Imparfait (förfluten tid på franska) - Böjning med övningar och exempel

The imparfait är förfluten tid på franska. Det är enkelt att använda, eftersom man bara behöver ändra ändelsen på verben i presens.

Présent   Imparfait
Je parle > Je parlais
Jag talar > Jag talade

 

Bildandet av imparfait

Imparfait är relativt enkelt att bilda på franska. Det konstrueras genom att man tar första personens pluralform (nous) av ett verb i presens och ersätter ordändelsen -ons med ändelser i imparfait. Här är ändelserna för gemensamma -er, -ir, och -re verb:

-er verbs

 • Je parlais (Jag talade)
 • Tu parlais (De talade)
 • Il/elle/on parlait (Han/hon/man talade)
 • Nous parlions (Vi pratade)
 • Vous parliez (De talade)
 • Ils/elles parlaient (De talade)

 

-ir verbs

 • Je finissais (Jag avslutade)
 • Tu finissais (De avslutade)
 • Il/elle/on finissait (Han/hon/man avslutade)
 • Nous finissions (Vi avslutade)
 • Vous finissiez (De avslutade)
 • Ils/elles finissaient (De avslutade)

 

-re verbs

 • Je vendais (Jag sålde)
 • Tu vendais (De sålde)
 • Il/elle/on vendait (Han/hon/man sålde)
 • Nous vendions (Vi sålde)
 • Vous vendiez (De sålde)
 • Ils/elles vendaient (De sålde)

 

Användning av imparfait

Imparfait används främst för att beskriva pågående eller vanliga handlingar i det förflutna. Det sätter scenen för huvudhändelsen, ger bakgrundsinformation och skapar en känsla av atmosfär. Imparfait kan liknas vid en ögonblicksbild som är frusen i tiden och som gör det möjligt för oss att förstå sammanhanget och känslorna kring en viss händelse.

 

Beskrivning av bakgrunden

Imparfait används ofta för att beskriva människor, platser och situationer i det förflutna. Till exempel:

 • Il faisait beau (Det var vackert)
 • La maison était grande (Huset var stort)

 

Uttrycker vanor eller upprepade handlingar

Imparfait är idealisk för att uttrycka vanemässiga eller upprepade handlingar i det förflutna. Det betecknar handlingar som brukade ske regelbundet men som inte längre sker. Till exempel:

 • Tous les jours, il se promenait dans le parc. (Varje dag brukade han gå i parken.)
 • Nous jouions au football tous les samedis. (Vi brukade spela fotboll varje lördag.)

 

Berättande av tidigare händelser

Imparfait is extensively used in storytelling to set the scene and describe ongoing actions in the past. It allows the reader or listener to immerse themselves in the narrative. Consider the following example:

 • Il était une fois, dans une petite ville, un garçon nommé Pierre. Il habitait une maison près de la rivière. Chaque matin, il se réveillait tôt et allait pêcher avec son père. (Det var en gång i tiden en pojke som hette Pierre i en liten stad. Han bodde i ett hus nära floden. Varje morgon vaknade han tidigt och gick ut och fiskade med sin pappa.)

 

10 exempel

Här är tio fraser där den franska grammatikens tempus “imparfait” används:

 1. Quand j'étais jeune, j'allais souvent à la plage. (När jag var ung brukade jag ofta gå till stranden.)
 2. Nous jouions au football tous les week-ends. (Vi brukade spela fotboll varje helg.)
 3. Pendant les vacances, tu lisais beaucoup de livres. (Under semestern brukade du läsa många böcker.)
 4. Ils regardaient la télévision chaque soir avant de dormir. (De brukade titta på tv varje kväll innan de somnade.)
 5. À cette époque, elle habitait à Paris. (På den tiden bodde hon i Paris.)
 6. Nous étions en train de discuter quand il est arrivé. (Vi pratade när han kom.)
 7. Lorsque j’étais enfant, je rêvais de devenir astronaute. (När jag var liten drömde jag om att bli astronaut.)
 8. Tous les étés, vous passiez vos vacances à la montagne. (Varje sommar brukade du tillbringa din semester i bergen.)
 9. Quand il pleuvait, nous restions à la maison et jouions aux jeux de société. (När det regnade stannade vi hemma och spelade brädspel.)
 10. Les chiens aboyaient pendant la nuit. (Hundarna brukade skälla på natten.)

 

5 övningar med imparfait

Övning 1: Skriv om följande meningar i imparfait:

 1. Il étudie le français tous les jours. (Han studerar franska varje dag.)
 2. Nous partons en vacances chaque été. (Vi åker på semester varje sommar.)
 3. Tu joues au tennis le weekend. (Du spelar tennis på helgerna.)
 4. Ils regardent la télévision le soir. (De tittar på tv på kvällen.)
 5. Elle travaille dans un bureau. (Hon arbetar på ett kontor.)

 

Övning 2: Konjugera följande verb i imparfait:

 1. Aller (att gå) – Je _______ à l’école à pied. (Jag brukade gå till skolan till fots.)
 2. Faire (att göra) – Nous _______ du vélo tous les jours. (Vi brukade cykla varje dag.)
 3. Avoir (att ha) – Vous _______ beaucoup d’amis. (Du brukade ha många vänner.)
 4. Être (att vara) – Ils _______ très gentils avec moi. (De brukade vara väldigt snälla mot mig.)
 5. Pouvoir (att kunna) – Elle _______ venir à la fête hier soir. (Hon kunde komma till festen i går kväll.)

 

Övning 3: Fyll i luckorna med rätt form av imparfait:

 1. Quand j’étais enfant, je _______ (aimer) jouer au football.
 2. Nous _______ (habiter) dans une petite maison près de la plage.
 3. Ils _______ (parler) souvent de leurs voyages à l’étranger.
 4. Tu _______ (regarder) la télévision pendant des heures.
 5. Les fleurs _______ (embaumer) la pièce d’un doux parfum.

 

Övning 4: Skapa meningar med hjälp av imparfait baserat på de givna uppmaningarna:

 1. (Je) Voyager – Je _______ en Europe chaque été.
 2. (Nous) Étudier – Nous _______ beaucoup pour les examens.
 3. (Tu) Chanter – Tu _______ toujours quand tu étais heureux.
 4. (Elles) Danser – Elles _______ dans la salle de bal hier soir.
 5. (Vous) Manger – Vous _______ souvent au restaurant.

 

Övning 5: Skriv om följande meningar i imparfait:

 1. Il lit un livre. (Han läser en bok.)
 2. Nous visitons Paris. (Vi är på besök i Paris.)
 3. Tu parles français couramment. (Du talar flytande franska.)
 4. Ils mangent une glace. (De äter en glass.)
 5. Elle écoute de la musique. (Hon lyssnar på musik.)