Tyskt indirekt tal: Rapporterat tal och indirekta frågor

Indirekt tal, även känt som rapporterat tal, är en grundläggande aspekt av språket som gör det möjligt för oss att förmedla vad någon annan har sagt utan att citera dem direkt. På tyska är det avgörande att behärska indirekt tal för att kunna kommunicera effektivt. Låt oss titta närmare på hur indirekt tal och indirekta frågor fungerar i det tyska språket, tillsammans med exempel som illustrerar hur de används.

 

Rapporterat tal på tyska

Rapporterat tal på tyska innebär att man förmedlar någon annans ord eller tankar indirekt, ofta med ändringar av tempus, pronomen och andra element. Så här bildas rapporterat tal på tyska:

Steg för utformning av rapporterat tal:

  1. Introducera rapporterande verb: Börja med ett rapporterande verb som t.ex. “sagen” (att säga), “erklären” (att förklara), eller “berichten” (att rapportera).

  2. Ändra pronomen och verbens tempus: Justera pronomen och verbens tempus enligt sammanhanget och reglerna för tempusföljd.

  3. Använd lämpliga konjunktioner: Använd konjunktioner som “dass” (att) för att introducera den rapporterade satsen.

Exempel:

Direkt tal: Anna sagt, “Ich bin müde.” Rapporterat tal: Anna sagt, dass sie müde ist.

 

Indirekta frågor på tyska

Indirekta frågor är frågor som är inbäddade i ett påstående eller en annan fråga. De används ofta för att uttrycka nyfikenhet eller begära information indirekt. Så här formuleras indirekta frågor på tyska:

Steg för att formulera indirekta frågor:

  1. Introducera indirekt fråga: Börja med en inledande fras eller sats som uttrycker frågans natur.

  2. Använd ordföljd för frågor: Behåll ordföljden för ett påstående snarare än en fråga.

  3. Avsluta med en punkt: Indirekta frågor följs av en punkt, inte ett frågetecken.

Exempel:

Direkt fråga: “Wo ist der Bahnhof?” Indirekt fråga: Er fragt, wo der Bahnhof ist.