Saksan lauseen rakenne

Saksan lauserakenne voi tuntua pelottavalta oppijoille, erityisesti niille, jotka ovat tottuneet kieliin, joissa sanajärjestys on erilainen. Tässä artikkelissa tarkastelemme saksan kielen lauserakenteen perusteita ja annamme esimerkkejä, jotka havainnollistavat keskeisiä kohtia.

 

Perussanajärjestys

Saksan kielessä noudatetaan tyypillisesti subjekti-verbi-objekti (SVO) päälauseiden sanajärjestys, joka on samanlainen kuin englannissa. On kuitenkin tapauksia, joissa sanajärjestys voi olla joustava tapausten ja verbien sijoittelusääntöjen vuoksi.

 

Subjekti-verbi-objekti (SVO)

Peruslauseessa subjektia seuraa verbi ja sitten objekti:

 1. Aihe (S): Henkilö tai asia, joka suorittaa toiminnan.
 2. Verbi (V): Itse toiminta.
 3. Kohde (O): Henkilö tai asia, joka vastaanottaa toiminnan.

Esimerkki:

 • Saksan: Ich esse einen Apfel. (Syön omenan.)
 • Englanti: I eat an apple.

 

Verbin sijoittaminen

Saksan kielessä verbin asema voi muuttua lausetyypin mukaan. Päälauseissa verbi on toisessa asemassa, kun taas sivulauseissa se siirtyy loppuun.

Esimerkki:

 • Saksan: Ich esse einen Apfel, weil ich hungrig bin. (Syön omenan, koska minulla on nälkä.)
 • Englanti: I eat an apple because I am hungry.

 

Tapaukset ja artikkelit

Saksassa käytetään neljää tapausta: nominatiivi, akkusatiivi, datiivi ja genetiivi. Substantiivin tapaus määrittää sen aseman lauseessa ja vaikuttaa siihen liittyviin artikkeleihin ja adjektiiveihin.

Esimerkki:

 • Nominatiivi: Der Hund (Koira) beißt den Mann (puree miestä).
 • Akkusatiivi: Der Mann (Mies) beißt den Hund (puree koiraa).

 

Alisteisten lausekkeiden lauserakenne

Alisteisissa lausekkeissa sanajärjestys muuttuu, ja verbi siirtyy loppuun. Nämä lausekkeet alkavat usein alistavilla konjunktioilla, kuten seuraavilla weil (koska), wenn (if), tai obwohl (vaikka).

Esimerkki:

 • Saksan: Ich esse einen Apfel, weil ich hungrig bin. (Syön omenan, koska minulla on nälkä.)
 • Englanti: I eat an apple because I am hungry.