Tyska komparativ- och superlativformer: Adjektiv och adverb

På tyska, precis som på många andra språk, kan adjektiv och adverb användas i olika former för att uttrycka olika grader av jämförelser. Att förstå hur man bildar komparativ och superlativ är viktigt för effektiv kommunikation på tyska. Låt oss titta närmare på komparativ- och superlativformerna av adjektiv och adverb på tyska, tillsammans med exempel som illustrerar hur de används.

 

Adjektivens komparativa former

När man jämför två saker eller personer på tyska använder man adjektivens komparativform. Komparationen bildas på olika sätt beroende på om adjektivet är ett svagt eller starkt adjektiv.

Svaga adjektiv

Svaga adjektiv är sådana som redan har en ändelse i sin grundform. För att bilda komparativ lägger du helt enkelt till “er” till slutet av adjektivet.

Exempel:

 • alt (gammal) -> älter (äldre)
 • jung (ung) -> jünger (yngre)
 • klein (liten) -> kleiner (mindre)

Starka adjektiv

Starka adjektiv är sådana som inte har någon ändelse i sin grundform. För att bilda komparativ lägger du till “er” i slutet av adjektivet och lägg till en umlaut (¨) till vokalen om möjligt.

Exempel:

 • groß (stor) -> größer (större)
 • klug (smart) -> klüger (smartare)
 • schön (vacker) -> schöner (vackrare)

 

Adjektivens superlativformer

Superlativformen används när man jämför en sak eller person med alla andra i en grupp. I likhet med komparativ beror bildandet av superlativ på tyska också på om adjektivet är svagt eller starkt.

Svaga adjektiv

För att bilda superlativ med svaga adjektiv lägger du till “am” före adjektivet och “sten” i slutet.

Exempel:

 • alt (gammal) -> am ältesten (äldst)
 • jung (ung) -> am jüngsten (yngst)
 • klein (liten) -> am kleinsten (minsta)

Starka adjektiv

För starka adjektiv lägger du till “am” före adjektivet och “sten” i slutet, tillsammans med en umlaut (¨) om möjligt.

Exempel:

 • groß (stor) -> am größten (störst)
 • klug (smart) -> am klügsten (smartast)
 • schön (vacker) -> am schönsten (vackraste)

 

Komparativa former av adverb

Komparativa former av adverb används för att jämföra intensiteten eller sättet att agera mellan två saker.

Bildning

För att bilda komparativ av adverb på tyska lägger man vanligtvis till “er” till adverbet.

Exempel:

 • schnell (snabb) -> schneller (snabbare)
 • laut (högljutt) -> lauter (högre)
 • gut (väl) -> besser (bättre)

 

Superlativformer av adverb

Superlativformer av adverb används för att beskriva den högsta graden av intensitet eller handlingssätt.

Bildning

För att bilda superlativ av adverb lägger du vanligtvis till "är" före adverbet och “sten” i slutet.

Exempel:

 • schnell (snabb) -> am schnellsten (snabbast)
 • laut (högljutt) -> am lautesten (mest högljudd)
 • gut (väl) -> am besten (bäst)