Artiklarnas roll (bestämd och obestämd) i tysk grammatik

Artiklar spelar en avgörande roll i den tyska grammatiken, eftersom de anger substantivens genus, numerus och kasus. Det finns två huvudtyper av artiklar i tyskan: bestämda och obestämda. I den här artikeln tittar vi på betydelsen och användningen av både bestämda och obestämda artiklar, tillsammans med exempel för att illustrera deras användning.

 

Definita artiklar

Definita artiklar på tyska motsvarar det engelska ordet “the”. De betecknar specifika substantiv och används när man hänvisar till något särskilt.

 

Exempel på bestämda artiklar:

 • Maskulin: der (den)
  • Exempel: der Mann (mannen)
 • Feminin: die (den)
  • Exempel: die Frau (kvinnan)
 • Neutrum: das (den)
  • Exempel: das Kind (barnet)
 • Plural: die (den)
  • Exempel: die Bücher (böckerna)

 

Obestämda artiklar

Obestämda artiklar på tyska motsvarar de engelska orden “a” och “an”. De används när man hänvisar till icke-specifika substantiv.

 

Exempel på obestämda artiklar:

 • Maskulin: ein (a/an)
  • Exempel: ein Mann (en man)
 • Feminin: eine (a/an)
  • Exempel: eine Frau (en kvinna)
 • Neutrum: ein (a/an)
  • Exempel: ein Kind (ett barn)
 • Plural: keine (ingen)
  • Exempel: keine Bücher (inga böcker)

 

Definita kontra indefinita artiklar

Valet mellan bestämd och obestämd artikel beror på om talaren hänvisar till något specifikt eller icke-specifikt.

 • Använd bestämda artiklar när du refererar till ett specifikt substantiv: "huset", "bilen".
 • Använd obestämda artiklar när du refererar till ett icke-specifikt substantiv: "ett hus", "en bil".