Bøying av tyske verb

Bøying av tyske verb er et grunnleggende aspekt ved å mestre det tyske språket. Å forstå hvordan verbene endrer seg basert på tid, stemning, person og tall er avgjørende for effektiv kommunikasjon. I denne artikkelen skal vi se nærmere på det grunnleggende i tysk verbbøyning, sammen med eksempler for å illustrere hvert konsept.

 

Endelser på verb i presens

På tysk endrer verbene endelsen avhengig av subjektspronomenet. Her er endelsene for vanlige verb i presens:

 1. Ich (I) -e
 2. Du (Du, entall uformell) -st
 3. Er/Sie/Es (Han/hun/det) -t
 4. Wir (Vi) -en
 5. Ihr (Du, flertall uformell) -t
 6. Sie/Sie (De/du, formell) -en

 

Eksempel:

 • “Ich spiele” (Jeg spiller)
 • “Du spielst” (Du spiller)
 • “Er spielt” (Han spiller)
 • “Wir spielen” (Vi spiller)
 • “Ihr spielt” (Du spiller)
 • “Sie spielen” (De spiller)

 

Verbendelser i fortid (enkel fortid)

Den enkle fortidsformen på tysk, også kjent som Präteritum, har vanligvis andre endelser enn presens:

 1. Ich (I) -te
 2. Du (Du, entall uformell) -test
 3. Er/Sie/Es (Han/hun/det) -te
 4. Wir (Vi) -ten
 5. Ihr (Du, flertall uformell) -tet
 6. Sie/Sie (De/du, formell) -ten

 

Eksempel:

 • “Ich spielte” (Jeg spilte)
 • “Du spieltest” (Du spilte)
 • “Er spielte” (Han spilte)
 • “Wir spielten” (Vi spilte)
 • “Ihr spieltet” (Du spilte)
 • “Sie spielten” (De spilte)

 

Verbendelser i imperativ

Imperativ brukes til å gi kommandoer eller komme med anmodninger. På tysk kan verbbøyningen for imperativ variere avhengig av subjekt og kontekst:

 • Du (Du, entall uformell): Dropp pronomenet og bruk verbstammen.
 • Ihr (Du, flertall uformell): Legg til “-t” til verbstammen.
 • Wir (La oss): Legg til “-en” til verbstammen.
 • Sie (Du, formell) og Sie (De): Bruk samme form som presens, men uten subjektspronomen.
 •  

Eksempel:

 • “Spiel!” (Spill! - til én person)
 • “Spielt!” (Spill! - til flere personer)
 • “Spielen wir!” (La oss leke!)
 • “Spielen Sie!” (Play! - formell)

 

Endelser på verb i futurum

På tysk dannes futurum ofte ved hjelp av hjelpeverbet “werden” (å bli) etterfulgt av infinitiv av hovedverbet. Bøyningen av “werden” endres basert på subjektet, mens hovedverbet forblir i infinitivsform.

 

Eksempel:

 • “Ich werde spielen” (Jeg vil spille)
 • “Du wirst spielen” (Du skal spille)
 • “Er wird spielen” (Han vil spille)
 • “Wir werden spielen” (Vi skal spille)
 • “Ihr werdet spielen” (Du skal spille)
 • “Sie werden spielen” (De vil spille)