Saksan verbien taivutus

Saksan verbien taivutus on olennainen osa saksan kielen hallintaa. Ymmärrys siitä, miten verbit muuttuvat aikamuodon, mielialan, persoonan ja luvun mukaan, on ratkaisevan tärkeää tehokkaan viestinnän kannalta. Tässä artikkelissa tarkastelemme saksan verbien konjugoinnin perusteita sekä esimerkkejä, jotka havainnollistavat kutakin käsitettä.

 

Verbien päätteet preesensissä

Saksan kielessä verbien päätteet muuttuvat subjektipronominin mukaan. Tässä ovat tavallisten verbien verbipäätteet preesensissä:

 1. Ich (I) -e
 2. Du (Sinä, yksikkö epävirallinen) -st
 3. Er/Sie/Es (Hän/se/se) -t
 4. Wir (Me) -en
 5. Ihr (Te, monikko epävirallinen) -t
 6. Sie/Sie (He/You, muodollinen) -en

 

Esimerkki:

 • “Ich spiele” (Minä soitan)
 • “Du spielst” (Sinä soitat)
 • “Er spielt” (Hän soittaa)
 • “Wir spielen” (Me leikimme)
 • “Ihr spielt” (Sinä soitat)
 • “Sie spielen” (He soittavat)

 

Verbien päätteet menneessä aikamuodossa (Simple Past)

Saksan kielen yksinkertaisessa menneisyydessä, joka tunnetaan myös nimellä Präteritum, on tyypillisesti erilaisia päätteitä kuin preesensissä:

 1. Ich (I) -te
 2. Du (Sinä, yksikkö epävirallinen) -test
 3. Er/Sie/Es (Hän/se/se) -te
 4. Wir (Me) -ten
 5. Ihr (Te, monikko epävirallinen) -tet
 6. Sie/Sie (He/You, muodollinen) -ten

 

Esimerkki:

 • “Ich spielte” (Minä soitin)
 • “Du spieltest” (Sinä soitit)
 • “Er spielte” (Hän soitti)
 • “Wir spielten” (Me soitimme)
 • “Ihr spieltet” (Sinä soitit)
 • “Sie spielten” (He soittivat)

 

Verbien päätteet imperatiivissa

Imperatiivia käytetään käskyjen ja pyyntöjen esittämiseen. Saksan kielessä imperatiivin taivutus voi vaihdella subjektin ja kontekstin mukaan:

 • Du (Sinä, yksikkö epävirallinen): Poista pronomini ja käytä verbin kantaa.
 • Ihr (Te, monikko epävirallinen): Lisää “-t” verbin kantaan.
 • Wir (Let's): Lisää “-en” verbin kantaan.
 • Sie (Sinä, muodollinen) ja Sie (He): Käytä samaa muotoa kuin preesensissä, mutta ilman subjektipronominia.
 •  

Esimerkki:

 • “Spiel!” (Leiki! - yhdelle henkilölle)
 • “Spielt!” (Play! - useammalle ihmiselle)
 • “Spielen wir!” (Pelataan!)
 • “Spielen Sie!” (Play! - muodollinen)

 

Verbien päätteet tulevassa aikamuodossa

Saksan kielen tulevaisuus muodostetaan usein käyttämällä apuverbiä “werden” (tulla), jota seuraa pääverbin infinitiivi. Konjugaatio “werden” muuttuu subjektin mukaan, kun taas pääverbi pysyy infinitiivimuodossaan.

 

Esimerkki:

 • “Ich werde spielen” (Minä pelaan)
 • “Du wirst spielen” (Sinä soitat)
 • “Er wird spielen” (Hän pelaa)
 • “Wir werden spielen” (Me pelaamme)
 • “Ihr werdet spielen” (Sinä soitat)
 • “Sie werden spielen” (He soittavat)