Yleiset saksan kielen ääntämisvirheet ja niiden välttäminen

Saksan ääntäminen voi olla hankalaa muille kuin äidinkielenään puhuville, erityisesti sen ainutlaatuisten äänteiden ja ääntämissääntöjen vuoksi. Jopa ne, jotka ovat opiskelleet kieltä laajasti, voivat langeta tavallisiin ääntämisongelmiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin näistä virheistä ja annamme vinkkejä niiden välttämiseen.

 

1. Virheellinen lausuminen “R” Ääni

Yksi saksan kielen oppijoiden pahamaineisimmista haasteista on saksan kielen hallitseminen. “R” ääni. Toisin kuin englannissa, jossa “R” lausutaan usein rullaavalla tai pehmeällä äänteellä, saksaksi “R” ääni kuuluu kurkun takaosassa, melkein kuin muriseva ääni.

 

Esimerkki:

 • Englanniksi: “Red”
 • Saksan kieli: “Rot” (lausutaan kuten “roat”)

 

Vinkki:

 • Harjoittele saksan kielen lausumista “R” kurlaamalla vettä tai toistamalla sanoja kuten “Rot” kunnes saavutat oikean äänen.

 

2. Vokaalien ääntämisen sekoittaminen

Saksalaiset vokaalit voivat poiketa huomattavasti englantilaisista vokaaleista, mikä voi aiheuttaa sekaannusta ja vääränlaista ääntämistä. Jokaisella vokaalilla on oma ääntämyksensä, ja niiden sekoittaminen voi muuttaa sanojen merkitystä.

 

Esimerkki:

 • Englanniksi: “See”
 • Saksan kieli: “See” (lausutaan kuten “zay”)

 

Vinkki:

 • Tutustu saksan vokaalien yksittäisiin äänteisiin kuuntelemalla äidinkielisiä puhujia ja harjoittelemalla ääntämisharjoituksia.

 

3. Umlausten huomiotta jättäminen

Umlauteja (ä, ö, ü) ovat saksan ääntämisessä ratkaisevassa asemassa, sillä ne ilmaisevat erillisiä vokaaliäänteitä. Umlauttien laiminlyönti tai virheellinen ääntäminen voi johtaa väärinkäsityksiin.

 

Esimerkki:

 • Englanniksi: “Good”
 • Saksan kieli: “Gut” (lausutaan kuten “goot”)

 

Vinkki:

 • Kiinnitä huomiota umlauteja sisältäviin sanoihin ja harjoittele niiden tarkkaa ääntämistä, jotta kuulet äänteet paremmin.

 

4. Konsonanttiklustereiden huomiotta jättäminen

Saksankielisissä sanoissa on usein konsonanttiyhtymiä, joiden ääntäminen voi olla haastavaa muille kuin äidinkielisille puhujille. On tärkeää artikuloida jokainen konsonantti selvästi, jotta ne eivät sekoitu yhteen.

 

Esimerkki:

 • Englanniksi: “Stress”
 • Saksan kieli: “Stress” (lausutaan samalla tavalla, mutta hieman terävämmin) “S” ääni)

 

Vinkki:

 • Jaottele konsonanttiryhmiä sisältävät sanat pienempiin osiin ja harjoittele ääntämään kukin erikseen ennen niiden yhdistämistä.

 

5. Sanan painotuksen vääränlainen sijoittaminen

Saksan kielen sanan painotus voi kohdistua eri tavuihin kuin englannin kielen, mikä voi johtaa väärinymmärryksiin, jos se lausutaan väärin. On tärkeää tunnistaa oikea tavu, jota painotetaan kussakin sanassa.

 

Esimerkki:

 • Englanniksi: “Present”
 • Saksan kieli: “Präsent” (korostus toisella tavulla)

 

Vinkki:

 • Kuuntele äidinkielisiä puhujia ja kiinnitä huomiota siihen, miten he painottavat sanoja, jotta voit jäljitellä oikeita painotusmalleja.