Vanlige tyske idiomer og deres grammatikk: En oversikt

Tysk, som alle andre språk, er rikt på idiomatiske uttrykk som gir dybde og farge til kommunikasjonen. Å forstå disse idiomene gir ikke bare bedre språkferdigheter, men også innsikt i de kulturelle nyansene i tysktalende regioner. I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen vanlige tyske idiomer og utforske grammatikken bak dem med eksempler.

 

Idiomer og deres betydning

 1. “Da liegt der Hund begraben”
  Bokstavelig oversettelse: "Det er der hunden er begravet."
  Betydning: Det er det som er sakens kjerne.

 2. “Tomaten auf den Augen haben”
  Bokstavelig oversettelse: "Å ha tomater på øynene".
  Betydning: Å være glemsom eller blind for noe åpenbart.

 3. “Schwein haben”
  Bokstavelig oversettelse: "Å ha gris."
  Betydning: Å være heldig.

 

Innsikt i grammatikk

Variasjoner i ordstilling

I tyske idiomatiske uttrykk kan ordstillingen avvike fra standard setningsstruktur. For eksempel

 • Normal ordstilling: Subjekt-Verb-Objekt
  “Er hat ein Schwein” (Han har en gris)
 • Idiomatiske uttrykk: Verb-subjekt
  “Ein Schwein haben” (Å ha en gris)

Modalverb og infinitiv

Mange idiomatiske uttrykk på tysk involverer modalverb etterfulgt av infinitiv:

 • “Es zieht wie Hechtsuppe.”
  Bokstavelig oversettelse: "Det trekker som gjeddesuppe."
  Betydning: Det trekker veldig.

I dette eksemplet, “zieht” (å trekke) er en form av modalverbet “ziehen” (å trekke), etterfulgt av infinitivet “sein” (å være).

Bruk av saken

Tyske idiomer krever ofte spesifikke tilfeller, som kan avvike fra standardbruk:

 • “Das ist mir Wurst.”
  Bokstavelig oversettelse: "Det er pølse for meg."
  Betydning: Jeg bryr meg ikke.

Her, “mir” (til meg) står i dativ og angir indirekte objekt.