Infinitiv

Grammatiken är ryggraden i alla språk, och att förstå dess olika beståndsdelar är avgörande för effektiv kommunikation. En sådan komponent som spelar en avgörande roll för meningsstruktur och betydelse är infinitiv. I den här artikeln ska vi titta närmare på begreppet infinitiv, hur det bildas och hur det används i det engelska språket.

 

Vad är en infinitiv?

En infinitiv är en grammatisk konstruktion som ofta beskrivs som "grundformen" eller "rotformen" av ett verb. Den bildas vanligtvis genom att ordet "to" placeras före grundformen av ett verb, t.ex. "att äta", "att springa" eller "att skriva". På engelska är infinitiver mångsidiga och kan fungera som olika delar av talet i en mening.

 

Bildning av infinitiv

För att bilda en infinitiv på engelska behöver du helt enkelt lägga till "to" före verbets grundform. Här är några exempel:

 • Att dansa
 • Att sjunga
 • Att undersöka

Infinitiver kallas ibland också "to-infinitiver" på grund av att ordet "to" finns med i början.

 

Användning av infinitiv

Infinitiver har en mängd olika syften i det engelska språket, vilket gör dem till ett viktigt grammatiskt begrepp att förstå. Låt oss titta närmare på några av de vanligaste användningsområdena för infinitiv:

1. Att uttrycka sitt syfte:

 • Jag gick till affären för att köpa lite matvaror.
 • Hon studerar hårt för att prestera på topp på sina prov.

I dessa meningar anger infinitiverna "att köpa" och "att utmärka sig" syftet eller avsikten bakom handlingarna.

 

2. Som subjekt:

 • Att läsa är min favoritsysselsättning.
 • Att resa vidgar ens vyer.

Här är det infinitiverna "att läsa" och "att resa" som är subjekt i meningarna.

 

3. Efter vissa verb:

 • Hon lovade att hjälpa till.
 • Han bestämde sig för att ta en paus.

Verb som "lova", "besluta" och "vilja" följs ofta av infinitiv för att förmedla en handling eller avsikt.

 

4. I Infinitivfraser:

 • Möjligheten att lära sig ett nytt språk gjorde henne entusiastisk.
 • Hans dröm är att bli pilot.

Infinitiv kan också förekomma i fraser, vilket ger meningen djup och sammanhang.

 

5. Efter adjektiv:

 • Hon är glad att se dig.
 • Det är viktigt att vara ärlig.

Adjektiv kan följas av infinitiv för att beskriva eller kvalificera substantivet i fråga.

 

6. I Imperativ:

 • För att lyckas, ge aldrig upp!
 • För att njuta av din måltid, prova kockens special.

Infinitiv används i imperativ för att ge order eller förslag.

 

Lista med exempel på infinitiv

Här är en lista med exempel på infinitiv:

 1. Att köra
 2. Att äta
 3. Att sova
 4. Att dansa
 5. Att läsa
 6. Att skriva
 7. Att sjunga
 8. Att undersöka
 9. Att simma
 10. För tillagning
 11. Att resa
 12. Att skratta
 13. Att spela
 14. Att arbeta
 15. Att måla
 16. Att drömma
 17. Att utöva
 18. Att lära sig
 19. För att hjälpa
 20. Att förstå

Dessa exempel visar infinitivformen av olika verb på engelska. Infinitiv kan användas i en mängd olika meningsbyggnader och funktioner, vilket diskuterades i föregående artikel.