Passé composé (förfluten tid på franska)

Passé composé på franska är motsvarande förflutet - men nybörjare kan använda sig av använda passé composé i förfluten tid.

Anledningen till denna rekommendation är att det är mycket lättare att konstruera den passé composé än att komma ihåg alla oregelbundna böjningar av förflutenhetsformen imparfait (även om du naturligtvis bör anstränga dig för att lära dig imparfait och andra förflutenhetsformer när du väl är mer tränad).

 

Sammansättning

Passé composé betyder "sammansatt förfluten tid", vilket passar mycket bra ihop med det faktum att passé composé är bokstavligen en sammansatt tempus. Det bildas med hjälp av presensformen (presens) av ett av de två hjälpverben être eller . avoir + förflutet participium av huvudverbet - dvs:

 • être eller . avoir i presens + huvudverbets participe passé = passé composé

Detta illustreras också i tabellerna nedan:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je suis
Tu es
Il/elle/on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont

Eller

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je ai
Tu as
Il/elle/on a
Nous avons
Vous avez
Ils/elles ont

 

Endelser av huvudverb

I det förflutna participet får huvudverben sina ändelser enligt böjningen:

  Avslutande av
Böjning infinitiv Participe passé
Första konjugationen -er ‑é
2:a konjugering -ir ‑i
3:e konjugation -re ‑u

När verben böjs i den passé composé. Deras infinitivändelser ersätts med ändelserna i det förflutna participet. Exempel:

 • arriver → anländeré
 • sortir → sorterai
 • vendre → säljau

 

Exempel på passé composé

Être

I följande exempel, être är ett hjälpverb:

 • Je suis arrivé = Jag har kommit fram
 • Tu es tombé amoureux = Du har blivit förälskad
 • Il est noyé dans le lac = Han har drunknat i sjön
 • Elle est sorti = Hon har gått ut
 • Nous sommes convaincus = Vi är övertygade
 • Vous êtes parti(s) ? = Har du åkt?
 • Ils sont vaporisés = De avdunstar
 • Elles sont descendus de la falaise = De har gått ner för stupet

Observera att det finns en plural s i tre av exemplen ovan. (convaincus, finis och descendus) eftersom de är riktade till flera personer (Nous, Ils och Elles). I teorin skulle detta också kunna vara fallet i meningen Vous êtes partis ?beroende på om du vänder dig till en enskild person ("De") eller till flera personer:

 • Vous êtes parti ? = Har du gått? (en person)
 • Vous êtes partis ? = Har de gått? (flera personer)

 

Avoir

I följande exempel, avoir är ett hjälpverb:

 • J’ai trop mangé = Jag har ätit för mycket
 • Tu as couru une bonne distance = Du har sprungit en bra (lång) sträcka.
 • Il a sauté = Han har hoppats
 • Elle a regretté ses decisions = Hon har ångrat sina beslut
 • Nous avons convaincu les enfants = Vi har övertygat
 • Vous avez trop bu = De har druckit för mycket
 • Ils ont terminés la tâche = Du har slutfört uppgiften
 • Elles ont enoyées les lettres = De har skickat breven

Observera att det inte finns något plural s i meningen Nous avons convaincu les enfants - Det skulle ha funnits om domen hade varit: Nous les avons convaincus.

 

Undantag

I många fall liknar de franska hjälpverben andra språk - men inte alltid:

 • Ils ont disparues = De är försvann (direktöversättning)
 • Ils ont disparues = De har försvann (korrekt översatt)

I exemplet ovan, avoir används på franska (ont) och att vara (être) på engelska och hjälpverben är därför olika på de två språken.

 

Être och avoir tillsammans

Être och avoir kan också användas tillsammans för att bygga upp passé composé:

 • J’ai été la en avril = Jag har varit där i april
 • J’ai été en prison jusqu’à maintenant = Jag har suttit i fängelse fram till nu