Vanliga tyska idiom och deras grammatik: En översikt

Tyska, precis som alla andra språk, är rikt på idiomatiska uttryck som ger djup och färg åt kommunikationen. Att förstå dessa idiom förbättrar inte bara språkkunskaperna utan ger också en inblick i de kulturella nyanserna i tysktalande regioner. I den här artikeln ska vi titta närmare på några vanliga tyska idiom och utforska deras grammatik med hjälp av exempel.

 

Idiom och deras innebörd

 1. “Da liegt der Hund begraben”
  Bokstavlig översättning: "Det är där hunden är begravd."
  Betydelse: Det är det som är den springande punkten.

 2. “Tomaten auf den Augen haben”
  Bokstavlig översättning: "Att ha tomater på ögonen."
  Betydelse: Att vara glömsk eller blind för något uppenbart.

 3. “Schwein haben”
  Bokstavlig översättning: "Att ha gris."
  Betydelse: Att ha tur.

 

Insikter i grammatik

Variationer i ordföljd

I tyska idiomatiska uttryck kan ordföljden avvika från den vanliga meningsstrukturen. Till exempel:

 • Normal ordföljd: Subjekt-Verb-Objekt
  “Er hat ein Schwein” (Han har en gris)
 • Idiomatiska uttryck: Verb-Subjekt
  “Ein Schwein haben” (Att ha en gris)

Modala verb och infinitiv

Många idiomatiska uttryck på tyska innehåller modala verb som följs av infinitiv:

 • “Es zieht wie Hechtsuppe.”
  Bokstavlig översättning: "Det drar som gäddsoppa."
  Betydelse: Det är väldigt dragigt.

I detta exempel, “zieht” (dragning) är en form av det modala verbet “ziehen” (att dra), följt av infinitiv “sein” (att vara).

Användning av fall

Tyska idiom kräver ofta specifika fall, som kan skilja sig från standardanvändning:

 • “Das ist mir Wurst.”
  Bokstavlig översättning: "Det är korv för mig."
  Betydelse: Jag bryr mig inte.

Här, “mir” (till mig) är i dativkasus och anger det indirekta objektet.