Artiklarnas roll i tyskan: bestämd, obestämd och noll artikel

Artiklar spelar en avgörande roll i det tyska språket, eftersom de hjälper till att bestämma substantivens genus, antal och kasus. Att förstå de olika typerna av artiklar - bestämd, obestämd och noll - är viktigt för att behärska tysk grammatik och kommunikation.

 

Definita artiklar

Definita artiklar på tyska motsvarar “the” i engelskan och anger specifika substantiv. Till skillnad från engelskan ändras de tyska bestämda artiklarna beroende på genus, numerus och kasus för det substantiv de följer med.

Exempel:

 • Masculine: der (den)
  • der Mann (mannen)
 • Feminine: die (den)
  • die Frau (kvinnan)
 • Neuter: das (den)
  • das Haus (huset)
 • Plural: die (den)
  • die Bücher (böckerna)

 

Obestämda artiklar

Obestämda artiklar på tyska motsvarar “a/an” i engelskan och avser icke-specifika substantiv. Precis som bestämda artiklar ändras obestämda artiklar också beroende på kön, antal och kasus.

Exempel:

 • Masculine: ein (a/an)
  • ein Mann (en man)
 • Feminine: eine (a/an)
  • eine Frau (en kvinna)
 • Neuter: ein (a/an)
  • ein Haus (ett hus)
 • Plural: keine (ingen)
  • keine Bücher (inga böcker)

 

Null-artiklar

Nollartiklar, även kallade nollartiklar, uppstår när substantiv används utan någon föregående artikel. Detta händer vanligtvis i vissa sammanhang, till exempel med oräkneliga substantiv, egennamn eller abstrakta begrepp.

Exempel:

 • Ich trinke Wasser. (Jag dricker vatten.)
 • Berlin ist eine schöne Stadt. (Berlin är en vacker stad.)

I det första exemplet, “Wasser” (vatten) är ett icke räknebart substantiv, och i det andra exemplet, “Berlin” är ett egennamn.