Tyska tempus: Nutid, förfluten tid, framtid och perfekt

Tysk grammatik kan vara utmanande, särskilt när det gäller att behärska verbböjning och förstå de olika tempusen. I den här artikeln tittar vi på de fyra primära tempusformerna i tyskan: nutid, förflutet, framtid och perfekt. Varje tempus spelar en distinkt roll när det gäller att förmedla handlingar och händelser i tiden.

 

Presens

I tyskan är presens (Präsens) används för att beskriva handlingar eller tillstånd som pågår just nu eller som är vanemässiga.

Exempel:

 • Ich spiele Fußball. (Jag spelar fotboll.)
 • Sie liest ein Buch. (Hon läser en bok.)
 • Wir essen Pizza. (Vi äter pizza.)

 

Förfluten tid

Det förflutna tempuset (Präteritum eller Imperfekt) används på tyska för att berätta om handlingar eller händelser som inträffat i det förflutna.

Exempel:

 • Ich spielte gestern Fußball. (Jag spelade fotboll igår.)
 • Sie las das Buch letzte Woche. (Hon läste boken förra veckan.)
 • Wir aßen gestern Pizza. (Vi åt pizza igår.)

 

Framtida tempus

Den framtida tempusformen (Futur) används på tyska för att uttrycka handlingar eller händelser som kommer att inträffa i framtiden.

Exempel:

 • Ich werde morgen Fußball spielen. (Jag ska spela fotboll i morgon.)
 • Sie wird das Buch nächste Woche lesen. (Hon kommer att läsa boken nästa vecka.)
 • Wir werden morgen Pizza essen. (Vi ska äta pizza i morgon.)

 

Perfekt tempus

Perfekt tempus (Perfekt) på tyska bildas med hjälpverbet “haben” (att ha) eller “sein” (att vara) och huvudverbets particip i det förflutna. Det används ofta för att beskriva handlingar eller händelser som har genomförts i det förflutna.

Exempel:

 • Ich habe Fußball gespielt. (Jag har spelat fotboll.)
 • Sie hat das Buch gelesen. (Hon har läst boken.)
 • Wir haben Pizza gegessen. (Vi har ätit pizza.)