Mosalingua

MOSALearning-metoden är en förkortning av "Motivating Optimized System for Adaptive Learning", som är MosaLinguas skapelse. Metoden utvecklas kontinuerligt och innehåller de senaste forskningsupptäckterna för att skapa ett mycket effektivt och användarvänligt tillvägagångssätt.

MosaLingua

MosaLinguas effektiva inlärningsmetod grundar sig på olika begrepp från kognitionsvetenskap och psykologi. Dessa begrepp är anledningen till att MosaLingua är effektivt och också vad som gör denna metod unik. Faktum är att de redan har hjälpt över 500,000 XNUMX människor att lära sig språk! Här är de grundläggande begreppen bakom metoden:

 

Systemet för upprepning med mellanrum

Alla vet att om man ofta går igenom ett begrepp ökar sannolikheten att man kommer ihåg det senare. Det är dock få som känner till det mest effektiva sättet att genomföra dessa repetitioner. Att repetera samma ord 10 gånger precis innan ett prov är det minst effektiva sättet att lära sig på, eftersom informationen sannolikt kommer att glömmas bort inom några dagar. För att lagra information i långtidsminnet måste repetitionerna ske med jämna mellanrum. Repetitionsschemat varierar för varje person och varje begrepp. När du till exempel har lärt dig ett ord för första gången ska du repetera det 5 minuter senare, sedan 7 timmar senare, sedan 3 dagar senare, sedan 10 dagar senare och slutligen 1 månad senare tills det har lagrats i långtidsminnet. Detta schema baseras på glömskekurvan och innebär att repetitionstillfällena fördelas så att informationen repeteras precis innan den sannolikt kommer att glömmas bort.

 

Aktiv återkallelse

Flervalsfrågor eller inlärningssystem som kräver att man känner igen rätt svar från en lista är ineffektiva för memorering.

För att verkligen lära sig något måste man kunna hämta information från minnet utan hjälp. Detta är avgörande för att lära sig ett nytt språk.

MosaLingua använder ett flashcard-system som är mer ansträngande men mycket mer effektivt.

Genom att regelbundet hämta information från minnet förstärks memoreringen. Detta gör den neurala vägen för åtkomst till information snabbare och mer tillförlitlig.

Att återkalla ett ord eller en fras på ett främmande språk från djupet av minnet, försöka uttala det korrekt och sedan omedelbart se det korrekta svaret är både effektivt och roligt. Det är därför miljontals använder flashcards för inlärning.

 

Metakognition

Att tänka ut ett svar och sedan avslöja det är ofullständigt utan den viktiga komponenten metakognition, som innebär att man reflekterar över sina egna tankar. Innan svaret avslöjas ber MosaLingua användarna att utvärdera sin memorering (på en skala från 1 till 4). Forskning har visat att utvärdering av ens egen inlärning är mycket effektivt för att förstärka minnet.

 

Pareto-principen

Pareto-principen säger att 80% av effekterna kommer från 20% av orsakerna. Detta gäller för många områden, inklusive språk:

De 100 vanligaste orden i engelskan utgör hälften av den skrivna korpusen. Det räcker inte att lära sig 100 ord, men att fokusera på ord som används ofta leder till betydande framsteg. Globish har visat att det är möjligt att uttrycka sig med endast 1500 väl valda ord, vilket kan uppnås på mindre än 3 månader med bara 10 minuter per dag med MosaLingua. Efter att ha förvärvat denna bas erbjuder MosaLingua specialiserat ordförråd anpassat till individuella behov, med över 3000 ord tillgängliga.

Principen gäller även för grammatik. MosaLingua introducerar fraser med enkla strukturer som täcker de flesta fall (de 20% som gäller 80% av tiden). Genom att memorera dessa fraser kan hjärnan extrahera modeller och anpassa dem till andra situationer, vilket möjliggör effektiv kommunikation utan att lära sig alla grammatiska regler och undantag. Om du lär dig grammatik för tidigt kan det hindra dig från att tala flytande, eftersom du inte hinner tänka på reglerna medan du talar.

När man lär sig användbart innehåll är det lättare att memorera. MosaLingua undviker att lära ut värdelösa fraser och rekommenderar ord eller fraser baserat på de mest använda orden och individuella behov. Användarna kan hoppa över ord eller övningar om de inte behöver lära sig dem omedelbart.

 

Elevens motivation och psykologi

Att lära sig ett språk är en givande upplevelse som kräver stora ansträngningar och förändringar i tänkandet och hjärnans funktion. Forskare har visat att personer som talar minst två språk flytande har ett annat EEG än enspråkiga, och tvåspråkighet bidrar till att förebygga Alzheimers sjukdom.

Den främsta orsaken till att man misslyckas med att lära sig ett språk är att man ger upp, ofta på grund av dålig motivationshantering. Motivationen kan dock upprätthållas genom att göra arbetet till en njutbar vana. Dessutom har många människor dolda hinder från sin utbildning och behöver övervinna falska idéer om språkinlärning.

Dessa förändringar tar tid och måste hanteras under hela inlärningsprocessen. MosaLingua erkänner individuella skillnader i inlärningsmetoder, eftersom deras team består av erfarna språklärare som har lärt sig mellan 2 och 6 språk genom självstudier.

MosaLingua erbjuder gratis inlärningsstöd via e-post, webbens bästa resurser, tips, bonusmaterial och inlärningsgemenskapen på deras blogg. De tillhandahåller verktyg som hjälper eleverna att utveckla personliga metoder som är skräddarsydda efter deras behov.

MosaLingua