Hjälpverb (hjälpverb)

Hjälpverb, även kända som auxiliary verb, spelar en avgörande roll för att bilda meningar och förmedla mening. Även om de ofta förbises är dessa små men mäktiga ord viktiga för att bygga upp tydliga och sammanhängande meningar. I den här artikeln ska vi titta närmare på hjälpverben, utforska deras funktioner och förstå hur de förbättrar vår kommunikation.

 

Vad är hjälpverb?

Hjälpverb, eller hjälpverb, är ord som fungerar tillsammans med huvudverbet i en mening för att lägga till mer mening och detaljer. De hjälper till att förmedla spänning, stämning, röst och betoning i en mening. På engelska är de primära hjälpverben "be", "have" och "do". Dessa hjälpverb kan vidare delas in i två kategorier: primära hjälpverb och modala hjälpverb.

 

Primära hjälpfunktioner

 1. Be: Detta inkluderar former som "am", "is", "are", "was" och "were". Det används för att ange kontinuerligt eller progressivt tempus och passiv röst.

Exempel: Hon sjunger vackert. Exempel: Boken är skriven av författaren.

 1. Har: Detta inkluderar former som "har", "har", "hade". Det används för att indikera perfekt.

Exempel: De har gjort sina läxor. Exempel: Hon hade ätit upp sin måltid.

 1. Göra: Detta inkluderar former som "do", "does", "did". Det används för att bilda frågor och negativ i enkel nutid och förfluten tid.

Exempel: Tycker du om choklad? Exempel: Han deltog inte i mötet.

 

Modala hjälpmedel

Modala hjälpverb som "can", "could", "may", "might", "shall", "should", "will", "would", "must" och "ought to" nyanserar betydelsen av huvudverbet och uttrycker möjlighet, nödvändighet, tillåtelse eller skyldighet.

Exempel: Du måste slutföra ditt uppdrag i tid. Exempel: Hon kan spela piano på ett vackert sätt.

 

Funktioner för hjälpverb

 1. Uttrycka tempus: Hjälpverb används för att ange om en handling äger rum i nutid, dåtid eller framtid. De hjälper till att fastställa tidslinjen för en händelse.

 2. Formulering av frågor och negationer: På engelska är hjälpverb viktiga för att konstruera frågor och negativa meningar. De möjliggör ett smidigt samtalsflöde och tydlig kommunikation.

 3. Betona idéer: Modala hjälpverb kan betona sannolikheten, förmågan, nödvändigheten eller skyldigheten av en handling, vilket ger djup och specificitet till meningar.

 4. Uttrycker stämning: Hjälpverb är viktiga för att förmedla stämningen i en mening, oavsett om det är ett uttalande, ett kommando, en begäran eller ett förslag.

 

Lista med exempel på hjälpverb

Här är en lista med exempel på hjälpverb (auxiliary verbs) på engelska:

1. Be (primära hjälpverb):

 • Jag är
 • är
 • är
 • var
 • var
 • varelse
 • varit

 

2. Ha (primära hjälpverb):

 • har
 • har
 • hade
 • att ha

 

3. Do (primära hjälpverb):

 • göra
 • gör
 • gjorde
 • görande

 

4. Modala hjälpverb:

 • burk
 • kunde
 • kan
 • makt
 • skall
 • bör
 • kommer
 • skulle
 • must
 • borde

Dessa hjälpverb spelar olika roller vid meningsbyggnad och anger tempus, stämning, röst och betoning, vilket förklarades i den föregående artikeln.