Tyska ordklasser: Substantiv, verb, adjektiv, adverb och prepositioner

Att förstå de olika ordklasserna i tyskan är grundläggande för att förstå meningarnas struktur och betydelse. I den här artikeln kommer vi att titta på fem viktiga ordklasser: Substantiv, verb, adjektiv, adverb och prepositioner.

Substantiv

Substantiv på tyska är namn på personer, platser, saker eller abstrakta begrepp. De kan föregås av bestämda artiklar (“der,” “die,” “das”) eller obestämda artiklar (“ein,” “eine”).

Exempel på tyska substantiv:

 • Haus (hus)
 • Hund (hund)
 • Freiheit (frihet)

Verben

Verb är handlingsord som anger vad subjektet i meningen gör. De genomgår böjning för att matcha subjektets person och nummer.

Exempel på tyska verb:

 • gehen (att gå)
 • essen (för att äta)
 • schlafen (för att sova)

Adjektiv

Adjektiv på tyska beskriver eller modifierar substantiv. De överensstämmer med genus, numerus och kasus för det substantiv som de beskriver.

Exempel på tyska adjektiv:

 • groß (stor)
 • schön (vacker)
 • schnell (snabb)

Adverb

Adverb på tyska modifierar verb, adjektiv eller andra adverb. De ger information om sätt, plats, tid, grad eller frekvens för en handling eller kvalitet.

Exempel på tyska adverb:

 • schnell (snabbt)
 • hier (här)
 • oft (ofta)

Prepositioner

Prepositioner på tyska skapar relationer mellan olika element i en mening, t.ex. relationen mellan ett substantiv och ett verb eller mellan två substantiv.

Exempel på tyska prepositioner:

 • i (in, in i)
 • auf (på, på)
 • neben (bredvid, bredvid)