Att jämföra aktiv och passiv röst i tyska: användning och konstruktioner

På tyska är det viktigt att förstå skillnaderna mellan aktiv och passiv röst för att kunna kommunicera effektivt. Låt oss titta på användningen och konstruktionerna av båda för att förstå deras nyanser.

 

Aktivt tal i tyska

I aktiv röst är det subjektet i meningen som utför handlingen. Det är enkelt och används ofta på tyska.

Exempel på aktiv röst:

 1. Engelska: The cat eats the mouse. Tysk: Die Katze frisst die Maus.

 2. Engelska: Maria reads a book. Tysk: Maria liest ein Buch.

 3. Engelska: Max builds a house. Tysk: Max baut ein Haus.

 

Passiv röst på tyska

I passiv röst blir objektet för handlingen subjektet i meningen. Det används när fokus ligger på handlingen snarare än på den som gör den.

Exempel på passiv röst:

 1. Engelska: The mouse is eaten by the cat. Tysk: Die Maus wird von der Katze gefressen.

 2. Engelska: A book is being read by Maria. Tysk: Ein Buch wird von Maria gelesen.

 3. Engelska: A house is built by Max. Tysk: Ein Haus wird von Max gebaut.

 

Skillnader i användning

 1. Aktiv röst:

  • Används för rak och direkt kommunikation.
  • Framhäver den person som utför handlingen.
  • Används ofta i vardagliga konversationer och i skrift.
 2. Passiv röst:

  • Används för att betona handlingen eller föremålet för handlingen.
  • Används vanligen i formella eller akademiska texter.
  • Kan göra meningen mindre tydlig om den som utför handlingen inte nämns.

 

Konstruktioner

Aktiv röstkonstruktion:

Subjekt + Verb + Objekt

Passiv röstkonstruktion:

Objekt + Form av “werden” (att vara) + Past Participle + Agent (valfritt)