Saksan aikamuodot: Tulevaisuus ja perfekti

Saksan kielioppi voi olla haastavaa, etenkin kun on kyse verbien taivuttamisesta ja eri aikamuotojen ymmärtämisestä. Tässä artikkelissa tarkastelemme saksan kielen neljää pääasiallista aikamuotoa: preesens, menneisyys, tulevaisuus ja perfekti. Kullakin aikamuodolla on oma tehtävänsä ajallisten toimien ja tapahtumien välittämisessä.

 

Indikatiivi preesens

Saksan kielessä preesens (Präsens) käytetään kuvaamaan tekoja tai tiloja, jotka ovat parhaillaan tapahtumassa tai jotka ovat tavanomaisia.

Esimerkkejä:

 • Ich spiele Fußball. (Pelaan jalkapalloa.)
 • Sie liest ein Buch. (Hän lukee kirjaa.)
 • Wir essen Pizza. (Me syömme pizzaa.)

 

Mennyt aikamuoto

Mennyt aika (Präteritum tai Imperfekt) käytetään saksan kielessä kertomaan menneisyydessä tapahtuneista toimista tai tapahtumista.

Esimerkkejä:

 • Ich spielte gestern Fußball. (Pelasin eilen jalkapalloa.)
 • Sie las das Buch letzte Woche. (Hän luki kirjan viime viikolla.)
 • Wir aßen gestern Pizza. (Söimme eilen pizzaa.)

 

Indikatiivi futuuri

Tulevaisuuden aikamuoto (Futur) käytetään saksan kielessä ilmaisemaan toimia tai tapahtumia, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa.

Esimerkkejä:

 • Ich werde morgen Fußball spielen. (Pelaan jalkapalloa huomenna.)
 • Sie wird das Buch nächste Woche lesen. (Hän lukee kirjan ensi viikolla.)
 • Wir werden morgen Pizza essen. (Syömme pizzaa huomenna.)

 

Täydellinen aikamuoto

Perfekti (Perfekt) muodostetaan saksan kielessä apuverbillä “haben” (olla) tai “sein” (olla) ja pääverbin menneen partitiivin. Sitä käytetään yleisesti kuvaamaan toimia tai tapahtumia, jotka on suoritettu menneisyydessä.

Esimerkkejä:

 • Ich habe Fußball gespielt. (Olen pelannut jalkapalloa.)
 • Sie hat das Buch gelesen. (Hän on lukenut kirjan.)
 • Wir haben Pizza gegessen. (Olemme syöneet pizzaa.)