Conditionnel (fransk tempus för hypotetiska situationer)

Det franska språket är känt för sina rika grammatiska nyanser, och en av de viktigaste tiderna som ger djup och precision i kommunikationen är conditionnel, allmänt känd som conditional spänd. conditionnel gör det möjligt för talare att uttrycka hypotetiska situationer, önskemål, tvivel och artiga förfrågningar, vilket är ett mångsidigt verktyg för effektiv kommunikation. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i conditionnel-tidsformen och utforska dess bildning, användning och några viktiga tips för att behärska denna grammatiska pärla.

 

Bildning

The conditionnel tense på franska är relativt enkel att bilda. Den skapas genom att lägga till specifika ändelser till verbets infinitivform. För vanliga verb läggs dessa ändelser till verbets stam, vilket är samma sak som infinitivformen utan det sista -e, -re, eller . -ir.

Till exempel:

 • Parler (att tala) blir parlerais, parlerais, parlerait, parlerions, parleriez, parleraient (Jag skulle tala, du skulle tala, han/hon/det skulle tala, vi skulle tala, du skulle tala, de skulle tala).

För oregelbundna verb kan stammarna variera, men ändelserna är desamma. Några vanliga oregelbundna verb i konditionnel tempus är följande être (att vara), avoir (att ha), faire (att göra), och aller (att gå).

 

Användning

 1. Uttrycka hypotetiska situationer: conditionnel används ofta för att förmedla hypotetiska eller imaginära situationer, ofta tillsammans med en villkorlig "om"-sats (si). Det gör det möjligt för talare att diskutera vad som skulle hända under olika omständigheter.

Exempel: Si j’avais plus d’argent, j’achèterais une maison. (Om jag hade mer pengar skulle jag köpa ett hus.)

 1. Uttrycka önskemål och önskningar: conditionnel kan också användas för att uttrycka önskningar, drömmar eller ambitioner. Det förmedlar en känsla av längtan eller vad man skulle vilja att det hände.

Exempel: J’aimerais voyager à travers le monde. (Jag skulle vilja resa runt i världen.)

 1. Artiga förfrågningar: På franska är det conditionnel används för att formulera artiga förfrågningar, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för att upprätthålla artighet i samtal.

Exempel: Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ? (Kan du hjälpa mig?)

 1. Rapporterat tal: När man rapporterar någons ord eller tankar används ofta konditionnel för att upprätthålla en neutral ton och förmedla indirekt tal.

Exempel: Il a dit qu’il viendrait demain. (Han sa att han skulle komma i morgon.)

 

Tips för att behärska det

 1. Öva på konjugering: Öva regelbundet på att böja verb i conditionnel tempus, med uppmärksamhet på både regelbundna och oregelbundna verbmönster. Använd dig av online-resurser, läroböcker och appar för språkinlärning för interaktiva övningar.

 2. Kontextualisera användningen: Förstå det sammanhang i vilket conditionnel används. På så sätt kan du använda den korrekt och lämpligt i samtal och göra ditt tal mer nyanserat och raffinerat.

 3. Fördjupa dig i franska: Omge dig med autentiskt franskt material som böcker, filmer, sånger och podcasts. Genom denna exponering kommer du att bli bekant med hur man använder conditionnel i olika sammanhang.

 4. Kommunicera med modersmålstalare: Genom att delta i samtal med personer med franska som modersmål förbättrar du inte bara dina språkkunskaper utan får också möjlighet att öva på att använda konditionnel i verkliga situationer.

 

Slutsats

The conditionnel tempus på franska öppnar en värld av möjligheter att uttrycka hypotetiska situationer, önskningar, tvivel och artiga förfrågningar. Genom att förstå dess bildning, användning och öva på dess tillämpning kan eleverna behärska detta värdefulla grammatiska verktyg.

 

20 exempel

 1. Il est parti hier soir. (Han reste i går kväll.)
 2. Nous avons fini nos devoirs. (Vi gjorde klart våra läxor.)
 3. J’ai mangé une pomme. (Jag åt ett äpple.)
 4. Elle est allée au cinéma. (Hon gick på bio.)
 5. Vous avez parlé à votre professeur. (Du talade med din lärare.)
 6. Ils ont acheté une nouvelle voiture. (De köpte en ny bil.)
 7. Nous sommes arrivés en retard. (Vi anlände sent.)
 8. J’ai lu ce livre plusieurs fois. (Jag har läst den här boken flera gånger.)
 9. Elle a étudié pendant des heures. (Hon studerade i timmar.)
 10. Ils ont joué au football cet après-midi. (De spelade fotboll i eftermiddag.)
 11. Tu as vu ce film hier. (Du såg den här filmen i går.)
 12. Nous avons mangé dans ce restaurant hier soir. (Vi åt på denna restaurang i går kväll.)
 13. J’ai rencontré mon ami à la gare. (Jag träffade min vän på tågstationen.)
 14. Elle a préparé un délicieux repas. (Hon lagade en utsökt måltid.)
 15. Ils ont terminé leurs devoirs à temps. (De blev klara med sina läxor i tid.)
 16. Nous sommes partis en vacances la semaine dernière. (Vi åkte på semester förra veckan.)
 17. J’ai oublié de fermer la porte. (Jag glömde att stänga dörren.)
 18. Elle a gagné le premier prix au concours. (Hon vann första pris i tävlingen.)
 19. Nous avons vu un magnifique coucher de soleil. (Vi såg en vacker solnedgång.)
 20. J’ai entendu cette chanson à la radio. (Jag hörde den här låten på radion.)

 

15 övningar med conditionnel

Övning 1: Komplettera meningen: Si j’avais plus de temps, je ____________ (apprendre) le piano.

Övning 2: Böj verbet “aller” i konditionaltid för pronomenet “tu.”

Övning 3: Skriv om meningen med hjälp av konditionalitet: Elle veut acheter une maison. (Elle, acheter)

Övning 4: Böj verbet “pouvoir” i konditionaltid för pronomenet “nous.”

Övning 5: Skapa en mening med hjälp av verbet “aimer” i konditionaltid.

Övning 6: Böj verbet “faire” i konditionaltid för pronomenet “vous.”

Övning 7: Skriv om meningen med hjälp av konditionalitet: Ils sont allés au cinéma hier soir. (Ils, aller)

Övning 8: Böj verbet “venir” i konditionaltid för pronomenet “je.”

Övning 9: Skapa en mening med hjälp av verbet “savoir” i konditionaltid.

Övning 10: Böj verbet “voir” i konditionaltid för pronomenet “elles.”

Övning 11: Skriv om meningen med hjälp av konditionalitet: Tu as besoin d’aide. (Tu, avoir besoin)

Övning 12: Böj verbet “prendre” i konditionaltid för pronomenet “il.”

Övning 13: Skapa en mening med hjälp av verbet “vouloir” i konditionaltid.

Övning 14: Böj verbet “devoir” i konditionaltid för pronomenet “nous.”

Övning 15: Skriv om meningen med hjälp av konditionalitet: Vous partez en vacances demain. (Vous, partir)