid
 • Futur passé = Förfluten framtid
 • Futur proche = Nära framtid

Future simple används för att beskriva handlingar som sker i framtiden från talarens nutid.

 

Futur simple - ett enkelt tempus

Ordet simple i futur simple visar att denna form är den enklaste av de tre futurumformerna. Många skulle också anse att futur är den enklaste av alla grammatiska tempus i franskan, av två skäl:

 1. future simple har endast en uppsättning ändelser för alla verb
 2. verb behåller sin initiva stam i future simple

Det finns dock (som alltid) några undantag från regel #2 och det finns därför ett litet antal verb där stammen ändras - men även i dessa fall används fortfarande samma ändelser. Några exempel är:

 • envoyer > j’enverrai
 • déchoir > je décherrai
 • faire > je ferai

Det är också värt att notera att stammarna för verb i futurum alltid slutar på r:

 • appeler > appeller-
 • aller > ir-
 • avoir > aur-
 • devoir > devr-

 

Böjning

Slutsatserna är desamma i alla böjningar av futurum:

Pronomen Futur-slutar
je -ai
tu -as
il/elle/on -a
nous -ons
vous -ez
ils/elles -ont

Om du vill bjuda verb i futurum, ta den infitiv och lägga till en framtida slut:

 • infinitiv + framtida slut = futur simple

 

Exempel:

1. böjning (verb som slutar på -er i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutar =

futur simple
aimer ai j’aimerai
manger as tu mangeras
2. böjning (verb som slutar på -ir i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutar =

futur simple
finir a il finira
bouillir ons nous bouillirons
3. böjning (verb som slutar på -re i infinitiv)
Infinitiv +

futur-slutar =

futur simple
vendre ez vous vendrez
conduire ont ils conduiront

 

Som också framgår av den sista tabellen ovan, för verb i 3:e böjningen (där infinitivet slutar på -re), måste e:et i slutet av infitive tas bort - som i till exempel, vendre eller conduire.

 

 

Exempel

Verben i första böjningen är de som slutar i infektiv som slutar på -er:

Verben i den första böjningen
Pronomen aimer manger
je aimerai mangerai
tu aimeras mangeras
il/elle/on aimera mangera
nous aimerons mangerons
vous aimerez mangerez
ils/elles aimeront mangeront

 

Verben i den andra böjningen är de som slutar i infektiv som slutar på -ir:

Verben i andra böjningen
Pronomen finir bouillir
je finirai bouillirai
tu finiras bouilliras
il/elle/on finira bouillira
nous finirons bouillirons
vous finirez bouillirez
ils/elles finiront bouilliront

 

Verben i den tredje böjningen är de som slutar i infektiv som slutar på -re:

Verben i 3:e böjningen
Pronomen vendre conduire
je vendrai conduirai
tu vendras conduiras
il/elle/on vendra conduira
nous vendrons conduirons
vous vendrez conduirez
ils/elles vendront conduiront

 

Användning av framtiden

På franska är det futur används på flera olika sätt - de viktigaste anges nedan:

 

1. Enkel tillämpning

Här är några exempel på enkla användningsområden för futur på franska:

 • J’irai au travail plus tard = Jag går till jobbet senare
 • Elle finira ses devoirs demain = Hon kommer att göra klart sina läxor i morgon.
 • La semaine prochaine, elles vendront les marchandises = Nästa vecka kommer de att sälja varorna
 • Est-ce que tu pourras m’aider ? = Kan du hjälpa mig?

 

2. Si-klausuler

Framtid kan också användas i meningar som innehåller ordet si ("om"). Här används futurum för att beskriva vad som kommer att hända om något i framtiden blir verklighet:

Si on travaille à deux, on finira plus vite = Om vi arbetar tillsammans kommer vi att bli snabbare klara.

 

 • Je viendrai si j’ai congé = Jag ska kom, om jag är ledig

eller

 • Si j’ai congé, je viendrai = om jag är ledig, kommer jag att kom

Observera att futur kan också användas flera gånger i meningen, vilket kan ändra betydelsen något:

 • Si je serai en congé, je viendrai = om I kommer att vara av, jag kommer att kom

 

3. Tidsfraser

I tidsfraser som innehåller ord som après que, aussitôt que, dès que, espérer que, lorsque, quand och une fois quePå franska används ofta futurum:

 • Quand t’arriveras, nous boirons = När du anländer dricker vi
 • Je l’enverrai lorsque vous êtes la = Jag skickar den när du är där.

 

4. Narrativa sammanhang

I berättande sammanhang (t.ex. i journalistik eller historia) kan man använda futurum även om händelserna i fråga ägde rum i det förflutna:

 • En 1980 le ministre quittera sa poste = 1980 lämnade ministern sin post
 • Dans la grande ville où il habitera, la vie sera gaie et chaque jour beaucoup d’étrangers arriveront = I den stora staden där han bodde var livet lyckligt och varje dag anlände många utlänningar.

 

5. Förfrågningar

Framtidsformen kan också användas vid förfrågningar eller artiga order, där den ersätter verbets imperativ:

 • Vous sortirez de la voiture, s’il vous plaît = Stig ut ur bilen
 • Je vous prierai d’être prudent demain = Jag ber er att vara försiktiga i morgon.
 • Vous fermerez la fenêtre, s’il vous plaît = Stäng fönstret

I exemplen ovan skulle kraven ha varit följande sortez och fermez respektive.

 

10 övningar

Här är 10 övningar för att öva det franska tempuset "Futur simple" (Enkel framtid):

Övning 1: Konjugera verbet "parler" (att tala) i Futur simple för subjektet "je".

Övning 2: Slutför meningen: Demain, nous ___________ (manger) au restaurant.

Övning 3: Konjugera verbet "aller" (att gå) i Futur simple för subjektet "tu".

Övning 4: Skriv en mening med verbet "venir" (att komma) i Futur simple för subjektet "elles".

Övning 5: Konjugera verbet "prendre" (att ta) i Futur simple för subjektet "il".

Övning 6: Slutför meningen: L'année prochaine, tu ___________ (voyager) en Europe.

Övning 7: Konjugera verbet "faire" (att göra/göra) i Futur simple för subjektet "nous".

Övning 8: Skriv en mening med verbet "écrire" (att skriva) i Futur simple för subjektet "tu".

Övning 9: Konjugera verbet "venir" (att komma) i Futur simple för subjektet "nous".

Övning 10: Slutför meningen: Dans dix ans, ils ___________ (habiter) dans une grande maison.

Svar:

 1. Je parlerai.
 2. Demain, nous mangerons au restaurant.
 3. Tu iras.
 4. Elles viendront.
 5. Il prendra.
 6. L'année prochaine, tu voyageras en Europe.
 7. Nous ferons.
 8. Tu écriras.
 9. Nous viendrons.
 10. Sedan tio år tillbaka bor de i ett stort hus.

Se även vår artikel om framtiden på franska.