Tysk meningsbyggnad

Tyskans meningsbyggnad kan verka skrämmande för inlärare, särskilt för dem som är vana vid språk med olika ordföljd. I den här artikeln tittar vi på grunderna i tysk meningsbyggnad och ger exempel för att illustrera viktiga punkter.

 

Grundläggande ordföljd

Tyska följer typiskt ett subjekt-verb-objekt (SVO) ordföljd i huvudsatser, i likhet med engelska. Det finns dock fall där ordföljden kan vara flexibel på grund av förekomsten av kasus och regler för verbplacering.

 

Subjekt-Verb-Objekt (SVO)

I en vanlig mening följs subjektet av verbet och sedan av objektet:

 1. Ämne (S): Den person eller det föremål som utför handlingen.
 2. Verb (V): Själva handlingen.
 3. Objekt (O): Den person eller sak som mottar åtgärden.

Exempel:

 • Tyska: Ich esse einen Apfel. (Jag äter ett äpple.)
 • Engelska: I eat an apple.

 

Placering av verb

På tyska kan verbets position ändras beroende på vilken typ av sats det är. I huvudsatser står verbet i andra positionen, medan det i bisatser flyttas till slutet.

Exempel:

 • Tyska: Ich esse einen Apfel, weil ich hungrig bin. (Jag äter ett äpple för att jag är hungrig.)
 • Engelska: I eat an apple because I am hungry.

 

Mål och artiklar

I tyskan används fyra kasus: nominativ, ackusativ, dativ och genitiv. Substantivets kasus avgör dess roll i meningen och påverkar vilka artiklar och adjektiv som följer med det.

Exempel:

 • Nominativ: Der Hund (Hunden) beißt den Mann (biter mannen).
 • Ackusativ: Der Mann (Mannen) beißt den Hund (biter hunden).

 

Meningsbyggnad i bisatser

I underordnade satser ändras ordföljden och verbet flyttas till slutet av satsen. Dessa satser inleds ofta med underordnade konjunktioner som t.ex. weil (eftersom), wenn (om), eller obwohl (fastän).

Exempel:

 • Tyska: Ich esse einen Apfel, weil ich hungrig bin. (Jag äter ett äpple för att jag är hungrig.)
 • Engelska: I eat an apple because I am hungry.