Tysk indirekte tale: Rapportert tale og indirekte spørsmål

Indirekte tale, også kjent som rapportert tale, er et grunnleggende aspekt ved språket som gjør det mulig for oss å formidle hva noen andre har sagt uten å sitere dem direkte. På tysk er det avgjørende å beherske indirekte tale for å kunne kommunisere effektivt. La oss se nærmere på hvordan indirekte tale og indirekte spørsmål fungerer på tysk, sammen med eksempler som illustrerer bruken av dem.

 

Rapportert tale på tysk

Rapportert tale på tysk innebærer å gjengi andres ord eller tanker indirekte, ofte med endringer i tempus, pronomen og andre elementer. Slik dannes rapportert tale på tysk:

Fremgangsmåte for utforming av rapporterte ytringer:

  1. Introduser rapporteringsverb: Begynn med et rapporterende verb som for eksempel “sagen” (å si), “erklären” (for å forklare), eller “berichten” (for å rapportere).

  2. Endre pronomen og verbtider: Juster pronomen og verbtider i henhold til kontekst og regler for tidsrekkefølge.

  3. Bruk passende konjunksjoner: Bruk konjunksjoner som “dass” (at) for å introdusere den rapporterte klausulen.

Eksempel:

Direkte tale: Anna sagt, “Ich bin müde.” Rapportert tale: Anna sagt, dass sie müde ist.

 

Indirekte spørsmål på tysk

Indirekte spørsmål er spørsmål som er innebygd i et utsagn eller et annet spørsmål. De brukes ofte for å uttrykke nysgjerrighet eller be om informasjon på en indirekte måte. Slik formuleres indirekte spørsmål på tysk:

Fremgangsmåte for å formulere indirekte spørsmål:

  1. Introduser indirekte spørsmål: Begynn med en innledende setning eller setning som uttrykker hva spørsmålet dreier seg om.

  2. Bruk spørsmålsordstilling: Behold ordstillingen til et utsagn i stedet for et spørsmål.

  3. Avslutt med et punktum: Indirekte spørsmål etterfølges av et punktum, ikke et spørsmålstegn.

Eksempel:

Direkte spørsmål: “Wo ist der Bahnhof?” Indirekte spørsmål: Er fragt, wo der Bahnhof ist.